(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 79. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde v novém roce 2021 vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já hlasuji s náhradní kartou číslo 15.

A nyní bych rád po dohodě nejprve udělil slovo našemu kolegovi, panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. A poprosím o klid v sále, již jsem zahájil schůzi. Takže prosím, pane kolego. (V sále je nadále hluk.) Ještě jednou prosím, abyste se usadili na svých místech a umožnili vystoupení svému kolegovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nepamatuji si, že bychom lednovou schůzi zahajovali už v ostré volební kampani. Skutečně nečekaně brzké vyhlášení voleb způsobuje, že nejenom tato schůze, ale všechny následující řádné i mimořádné schůze už budou v rámci volební kampaně. Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve Sněmovně v diskuzi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách, což já, jak známo, nejsem.

Je tedy zřejmé, že moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní, protože pasivní závěr této dráhy by byl, pravda, možná pohodlný, ale dával by pramalý smysl. Rozhodl jsem se proto, že svůj mandát ukončím dnes. Dovolte mi proto, abych se s vámi rozloučil, abych se omluvil jednomu každému z vás, kdo se snad někdy mým vystoupením cítil osobně dotčen. Ujišťuji vás, že to nikdy nebylo osobní, vždycky to bylo v zápalu politické diskuze. Ani já necítím žádnou osobní hořkost a bude mi ctí každého z vás kdykoliv v budoucnu srdečně pozdravit.

Přeji vám hodně zdraví v těchto časech, radosti z práce a také občas trochu legrace.

Na základě článku 24 Ústavy se vzdávám mandátu člena Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mějte se moc fajn. (Přítomní vstávají a loučí se s poslancem Kalouskem potleskem.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak budeme pokračovat po tomto nepříliš častém oznámení.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 79. schůze dne 7. ledna 2021. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří poslanci odcházejí, někteří přicházejí. Proto ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib.

 


Slib poslance

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistoupíme ke slibu nové poslankyně, která nastupuje za Jana Schillera, kterému zanikl poslanecký mandát. V této souvislosti nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nová poslankyně složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím pana předsedu mandátového a imunitního výboru. (V sále je velmi rušno.) Prosím o klid, kolegyně a kolegové. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 22. prosince 2020 doručil poslanec Jan Schiller předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu České republiky ke dni 31. prosince 2020. Podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidát poslancem, než mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Tři náhradníci hnutí ANO 2011 za volební kraj 6 - Ústecký dne 17. prosince 2020 jednotlivě doručili předsedovi Poslanecké sněmovny notářské zápisy, kterými se vzdali postavení náhradníka, které nabyli ve volbách konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017. Mandátový a imunitní výbor vzal toto prohlášení na vědomí usneseními č. 150, 151 a 152, která byla přijata na jaře na jeho 34. schůzi dne 6. ledna 2021 a ve kterých konstatoval, že Zdeňku Plecitému, Ing. Jindře Zalabákové a Ing. Pavlu Eliasovi zaniklo postavení náhradníka za hnutí ANO 2011 za volební kraj 6 - Ústecký dne 17. prosince 2020.

Usnesením 153 také téhož dne 6. ledna 2021 na 34. schůzi mandátový a imunitní výbor konstatoval, že

1. dne 31. prosince 2020 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Janu Schillerovi, narozenému dne 6. dubna 1972, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 31. prosince 2020 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Jaroslavě Puntové, narozené dne 20. prosince 1957. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP