(12.00 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké skoro poledne. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl tady krátce odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v podrobné rozpravě. Je to pozměňovací návrh, který byl vytvořen na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí a který už jsem načetl k zákonu o zaměstnanosti, respektive k novele zákona o zaměstnanosti, nicméně tam nevíme, jak dlouho ještě bude trvat legislativní proces, tudíž si myslím, že reálnější cesta z hlediska schválení a rychlosti je pokusit se ten pozměňovací návrh ne navrhnout, to tak činím, ale schválit dnes v rámci projednávání tohoto tisku.

Pozměňovací návrh, který tímto podávám, a ještě se k němu přihlásím, ruší některá platná, ale dosud neúčinná ustanovení, která se týkají takzvaného Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí od 1. 1. příštího roku, to znamená, od roku 2022. Tento systém měl být rušenými ustanoveními rozšířen nově především o registry pojištění a registry zaměstnavatelů, jejichž správcem je desítky let Česká správa sociálního zabezpečení. Tato změna se bohužel v čase ukazuje jako nepromyšlená, nesystémová a také nelogická a bohužel technicky komplikovaně realizovatelná.

Realizace této změny by si vyžádala značné investice a v žádném případě není technicky možné je realizovat k 1. 1. příštího roku. Reálný přínos této změny navíc v zásadně žádný není. Již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak mimo něj, a i nadále pracuje na rozvoji v této oblasti. Příkladem je například ePortál České správy sociálního zabezpečení, který průběžně reflektuje současnou strategii eGovernmentu v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. Nyní tedy požádám o vystoupení v obecné rozpravě paní poslankyni Olgu Richterovou a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jsem ráda, že se na toto jednání konečně dostalo téma pozitivní motivace pro všechny, kteří jdou zodpovědně na testy a kteří se nechají nahlásit a vytrasovat. Schválně to říkám takto: se nechají, protože si lidé takto volají, ptají se, můžu tě říct? Můžu promluvit o tom, že jsme byli v úzkém kontaktu? A tohle chceme změnit. O co jde? Není možné toto zařídit pouze pro zaměstnance, pouze pro ty, kteří sice nyní mají nízkých, ale alespoň těch šedesát procent, byť to je redukované, byť v reálu to je spíše padesát procent čisté mzdy, ale pořád to něco je, a zapomenout na živnostníky.

Proto předkládám dva pozměňovací návrhy. Řešení, které tady je předložené, určitě nějak pomůže, určitě nějak situaci zlepší, ale je to pořád snad ne ani polovičaté, ale jenom takové třetinkové řešení. Opravdu hlavní věc je, aby živnostníci, kteří nyní mají nulu, nulu kompenzací, protože i když si platí zodpovědně nemocenské pojištění - to je samozřejmě jenom část z nich, ale pořád to je významná část, pořád jsou to desetitisíce, možná statisíce lidí, co si platí nemocenské jako živnostníci - tak tito lidé dnes nemají prvních čtrnáct dní žádné nemocenské čili ani nic v karanténě.

O tyto lidi nyní jde, protože pokud nedostanou alespoň nějaký příspěvek, tak se jejich motivace zase nijak nezvedne. Pokud chceme opravdu reálně tyto poslední tři měsíce, doufejme, do proočkování podstatné části populace a zejména nejstarších seniorů zvládnout, musíme adresovat právě živnostníky. Abyste nebyli, vážené kolegyně a vážení kolegové, v morálním dilematu, zda je možné pozitivně motivovat i ty, kteří si neplatili nemocenské pojištění, tak předkládáme dvě verze toho pozměňovacího návrhu.

Jedna verze je užší, skutečně podle mě naprosto férová pro ty, kteří platili pojistné, tak ať mají také šanci dostat pozitivní motivaci. Já vám to schválně přečtu. Znamená to vlastně rozšíření nároku na kompenzační bonus pro ty osoby, které sice nemají zakázanou činnost, nejsou subjekty, které mají nárok na kompenzační bonus jako takový, ale aby na to dosáhli, pokud jim je nařízena izolace nebo karanténa. Jde o řešení, které by vyplývalo z mediálních prohlášení paní ministryně financí Schillerové a budu ráda, pokud se k tomu, paní ministryně, tady vyjádříte. Super, že se k tomu vyjádříte, jsem ráda. Jde zkrátka o to, že pokud necháme propadnout živnostníky, kteří jsou mimo kompenzační bonus, a těch je opravdu hodně - všichni víme, jak přísná je Finanční správa na to, kdo má nárok, tak v ten okamžik nám chybí faktor pozitivní motivace pro velice významnou část pracovně činných obyvatel. To je tedy užší varianta, užší pozměňovací návrh.

A pak je tady širší, který by uznával to, že situace u nás je velice napjatá, a řekla bych, kvůli boji s pandemií má smysl dát pozitivní motivaci všem živnostníkům. Prostě jsme to předložili, jsme přesvědčeni, že situace je tak objektivně napjatá, že toto má smysl, ale zvažte to, prosím, vážené kolegyně a kolegové. Ještě jednou to shrnu. Jde o to, že tak, jak je nyní navržen zvýšený kompenzační bonus podle toho, co lítá médii, stále ale nepokrývá ty, kteří na něj nárok nemají v okamžik, kdy onemocní a jsou prokazatelně buď nemocní s covidem, anebo v karanténě nařízené epidemiologicky, ne že si to sami řeknou, ale nařízené. Takže to je ta klíčová věc.

A pak ještě jedna věc - to je menší pozměňovací návrh čistě pro situace, kdy reálně někdo má příznaky delší dobu, ale třeba už není tak nemocný a říká si: Já bych do té práce klidně zpátky mohl - aby, pokud to uzná lékař, mohl být doma čtrnáct dní místo deseti za zvýšenou částku. Tak to je takový drobnější pozměňovací návrh, vycházející z reálných zkušeností, že u některých lidí je průběh odlišný, a i když už nejsou vyloženě práce neschopní ve smyslu, že by jim bylo tolik zle, stále by mohli být nebezpeční svému okolí, a aby nebyli motivováni tuto situaci zamlčet, abychom je naopak pozitivně motivovali v případě, že nemůžou vykonávat práci z domova, na home office, i tak vydržet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Na tu se hlásí pan poslanec Martin Jiránek a potom s přednostním právem je připravena paní ministryně Alena Schillerová. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych chtěl podpořit Olgu Richterovou v tom, že vhodnější pro řešení epidemie a toho cíle, který chceme dosáhnout, to znamená, aby lidé, kteří jsou nemocní, s co nejvyšší pravděpodobností zůstávali doma, dodržovali karanténu, má smysl dát finanční podporu i živnostníkům, kteří si nemocenskou neplatí, prostě všem. Pan ministr Havlíček mi před několika minutami venku řekl, že nový kompenzační bonus by se měl týkat zhruba 300 000 živnostníků a v porovnání s tím, řekněme, ten výrazně menší počet živnostníků, kteří budou oficiálně vytrasovaní nebo nemocní, tak to finančně je opravdu drobnost, ale výsledek pro epidemii, když se nám třeba během měsíce 20 000 nakažených nedostane ven, nebudou podnikat místo toho, aby zůstali doma, tak ten vliv to má velký. Počítali jsme to s epidemiology i modeláři, a pokud by se to podařilo napříč společností zavést, tak to má potenciál snížit R až o dvě desetiny.

Takže tím jenom apeluji na to, abyste se opravdu zamysleli a podpořili pozměňovací návrh, který poskytne dostatečnou finanční kompenzaci všem živnostníkům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem ministryně financí Alena Schillerová a připraví se v obecné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová. Přihlásila jste se mi podruhé, paní poslankyně, vy chcete dvakrát vystupovat? Ne. Mám vás tady teď a potom ještě čtvrtou v pořadí. (Poslankyně Valachová hovoří mimo mikrofon.) Teď jsem vás neslyšel. Dobrý. Tak prosím. Já vás tedy odmáznu, to poslední, jo? Dobře. Teď jsem vás odmázl... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP