(13.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Nyní k očkování. Opakovaně tady zaznívá, že probíhá očkování učitelů. Já jsem na posledním školském výboru z hlediska operace start očkování učitelů a neučitelů pana ministra školství pochválila, protože z hlediska unikátních kódů a nastartování očkování to byla opravdu dobrá věc, dobře vymyšlená, a zafungovala. Nicméně očkování probíhá nějakým tempem a nyní se dozvídáme z novinových titulků, jak jinak, jak budou tedy děti případně nastupovat do škol. A já se ptám: Budeme mít opravdu naočkovány k polovině dubna všechny učitelky a nepedagogy mateřských škol? A speciálních škol? A malotřídek? My to nedokážeme zajistit, protože registrace - a to jsme tady slyšeli - toto nezohledňuje a v očkovacích plánech tak, jak jsou pedagogové a nepedagogové vakcinováni, se samozřejmě typy škol nerozlišují -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás, paní poslankyně, budu muset přerušit, teď já budu muset tento bod přerušit, a nyní mám tady informaci, že z důvodu svolání mimořádných schůzí číslo 93 a 94 na zítra, to je na pátek 26. 3. od 9 hodin a od 10.30 (Gong.) bychom nyní měli hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících, to znamená neprojednaných bodů schváleného pořadu 87. schůze Poslanecké sněmovny, a to kromě bodu 487 Ústní interpelace. (Gong.) Takže jsem svolal poslance, svolávám je gongováním.

 

Je nás tady 86 přihlášených.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 308. Přihlášeno 88 poslanců, pro 50, proti 7. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Schůze bude pokračovat ještě tedy interpelacemi ve 14.30. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP