(13.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Dovolte mi pár čísel z dnešního rána. Vykázáno 1 459 631 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 059 454 konkrétních osob, které dostaly minimálně jednu dávku. U 400 177 lidí bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Alespoň jednou dávkou bylo naočkováno 274 636 osob starších 80 let, tedy více než 62 % z celé této kategorie, a 170 911 bylo očkováno oběma dávkami. U seniorů ve věku 70 až 79 let vakcínu dostalo 353 287 osob, tedy 35 % této kategorie, a u 28 795 z nich bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Samotnou registraci k očkování dosud provedlo 926 236 osob. K očkování první či druhou dávkou je rezervováno 610 837 z nich a 315 399 čeká na termín očkování. Pracovníci ve zdravotnictví 41 487 provedených registrací, 28 678 osob má rezervovaný termín. Pracovníci ve školství 191 406 provedených registrací, 111 564 z nich má již rezervovaný termín. Dobře se rozbíhá také registrace očkování u praktických lékařů. Zapojených už je 3 527 ordinací praktických lékařů.

A nyní k plošnému testování ve firmách, které je společně s očkováním naší jízdenkou do normálního života. V plošném testováním je Česká republika, jak všichni víte, doslova průkopníkem. Od 6. dubna budeme každý den testovat přibližně půl milionu lidí. Nakažení tak budou odhaleni včas a dříve, než zavlečou nákazu na své pracoviště a mezi své kolegy. Zároveň jsme se díky plošnému testování vyhnuli bolestivé uzávěře průmyslu, která by znamenala nejen hospodářskou a ekonomickou, ale i faktickou paralýzu mnoha základních funkcí státu.

Dámy a pánové, uplynulé měsíce nám připomněly, jak moc jsme zranitelní, ale poslední týdny nám dávají naději, že když táhneme za jeden provaz, jsme to my, a ne vir, kdo drží jeho delší konec. Prosím, mějte to při vašem dnešním rozhodování na paměti, že náš historický úkol ještě neskončil a že potřebnost nouzového stavu není výmyslem vlády, ale reálným a ze všech stran vydiskutovaným požadavkem, třeba i krajských exekutiv, které jsou v boji s pandemií v první linii. Děkuji vám, že na to při hlasování o prodloužení nouzového stavu nezapomenete. Přála bych si, aby v České republice, stejně jako ve většině ostatních zemích na světě, zvítězila tváří v tvář nebezpečnému nepříteli sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne všem. Budeme pokračovat v přednostních právech, nyní pan ministr Zaorálek, poté pan ministr Blatný. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuju. Také vám přeji dobré odpoledne, dámy a pánové. Nedá mi to, abych nereagoval na vystoupení některých předřečníků, představitelů především opozice, pana předsedy Jurečky, pana předsedy Fialy.

Pan předseda Fiala řekl takovou jasnou tezi, kterou opakoval, když prohlásil tady, že nouzový stav už je jenom fíkový list, že nouzový stav je jen zastírací manévr vlády. Ve skutečnosti podle něj už nouzový stav nepotřebujeme, protože v podkladech, které dostali všichni bez rozdílu k dispozici v této Sněmovně, jsme nedokázali prokázat, že například ono omezení okresů, na které nouzový stav potřebujeme, že to omezení okresů bylo potřebné, že bylo nutné, nebo že existuje nějaká evidence, že mělo smysl. Dokonce tady pan předseda Fiala říkal: Ukažte mi to číslo, ukažte mi to číslo, kterým se dokazuje, že omezení okresů skutečně přispělo ke snížení incidence nákazy. A říkal, že to číslo mu tady nikdo neukáže, protože to číslo údajně neexistuje. Samozřejmě že to je trochu metodologicky špatně, protože nejde o jedno číslo. Jde o to, jestli to jde, nebo nejde prokázat. A já vám tady říkám, obracím se teď speciálně na pana předsedu Fialu, ale vlastně něco velmi podobného zmiňoval i pan předseda Jurečka. Já si myslím, že tady lze poměrně jednoznačně ukázat, že nemá pravdu. Řeknu vám to na několika věcech a vy sami posuďte, jestli jsem vás přesvědčil, nebo ne.

První argument, který bych použil jako naprosto silný, jasný pro každého, kdo ho chce vidět, je to, co se stalo v okresech Trutnov a Cheb. Tyto okresy byly uzavřeny a vy v těch číslech, která sledujete v tom, co vám bylo dodáno, můžete vidět, jaký byl dopad uzavření toho okresu. To nebylo jenom tak, že to chránilo jenom ty ostatní. To uzavření skutečně vedlo k rychlému zlepšování situace. V tuto chvíli dokonce mají Trutnov a Cheb nejnižší incidenci ze všech okresů v zemi. Takže dopad uzavření okresů na těchto dvou okresech můžete úplně přesně vidět.

A když si vezmete tu téměř knížku čísel, kterou jste dostali, které vláda poskytla všem poslaneckým klubům, tak tam zjistíte jednu věc, kterou bych řekl jako důležitou. Za prvé tam vidíte v číslech, že díky uzavření okresů došlo k poklesu mobility o 30 %, díky té uzávěře. Je tam vyčísleno, že došlo k poklesu mobility o 30 %. Za druhé, co tam vidíte jednoznačně, je, že díky uzavření okresů došlo k zásadnímu snížení cestování do rekreačních středisek, do výletních míst a podobně, to znamená skončilo shromažďování lidí v oblastech, kde se lidé shromažďují. To je z toho také jasně vidět. To je ten rozdíl mezi tím, co bylo v lednu a co bylo o Vánocích.

Víte, o Vánocích, on to tady říkal myslím ministr zdravotnictví, tady byla taková vtipná situace v Česku, že v Rakousku měli puštěné vleky a prázdné sjezdovky, a my jsme měli vleky stojící a plné sjezdovky, protože tam ty tisíce lidí byly, protože jsme neměli uzavřené okresy. Pan předseda Fiala se mýlí, když tvrdí, že nehrozí ty Vánoce. Ne, ty hrozí. Právě uzavření okresů brání tomu, aby se opakovalo to, co jsme tady měli v lednu a o Vánocích. A dokonce když se podíváte opravdu pečlivě na ta data, tak zjistíte, že to je to, čeho se docílilo. Docílilo se toho, že nedochází ke shromáždění lidí v místech, kde se tisíce lidí shromažďovaly.

A pak vám řeknu třetí argument, a to tedy opravdu nevím, jak by se s ním pan předseda Fiala popasoval, protože mi připadá velmi silný. Přece když trochu máte zájem, tak se podíváte, jak postupují třeba naši sousedé Rakousko a Německo. Vy nevíte o tom, jak si počínají například Rakušané, jak uzavřeli Wiener Neustadt, jak uzavírají okresy Rakušané dokonce podle principu, že kde je incidence vyšší než 500, tak ten okres uzavřou? Tak oni také mají fíkový list? Rakousko také používá uzavírání okresů jako fíkový list? Protože snadno vám dokážu, že Rakušané postupují stejně. Uzavírají okresy, mohu vám je jmenovat, jakmile se zvýší incidence, tak ty okresy uzavírají. Pravděpodobně mají taky nějaké pomýlené odborníky.

Když budete zpochybňovat to, co tady zaznělo, že pokračování nouzového stavu doporučuje 18 lidí z 20, nebo dokonce 12 z 12 v odborných grémiích, která máme k dispozici, tak k tomu ještě připočítejte ta odborná grémia třeba rakouská, která zřejmě mají stejně zavádějící... stejné fíkové listy, které v Rakousku mají, protože oni také uzavírají okresy, protože oni si taky bláhově myslí, že to zřejmě pomáhá k šíření (omezení?) nákazy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP