(19.20 hodin)
(pokračuje Blatný)

Jednou z novinek, na kterou jsme se připravovali a která byla rovněž spuštěna k 1. 3., je očkování u praktických lékařů. Je to velmi důležitá věc. Jejich cílem v současné době je očkovat primárně osmdesátileté a sedmdesátileté, kteří se nechtějí nebo nemohou očkovat v očkovacích místech, a rovněž zde, já se k tomu ještě vrátím ve zvláštním komentáři, mají možnost očkovat chronicky nemocné pacienty. Já se k tomu ještě dostanu. Mají to maximálně zjednodušeno, nemusí se starat o takzvaný centrální registrační systém, ale všechno provádí v systému ISIN, který velice dobře znají, se kterým umí pracovat, byl pro ně naprogramován model ISIN OČKO, který vlastně toto všechno zprocesuje, zajistí.

Více než 56 % samostatných ordinací praktických lékařů se zapojilo a začalo registrovat osoby k očkování. Praktičtí lékaři během minulého týdne podali téměř 36 000 dávek očkování a zaregistrovali více než 262 000 osob. Je pravda - a rád bych to tady řekl - že se praktičtí lékaři velmi dobře drží té prioritní skupiny, to znamená, není pravda, že by očkovali mimo tyto prioritní skupiny, protože 68 % z těch, které zaregistrovali, jsou senioři ve věku 70 až 79 let, což jsou právě ti, kteří jsou nyní prioritně očkovaní, asi 20 % jsou senioři nad 80 let, což jsou ti, kteří se z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli zaregistrovat do očkovacích míst.

Praktičtí lékaři v současné době mají jasně definovanou roli v systému, tu nelze měnit, ale výhledově jim bude umožněno očkovat i mimo centrální registrační systém a systém ISIN OČKO, ale to zatím možné není, protože s ohledem na prioritizaci, která pořád probíhá, a také s ohledem na to, že musíme mít naprosto přesnou informaci o skladovém hospodářství těchto vakcín, protože zatím máme jenom definovaný počet, potřebujeme tuto informaci mít. Děkuji všem praktickým lékařům, kteří k tomu takto zodpovědně přistupují, vím, že to pro ně není jednoduché, vím, že řada z nich jsou třeba i vyššího věku, a nesmírně si toho vážím.

Je tam také potřeba, aby byla dobrá spolupráce v rámci krajů. Tam vidím velké rozdíly. V některých krajích spolupráce je naprosto bezproblémová, v některých krajích se teprve rýsuje, ale věřím, že se to všude ve velice krátké době usadí a bude to fungovat dobře.

Další prioritní skupiny, o kterých se nyní hovoří, je kritická infrastruktura, na které spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, kde je shoda na dělbě kritické infrastruktury na jakousi superkritickou, která pro celý stát zahrnuje asi 50 000 osob, a potom tu další kritickou. Jedná se o velmi pozvolné zahájení superkritické infrastruktury, ve které ale budou očkovaní mimo klasická očkovací místa, protože je potřeba to zajistit tak, aby nedocházelo k brzdění vakcinace právě seniorů. Jedná se zatím opravdu jen o velmi malé počty a zeširoka to potom bude přidáno tak, jak je plánováno v očkovací strategii do té další skupiny, která bude spouštěna v dubnu.

Další prioritní skupinou, o které jsme hovořili, jsou chroničtí pacienti. Například včera byla i jednání s Radou pacientů, která je při Ministerstvu zdravotnictví. V současné době jsou tři možnosti, jak se pacienti s chronickým onemocněním anebo pacienti, jejichž onemocnění může zhoršit průběh covidu, dostanou k prioritnímu očkování. Jednak jsou to specializovaná centra jako například IKEM a podobně, kde jsou třeba pacienti po orgánových transplantacích a jinak složití pacienti, potom praktičtí lékaři, kde je to stanoveno tak, jak jsem říkal, že ve chvíli, kdy praktický lékař, který zná nejlépe tohoto člověka, vyhodnotí jeho kombinované riziko jako srovnatelné nebo vyšší, než je u pacientů, kteří se v současné době očkují, to znamená k dnešnímu dni 70 a více let, potom může rozhodnout o jeho prioritním očkování. Rovněž tak jsou to další zdravotnická zařízení, kde jsou dispenzarizováni čili sledováni pacienti, jako jsou třeba hematoonkologická pracoviště a další. Není tedy cílem paušálně očkovat chronicky nemocné, ale právě se snažíme o to, aby ti, kteří znají své pacienty nejlépe, ví o nich všechno a vyhodnotí je jako rizikové, je mohli očkovat už nyní - a tak se i děje.

Pokud se týká rozdělování vakcín mezi jednotlivé kraje, tak bych chtěl poměrně jasně říct, že na skladech, prosím, respektive na ministerských skladech, neleží nic, protože žádné ministerské sklady nejsou. Jedná se o mylnou informaci. Vše je rozdělováno do krajů v současné době podle klíče 65+ a ministerstvo má v několika nemocnicích v Praze a Brně jakousi železnou zásobu, chcete-li, která potom umožňuje vykrývání disharmonických dodávek, nebo případně když dojde k tomu, že v některém kraji je extrémní poptávka, a podobně. Tento týden bylo takto například v rámci krajů přerozděleno 10 plat tak, aby se eliminovaly fronty mezi jednotlivými kraji a abychom zajistili hladké očkování. Z tohoto pohledu se mohou zdát třeba celkové dodávky do Prahy nebo do Brna o něco větší, ale není to dáno tím, že bychom nějakým způsobem někoho preferovali. Opravdu se držíme toho klíče. Když už mluvím o Praze, je potřeba zdůraznit, že Praha funguje jako takový logický hub pro své okolí, a například jenom 70 % lidí, kteří jsou očkovaní, jsou opravdu z Prahy. Naopak třeba zase více než 7 % lidí očkovaných ve Středočeském kraji jsou z jiných krajů než ze Středočeského, takže i tady s tímto pracujeme. Říkám vám to jenom jako jakousi informaci, že tato data jsou všechna shromažďována, jsou k dispozici.

Konkrétní rozdělování: vakcína Pfizer stále chodí do 31 očkovacích míst, přímo zavážená výrobcem, a probíhá výběr budoucího distributora, který by byl schopný to rozvážet až do 150 míst, čímž bychom ještě usnadnili to, co nám nad rámec smlouvy zajišťuje sám výrobce. Moderna - je vysoutěžen distributor, který dodává do 200 poskytovatelů zdravotních služeb, zatím to bylo využito 103 poskytovateli. AstraZeneca - uzavřena smlouva na rozvoz do 7 400 poskytovatelů zdravotních služeb, což znamená, že to umožňuje zavážení například výhledově přímo do ordinací praktických lékařů.

Co se týká bezpečnosti vakcín, už jsem to tady zmiňoval, tak jenom zopakuji, že opravdu jakékoli případné nežádoucí nebo vedlejší účinky podání jakékoli vakcíny, to je standardní postup, který reguluje SÚKL, jsou hlášeny, jsou velmi zkoumány a opravdu se jednalo o nizoulinký počet těchto případů. Tady uvedu, že bylo přijato 1 119 hlášení do 2. března při počtu dávek podaných k tomuto dni více než 700 000, a tudíž se nějaké podezření na nežádoucí účinky vyskytlo u 0,15 %.

Potom ještě zmíním, že tady bylo vzneseno několik dotazů, tak aspoň částečně si na ně dovolím odpovědět. Pokud se týká odměn v nemocnicích, tak i po konzultaci s řediteli nemocnic - a mluvíme spolu pravidelně - pojišťovna garantuje, že žádná z nemocnic nedoplatí na koronavirovou epidemii, mají zajištěny zálohy a dohrazením formou kompenzační vyhlášky za minulý rok a naplánováním kompenzační vyhlášky na tento rok budou tyto nemocnice saturovány.

Pokud se týká odměn kolegů zdravotníků, tak kromě té odměny, která byla za rok 2020 a nyní bude za rok 2021, průběžně dostávají kolegové ve zdravotnictví, ať už se jedná o nelékařský, nebo lékařský zdravotní personál, odměny, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Za druhou polovinu minulého roku jenom na těchto odměnách bylo vyplaceno uvnitř zdravotnických zařízení lůžkových asi 6,5 miliardy korun, což je mimo peníze, které jdou na ty zvláštní odměny, takže si myslím, že se snažíme postarat o zdravotníky, vážíme si nesmírně jejich práce a i na tu odměnu, vlastně na tu mimořádnou, kromě pravidelných odměn, na tu mimořádnou byl vyčleněn téměř dvojnásobek finančních prostředků ve spolupráci se státním rozpočtem a pojišťovnami, než tomu bylo minulý rok. Já už jsem to komentoval.

Pokud se týká testování, myslím si, že testování je nesmírně dobrým způsobem, jakým snížit prevalenci onemocnění v populaci. Vidíme velmi dobré výsledky toho, že testování ve firmách, které ukazuje zhruba 2% pozitivitu, stejně jako je tomu při testování ve veřejnosti, nám dává šanci, že budeme schopni zachytit případy v podnicích a ve státní správě, a je potřeba toto jednoznačně dále podporovat. Uvidíme v průběhu krátkého času, pravděpodobně v průběhu příštího týdne, jak se naplno tato opatření projevila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP