(13.50 hodin)
(pokračuje Majerová Zahradníková)

Abychom si správně rozuměli, neříkám, že v době pandemie nemáme přijímat žádná ochranná opatření. Říkám jenom to, že mají být přiměřená, logická, účelná a časově omezená, ne že zastavíme na rok životy všech, všude a téměř napořád. Opatření, která nepřináší výsledky, ale pouze slouží vládě jako alibi, že něco dělá, jsou k ničemu. Vláda a její našeptávači tvrdí, že nás chrání před smrtí - děkuji pěkně. Ale zahánět smrt tím, že zastavíme život, není správným řešením. Těch kritérií, podle kterých se musíme rozhodovat, je mnohem víc a rozhodně mezi ně patří kvalita života našich lidí. A jak je takováhle ochrana platná člověku, který po desetiletí budoval svojí živnost, když má všechno pryč, firmu, peníze, perspektivu. Ne kvůli koronaviru, jen kvůli vládním opatřením. Co je naplat stařence v domově důchodců, že jí vláda všemožně i nemožně, třeba i zákazem volného pohybu, ochraňuje před covidem, když se mezitím usouží ve své vlastní samotě.

Ano, naslouchejme odborníkům, ale všem, nejenom těm pár vládou vyvoleným. A když se řídíme čísly, berme v potaz všechny údaje, ale ty skutečné, nikoliv ty účelově zmanipulovatelné, které nám byly předloženy v materiálu zpracovaném ÚZIS, který má být dalším důvodem pro prodloužení nouzového stavu.

Prošel si někdo z vás tento materiál? Jedná se o pouhou přehlídku pojmů, dojmů, pocitů, manipulací a zavádějících tvrzení. Pokud bychom měli k dispozici skutečná a tvrdá data, vypadala by situace úplně jinak a všichni bychom věděli, že k prodloužení nouzového stavu neexistuje žádný reálný důvod. Ze všech těchto výše zmíněných důvodů já... (Předsedající: Čas.) ... ani celá Trikolóra další prodloužení nouzového stavu, který neznamená nic jiného, než prodlužování zbídačování našich občanů... (Předsedající: Čas.) ... v žádném případě nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Koten ve svém druhém vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem to tak nějak tušil, že tady dojde k omezování práv poslanců se vyjádřit, tak jsem se rovnou přihlásil dvakrát. Takto obvykle (se smíchem) brání vládní koalice tomu, aby se ten bod nějakým uspokojivým způsobem projednal. Já bych se pozastavil tady nad tou historickou chvílí, protože my tady vlastně prožíváme v této době středověk, novověk a i druhou světovou válku. Podívejme se na to úplně přesně. Kdy se tady honily a pálily čarodějnice, byly procesy. Ano, my tady máme procesy s těmi, kteří se systémem nesouhlasí, nechtějí nosit roušky, protože vědí, že to je nesmysl, a debilita se stala vymahatelnou normou! (Důrazně.)

Já si myslím, že ten zákaz pohybu - to je vlastně takový protektorát, protože pan říšský protektor nás tady nyní brání jako ministr vnitra, abychom se nedostali tedy z okresu do okresu. Je to naprosto neuvěřitelná situace, kdy migranti z Afghánistánu v klidu překonají několik hranic mezi státy a zjeví se kdesi na Vysočině nebo na Moravě. To je pro mě nepřijatelná situace. Ministr vnitra by měl chránit občany České republiky, ale nikoliv omezovat občany České republiky tím, že je nepustí z okresu do okresu. Je tady spousta míst v České republice, kde, když si máte jet nakoupit tři kilometry, musíte jet kvůli nařízení vlády dvacet, protože prostě první prodejna je někde úplně na druhé straně a bohužel v jiném okrese. Tady tato opatření nemohou lidé vůbec akceptovat, protože jsou postavená na hlavu. To je naprosto jednoznačné.

Další: strategie očkování vlády. Všichni vědí, že my nejsme zastánci očkování, nicméně v České republice je spousta lidí, kteří by se chtěli nechat naočkovat. Musí to být ale pouze jejich vůle, ne že je k tomu někdo bude nutit. Na to přímo navazuje zajištění vakcín. Spousta politiků tady z té strany... (Ukazuje vlevo a vpravo.) ... říká, anebo i tady z té strany, že ruská vakcína, anebo čínská nebo jakákoliv jiná, je špatná, protože neprošla přes evropskou certifikaci EMA. Ale na co tedy máme SÚKL? Na co ho máme? Tak to rozpusťme, nemá to smysl. Protože pokud se těmi léčivými přípravky, ať už to jsou léčivé přípravky dovezené z Japonska, nebo odkudkoliv jinde ze světa, tak my je nejsme schopni tady schválit, jestli nám SÚKL tvrdí, že český občan je jiný člověk, než je například Japonec, myslím tím jeho anatomie a tělo a tak dále, tak dobře, tam se to může používat dvacet let a my to tady budeme dva roky zkoumat, jestli to budeme používat na covid, když to jinde zabírá. Já tomu opravdu nerozumím.

Už jsem tady několikrát interpeloval ministry, aby ten systém byl transparentní a uživatelský přívětivý. Myslím tím systém na přihlašování na očkování. Například v Srbsku si můžete vybrat ze všech dostupných vakcín, které se vůbec vyskytují na celosvětovém trhu. Pokud někdo chce posílit důvěru občanů v očkování, tedy těch, kteří se chtějí očkovat, tak to je správná cesta, protože tam si můžete vybrat z pěti nebo šesti vakcín, které jsou na trhu. Ale my tady máme jenom ty vakcíny, které jsou jaksi geopoliticky, a jak bych to řekl, jsou jenom z některé světové strany, ale nejsou z té druhé světové strany. Takhle bych to asi charakterizoval.

Co se týká zdravotního materiálu, to nám tedy Čína úplně nevadí, protože je to velice dobrý byznys. My tady máme spoustu firem českých, které vyrábějí ochranné pomůcky, ale my je dovážíme stále z Číny. A já se ptám: Když tedy ta Čína je tak špatná, tak proč ministr vnitra dováží ochranné prostředky z Číny? Proč to neplatí jako pro všechny věci? Já tomu opravdu nerozumím.

No, já si myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říci ve svých dvou vystoupeních. Takže my jako SPD nouzový stav určitě nepodpoříme, protože vláda nás vůbec nepřesvědčuje, že chce konec této pandemie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času v druhém vystoupení a poprosím pana poslance Holíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Dne 12. března minulého roku jsme poprvé vyhlásili nouzový stav. Přijali jsme řadu opatření, které jsme vzápětí rušili, znovu zaváděli, znovu rušili, opatření tak přísná, že virus měl už být dávno poražen. Ano, měl být, ale uplynul rok a Česká republika patří do počtu nakažených z jedné nejhorších zemí na světě.

To znamená, že asi děláme něco špatně. Někteří z nás se škrábou za uchem, a říkají: Sakra, kde ti soudruzi udělali chybu? My namísto abychom zabezpečili lidi dostatkem vitaminů a pohybem na čerstvém vzduchu, tak zavíráme lidi do bytů a uzavíráme pohyb mezi okresy. Omezili jsme ekonomiku a žijeme na dluh. Na dluh, který budou splácet ještě naši vnuci. Takže udělejme si takový malinký přehled, co všechno jsme udělali. Zavřeli jsme většinu služeb, zavřeli jsme restaurace, omezili jsme počet lidí v supermarketech a stanovili 15 metrů čtverečních na jednoho kupujícího, což samozřejmě není možné dodržet.

Stanovili jsme odstup lidí od sebe 2 metry. Nevím, jak bychom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já se omlouvám, budu vás muset přerušit, pak vám samozřejmě přidám čas, ale musím vyzvat pana poslance Bojka, aby si nasadil ochranu úst a nosu, jak je v souladu s nařízeními vlády potřeba v uzavřených prostorech. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Takže zopakuji tuto větu. Stanovili jsme odstup lidí jeden od druhého na 2 metry. To znamená, že v autobuse nebo v tramvaji se kromě řidiče vejdou tří, maximálně čtyři pasažéři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP