(Jednání pokračovalo v 19.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Uplynula pauza na žádost klubu SPD do 19.30. Takže nyní přistoupíme... Slyšel jsem ťukání? Ne. (Smích v sále.) Třeba to ještě přijde, ale... (S úsměvem.) Takže s přednostním právem předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se dopředu všem omlouvám. Doufám, že jsme všichni strávili produktivní dvě hodiny - necelé. Já jsem je strávil produktivně. Já vám jenom chci přečíst, až se příště budete bavit o mém návrhu, tak já vám tady přečtu něco, co se stalo... (Z pléna se ozývá "ne".) Já vím, že to nechcete, ale já to chci. Pane předsedající, poučte ostatní, že by na mě neměli pokřikovat.

Je to z roku 2012. Nějaká paní poslankyně Klasnová navrhovala vzít si přestávku klubu na dvě hodiny, předsedala paní předsedkyně Němcová. Nicméně pak vystoupil pan poslanec Stanjura a říká: "Je to poměrně neobvyklé, navrhuji o tom hlasovat. Závorka - potlesk." (Smích a potlesk v sále.) Na to paní Klasnová: "A pokud se tedy dneska bude o té dvouhodinové pauze hlasovat, tak chci říct, že to sem zavede určitý precedens, který se tady bude muset dodržovat vždycky." (Ozývá se smích.) "Tak aby si to uvědomila Poslanecká sněmovna. A je to skutečně něco, co je proti jednacímu řádu a proti celé praxi Poslanecké sněmovny." Na to pan poslanec Stanjura: "Není to proti jednacímu řádu." (Smích v sále.) "Nic takového jednací řád neříká. Je legitimní to navrhnout, je legitimní o tom hlasovat. Ano, já jsem pochopil, co jste říkala, že když budeme hlasovat teď, budeme hlasovat i příště. Přesto trvám na svém návrhu, abychom o tom hlasovali. (Potlesk.)" Říkám, bylo to o půl jedné v noci. Bylo to o půl jedné v noci, jedná se o církevní restituce. (Smích v sále.) Paní předsedkyně Němcová: "Tak nechme tedy, ať nyní Poslanecká sněmovna rozhodne. Kdo souhlasí s panem poslancem Stanjurou, který vznáší námitku proti přestávce? Přítomno 100, pro 97, proti 1. Přestávka se konat nebude. (Potlesk.)" Děkuji. (Velký smích a potlesk, i volání se ozývá.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Mimo mikrofon:) Kdyby mi pan předseda půjčil ten papír.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jo, tak pan předseda si žádá, jestli můžete půjčit ten papír. (Smích v sále.) Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nevím, komu z vás se stane, že po 8,5 letech vám tleskají znovu. (Pobavení, potlesk.) Nicméně my pamětníci víme, o čem je řeč, ale pro ty ostatní tak trochu kontext.

To jednání začalo... To je hlasování ve čtvrtek 8. listopadu v 0.30. Těsně předtím skončil svoje osmé dvouhodinové vystoupení Lubomír Zaorálek. (Velký smích v sále.) Ten bod, kdy chtěli přestávku, začal v úterý 6. listopadu ve 14, přestávka nebyla, to je pravda, ale ten bod skončil v sobotu 11. listopadu. Takže jsme to projednávali šest dnů a šest nocí i bez té přestávky, takže mně to přijde docela dost. Pan předseda Fiala taky říkal, že je to legitimní, a vidíte, precedens nevznikl. Ale slibuji, že kdyby - ale my to neuděláme - kdyby ODS vyvolala obstrukci, která bude trvat šest dnů a šest nocí, a třetí noc někdo z vás navrhne přestávku nebo bude protestovat proti přestávce, tak řeknu: Ano, máte pravdu, před devíti lety se to stalo taky. Ale ten kontext je úplně jiný než dneska, začali jsme teprv v devět, ještě není ani devět, takže dnes jedeme 12 hodin. Tohle bylo od úterý 14. hodiny. Jenom pro připomenutí, já jsem přišel v 9 ráno do Sněmovny - grémium, kluby, tiskovka, nic netuše, a poprvé jsem odešel, aniž by byla jediná hodina spánku, ve čtvrtek, ne v 0.30, ale asi v 10.30. Takže tehdy vznikla nová tradice a nový zvyk.

Jestlipak víte, kdy končí jednací den? Jednací den končí druhý den v 8 ráno. Takže úterní jednací den skončil ve středu v 8, ve středu v 9 začal nový jednací den, ten skončil ve čtvrtek v 8 a začal nový jednací den, ten skončil a tak dále a pak jsme hlasovali po šesti dnech a šesti nocích. Připomínám, že v té době mělo vedení Sněmovny čtyři členy, a protože nepanovala důvěra (se smíchem), co udělá Lubomír Zaorálek (smích v sále) - já myslím, že je třeba říkat pravdu, protože předsedající může kdykoli přerušit schůzi, je to jeho právo, i když se nevyužívá - tak to odřídily tři dámy, těch šest dnů a šest nocí, my ostatní jsme se střídali. Jenom připomínám, že vždycky... To bylo 0.20, takže tak, předpokládám, o hodinu později, musel bych se podívat, přiběhl vysprchovaný, navoněný nechvalně známý David Rath, přišel k mikrofonu na toto místo, zakřičel: "Noční služba ČSSD hlásí příchod, navrhuji přerušit projednávání toho bodu o tři roky." A tak to bylo šest dnů a šest nocí. (Smích, potlesk, veselo v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za historické připomenutí. A já také připomenu jednu věc. V té době tehdejší opozice KSČM a sociální demokracie nikdy nezneužila toho, že třetí čtení bude pouze ve středu a v pátek. Nikdy. To vy děláte celé volební období.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Žádné další přihlášky nemám. Paní poslankyně Procházková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 23.

Takže já zagonguji a nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením nouzového stavu" - a teď tady mám ty variantní návrhy. Takže za prvé. Vláda žádá... Tak už slyším (ťukání). Já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Takže teď řeknu ty variantní návrhy. Budeme v pořadí hlasovat takzvaným orientačním hlasováním.

Prosím? Tak místopředseda klubu... s procedurálním návrhem. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem chtěl dát procedurální návrh, abychom se vyhnuli těm orientačním hlasováním, který mi přijde logický, abychom hlasovali od nejdelšího prodloužení do nejkratšího. Myslím si, že to dává smysl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, je to taky varianta. Já jsem totiž tady zaslechl, když jsem si sem sedl, že je zájem o orientační hlasování. Tak se zeptám, má někdo něco proti tomu, že budeme v pořadí hlasovat? (Nikdo se nehlásí.) Nemá, dobře. Tak stejně to přečtu, abychom měli přehled, jaké jsou ty návrhy.

Takže vláda žádá o prodloužení doby nouzového stavu do 27. dubna. Dále, máme tady dva návrhy, takže budeme hlasovat jedním hlasováním, je to pan poslanec Leo Luzar a pan poslanec Kubíček, do 11. dubna. Třetím návrhem bude do 9. dubna, čtvrtým návrhem do 7. dubna a Piráti něco říkali v projevu do 6. dubna? Ne. Tak to jsem tady měl, jako že jsem to zaslechl, takže se jenom ptám. Ještě jednou zagonguji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP