(13.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

A jako první je v rozpravě přihlášen pan poslanec Bohuslav Svoboda, kterého bych také požádal, aby se stal zpravodajem. (Ruch v sále.) Kolegy poprosím, aby opouštěli sál v klidu tak, abychom mohli v klidu pokračovat. Ještě vám nedám slovo, pane poslanče, protože v sále je velký hluk. Tak snad, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já se omlouvám. Já vás musím přerušit a znovu požádat vaše kolegy o klid, samozřejmě vám prodloužím čas. Vyzývám zejména levou část sálu, aby zvážila přesunutí svého hovoru někam jinam. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hovoříme dneska o tom, jestli prodloužíme nebo neprodloužíme nouzový stav. Já v této situaci mám velmi složitou situaci. Jsem lékař a zároveň jsem člen ODS, pro kterou svoboda jednotlivce je vrcholem toho, co má člověk mít. Jako lékař samozřejmě vnímám situaci, ve které žijeme. Na rozdíl od většiny z vás se v tom pohybuji denně. Dneska ráno jsem byl na přísně covidovém oddělení kontrolovat pacientku s nádorem, která dostala covid, měla by být operována, a vím, co to je na takovém oddělení pracovat, vím, co to je na sebe oblékat ty neprůstřelné vesty a masky a vím, jak vážné to je a jak v současné době jsou vážnější pacienti hospitalizováni v té nemocnici.

Proto mé rozhodování je skutečně řízeno velmi zásadními, zásadními otázkami z obou dvou aspektů. Co ale je problém, který vnímám jako naprosto zásadní, je to, že nouzový stav vlastně potřebujeme kvůli jediné věci - abychom mohli zakázat pohyb po celé republice. To je to, co tady prošlo takovou tou kritikou fíkového listu. On to skutečně fíkový list je, protože my to vlastně nepotřebujeme. Nepotřebujeme to proto, protože čísla, která mám k dispozici o mobilitě občanů neříkají, že jsme tím tu mobilitu nějakým zásadním způsobem zastavili.

Já bych položil otázku panu ministrovi, kterého si velmi vážím za to, jak dokáže držet svůj odborný statement a bojovat proti všem. Má hluboká poklona, pane ministře, je to skutečně statečný čin a vykonáváte poslání, ne povolání v tuto chvíli. Ale chtěl bych vědět, jaké jsou informace z ŘSD, z Googlu a z mobilních operátorů, protože z otevřených zdrojů vím, že omezení pohybu se změnilo o 4 až 12 % na dálnicích, na malých silnicích ještě méně. Proto by mě zajímalo, jestli jsou tato fakta zpracována, protože zpracování takovýchto údajů je velmi složité, vyžaduje velmi složitou analýzu a prakticky jenom ta ostravská skupina je schopna to udělat, protože má tak výkonný počítač, aby to dokázala udělat. A já bych chtěl vědět, jestli celorepublikové omezení pohybu znamená, že to je omezení, které ovlivňuje vývoj.

Znám velmi dobře situaci na Trutnovsku, které bylo uzavřeno, ten uzávěr tam měl úplně jiný účinek, než o jakém se mluví. Vím, jak to uzavření vypadalo, a vím, že ten zákrok je někde jinde, ne v tom pohybu, ale v tom, co ti lidé jako takoví dělají. Paní ministryně Schillerová tady říkala, že volant se musí pevně držet. Já mám velmi zajímavou minulost, takže já mám za sebou také fázi, kdy jsem jezdil rallye. Volant se musí pevně držet - ne pevně, volant se musí držet citlivě, a jsou někdy okamžiky, kdy se musí vlastně pustit, protože to auto, ta kola potřebují získat informaci, jaký je jejich vztah k té silnici.

A to je situace, ve které jsme dneska my. My nemáme stále nic jiného než to, že víme, jaký virus tady je, víme, že je horší, víme, jak ho diagnostikovat, a máme proti němu očkování, kterého nemáme dost, a víme, že musíme zabránit přenosu mezi lidmi. Přenos mezi lidmi se zabrání daleko lépe tím, když lidé své setkávání nebudou vykonávat aktivně. Je to úplně stejné, jako to bylo ve Spojených státech, když zavedli prohibici. Prohibice přinesla černé palírny, noční kluby, absolutní devastaci společnosti. V okamžiku, kdy byla prohibice zakázána, vrátil se svět k normě. A to samé je se zákazem pohybu mezi okresy - není to dodržováno a není to věc, která by zlepšovala situaci.

Když tady pan ministr školství a kultury mluví o tom, že to je stejné jako v Rakousku - není. Rakousko uzavírá jednotlivé okresy, okresy se špatným zdravotním stavem, a to je věc, kterou my bychom mohli dělat i bez nouzového zákona, to nám umožní pandemický zákon a normální zákon, který máme o hygienické službě. To, proč stojím proti nouzovému stavu, je to, že to je stav, který je neustále využíván k něčemu úplně jinému! (Zvýšeným hlasem.) Někdy nám říká, že komunisté... (Předsedající: Čas, pane poslanče.) mají jiný názor na peníze pro Ministerstvo obrany nebo že mají jiný názor na Dukovany. A bojuje se... (Předsedající: Pane poslanče!) ... o to cestou pandemického zákona. To je nepřípustné. To, co potřebujeme... (Předsedající: Pane poslanče, já vám budu muset vzít slovo, protože vám vypršel čas.) ... je to, aby se lidé mohli rozhodovat svobodně a sami, a ne na základě nějakých zákazů... (Předsedající: Pane poslanče!) ... a příkazů, které jsou nefunkční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, děkuji. Chtěl bych se vás zeptat, jestli se stanete zpravodajem k tomuto bodu, jestli můžu požádat. Děkuji a prosím paní poslankyni Maříkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane nepřítomný premiére, vládo, před rokem, 12. března loňského roku, jste vyhlásili první nouzový stav. Již rok spolu s médii šíříte strach a zastrašujete národ smrtí, protože vystrašený lid se nejlépe ovládá, jinak by totiž nemohl trpět ty vaše restrikce, které aplikujete místo cestou vysvětlení, porozumění a vzájemné diskuze.

Za tuto dobu jste stihli Českou republiku zadlužit tak, jak se žádné vládě před vámi nepovedlo. Rozhazovali jste a rozhazujete peníze, které nemáte a které vám nepatří. Přestali jste hájit zájmy všech občanů této země. Vaše neustálé výmluvy, že za vše může koronavirus a že tuto situaci řešíte poprvé, vám mohl národ omluvit tak první tři měsíce. Dennodenně pošlapáváte ústavu a lidská práva. Pod rouškou ochrany zdraví zde nastolujete totalitní praktiky. Likvidujete střední třídu, hnací motor naší ekonomiky. Kvůli vašim opatřením, která jste nikdy nedoložili, že jsou oprávněná, například uzavření malých provozoven, zatímco nadnárodní řetězce si mastí kapsy, naši živnostníci zápasili a zápasí o úplně přežití, úplné uzavření restaurací, zatímco v zahraničních montovnách jídelny pro desítky dělníků fungují, běžný občan si nemohl a nemůže dojít ani na oběd.

Nikdy jste nedoložili, že by v restauracích při obědě došlo k nákaze. Zničení stánkového prodeje, zamezování občanům koupit si základní věci, jako jsou ponožky nebo punčochové zboží nebo obuv. Uzavření vleků a sjezdovek, zamezování lidem sportovat. Každý ví, že pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu, ale vy jako kdybyste chtěli, aby lidé v této zemi byli nemocní, nasadíte jim ještě při pobytu venku roušky, které mnohdy nemají s ochranou zdraví proti covidu nic společného. A tak je to i s respirátory, protože jak mnozí výrobci uvádějí, slouží jen jako ochrana proti prachu a nesmí se používat déle jak 90 minut, a to ještě v dobře větraných prostorech.

Ale lidé ze zoufalství kvůli vašemu nesmyslnému nařízení si je koupili, protože neměli na vybranou díky dostupnosti a ceně. Lidé jsou vyděšeni a psychicky zlomeni. Každý lékař ví, že je-li člověk ve stresu a strachu, onemocní nejen jeho duše, ale i tělo. Přibývá duševně nemocných lidí, přibývá sebevražd, ale vy si nad tím myjete ruce a svádíte vše na nezodpovědné občany. Buzerace ze strany státu došla tak daleko, že lidé, kteří cestují do jiných krajů třeba za lékařem, musí vyplnit nesmyslná prohlášení jak za protektorátu. Lidé, co nemají venku roušku, čelí od policie fyzickému zneškodnění. Nyní má policie ještě kontrolovat lidi v karanténě.

Už nevíte, jak odvést pozornost od své neschopnosti. Vypadá to, že v naší zemi již není žádná kriminalita a policie nemá co na práci. Ničíte lidem jejich životy, vztahy i rodinné vazby. Naši senioři v pečovatelských službách duševně chřadnou, protože jejich poslední touha je vidět svá vnoučata a děti a protože jejich láska jim dává smysl žít. Pokud ovšem víte, o čem vlastně mluvím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP