(18.00 hodin)
(pokračuje Kupka)

Přišli jsme s odškodňovacím zákonem jako řešením pro ty, které ta epidemie opravdu poslala do kolen, tak aby se mohli zvednout a aby se ekonomika mohla nastartovat. Odpověď na odškodňovací zákon vlastně nejistá. Další konkrétní kroky k tomu, aby se zvýšil kompenzační bonus v té současné situaci. Další konkrétní kroky k tomu, aby se urychlila celá výplata těch konkrétních pomocí, protože pořád narážíme na zjevnou byrokracii.

A konečně dostáváme se do klíčového bodu pro východisko pro to, abychom se pořád nepohybovali jenom v režimu brzda plyn, a to je vakcinace. Od léta jsme žádali o to, aby vláda přišla už s konkrétním návrhem toho, jak se podaří tuhle opravdu národní akci zvládnout, protože je to nepochybně v národním zájmu tímhle projít co nejlépe, ale také co nejrychleji. A pokud pan premiér dnes říkal, že nejsme pozadu, je zcela průkazné, že jsme ve skluzu a že oproti jiným státům je ta naše očkovací strategie mnohem méně konkrétní, mnohem méně propracovaná, a můžeme-li se podívat za hranice a pozorovat, jak tam vznikají očkovací centra, tak už by teď u těch našich nemocnic ta očkovací centra vznikat měla. Ano, začínají se s tím prát jednotlivé kraje, aby v tomto směru vládě pomohly, aby se opravdu v České republice mohla vakcinace zvládnout. Ale bude to záviset na tom, že se opravdu zapojí širší struktury společnosti, že se podaří zvládnout i administrativní zázemí toho kroku, o čemž téměř nebyla řeč. A z odpovědi nemocnic už v průběhu toho testování, už plošného velkého, je jednoznačná odezva, že v té administraci nás evidentně tlačí bota.

Tak to jsou konkrétní návrhy, které jsme vložili i do té vánoční výzvy, a žádáme o to, aby se v téhle oblasti opravdu vláda významně, ale opravdu významně zasadila o urychlení těch kroků, a jsme připraveni s tím pomoci.

Jenom velmi stručně tady v těch pěti minutách zaznělo několik zcela jasných konkrétních doporučení a návrhů, které koneckonců, a to pan premiér přiznal, vláda vyslechla zčásti a celou řadu z nich realizovala. To je dobře, ale prosím, proč tedy není ochotna více spolupracovat s tím, co přichází i z odborné oblasti a z onoho zmíněného AntiCovid týmu? Je jasné, že za těchto okolností pro nás podpořit nouzový stav, aniž by tyhle důležité základní body vláda zodpověděla, je téměř nemožné. To bychom si těžko obhájili sami před sebou, že znovu dáme takové slovo a takové hlasování pro vlastně nejistý výsledek, pro kroky, které nebyly zdůvodněny a kdy vláda opakovaně našim výzvám neodpovídala.

Děkuju moc pozornost. Věřím, že jsem vysvětlil to, o co běží i ze strany AntiCovid týmu a ze strany opozice. To jsou konkrétní návrhy pro zlepšení situace, ne pro destrukci. Té se, obávám, dopouští teď tedy někdo úplně jiný. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, takže se ještě rozhlédnu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo už v předstihu projevil pan ministr Blatný, takže máte prostor na závěrečné slovo. Jinak i pan zpravodaj dostane prostor pro závěrečné slovo. Nemáte zájem. Dobře, takže pak přistoupíme k hlasování. Nicméně ještě nevíme, na jak dlouho to bude mít pan ministr, takže nemusíme pospíchat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebojte se, na krátko. I já se připojuji k tomu, a opakovaně jsem zval všechny zástupce politických stran napříč politickým spektrem k diskuzi v rámci pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, a věřím, že se tyto dnes několikrát citované aktivity nakonec spojí, protože zájmem nás všech spolupracovat. Odpovím jenom velice krátce na těch několik konkrétních detailů.

Detailní metodika k podávání vakcíny Pfizer bude k dispozici 23. prosince vládě a následně bude k dispozici i vám. Veřejnost, protože zde byl dotaz, kdy bude moci být vakcinována, tak se jenom opakuji, že to bude nejdříve od února. Do té doby se vakcinují osoby, které jsou hospitalizovány, které jsou v domovech seniorů anebo které jsou zdravotníky v těch nemocnicích, které jsou dedikovány jako páteřní síť a vakcinační centra.

Konkrétní dotaz na vakcínu. Vakcína vydrží v naředěném stavu šest hodin, v ledničkové teplotě pět dní, v chladicím boxu, který je zároveň přepravním, třicet dní a v mrazáku šest měsíců.

Když se bavím o srovnání nouzového stavu oproti situaci bez nouzového stavu, tak jenom zopakuji, protože to tady zaznělo jako další dotaz, že bez nouzového stavu není možno omezovat pohyb, není možno využívat záchranný integrovaný systém, není možno využívat pomoci studentů a dalších a je tam potom také řada omezení, která v podstatě znemožňují plošné aplikace těch opatření na úrovni celého státu.

Obchody služby určitě potřebují kompenzace. A je to otázka, která není na ministra zdravotnictví. Nicméně s tím s vámi souhlasím.

Pokud se týká výhledu na vývoj protiepidemického systému, potom je připravován tak, aby byl na přelomu roku, jak jsem od začátku řekl, a mimo jiné jeho součástí bude i to, abychom všichni věděli, jaký je rozdíl, když v dané kategorii je a není nouzový stav.

Konkrétní dotaz na očkování. Pokud se týká vakcín firmy Pfizer, tak ve chvíli, kdy je denně očkováno asi 280 lidí, potom jsme schopni použít vakcíny, v jednom centru myslím, tak jsme schopni využít vakcíny, které nám v příštích měsících přijdou, to znamená, že jsme schopni toto proočkovat. V daném centru pochopitelně neočkuje jenom jeden tým, je jich tam vždy několik.

Na závěr mi tedy dovolte shrnout, že opravdu současná situace je taková, že nouzový stav potřebujeme. Prosím a žádám vás tedy o podporu a pomoc jménem všech lidí. I těch, co souhlasí, i těch, kteří nesouhlasí. A chtěl bych říct, že jakkoliv je občas debata zde vzrušená, tak jsem nesmírně rád, že žijeme v zemi, kde můžeme vše takto otevřeně diskutovat v rámci Poslanecké sněmovny a koneckonců i v rámci celospolečenské diskuze vůbec. Jsem tedy rád, že tady spolu můžeme být, jsem rád, že takto můžeme mluvit, a moc vás prosím o podporu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jenom už přednostní práva, protože jsme mimo rozpravu. Pan poslanec Marian Jurečka se přihlásil a potom v zastoupení klubu Pirátů místopředseda klubu Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče, s přednostním právem.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já budu stručný. Jsou tady dva ministři vlády, především pan ministr Blatný tady byl, skoro celou dobu poslouchal a já jsem se za nás snažil říct určité podmínky pro to, abychom mohli alespoň hlasovat pro tu variantu prodloužení nouzového stavu do 8. 1. z hlediska toho, jestli vláda tedy je ochotna zvýšit kompenzace pro podnikatele. Vy jste řekl, že za vás je vám to blízké, ale jestli tedy je možné říct nějaký jasný konkrétní příslib, že to vláda udělá, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím poslední přihláška - místopředseda klubu Pirátů poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Moje kolegyně paní Richterová tady říkala, že vlastně nejsou zápisy z pracovních skupin. Takže jeden z kroků, který by měl následovat, by bylo začít zveřejňovat zápisy z pracovních skupin tak, ať my víme v tuto chvíli, podle čeho vy jste se vlastně rozhodovali. Navíc poprosím... Nepokřikujte tady na mě z pódia nebo z publika. (Oživení v sále.) V tuto chvíli... Děkuji. S tím, že Piráti spolu se STAN poslali svého zástupce do pracovní skupiny, ale ta se ještě do této chvíle nesešla, takže možná to by bylo také dobré nastartovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, takže já svolám poslance. Zagonguji. Přistoupíme k hlasování. Nyní tedy požádám zpravodaje pana poslance Víta Rakušana, abyste nám řekl, jaké jsou návrhy k hlasování. Vím, že potom ještě máme nějaké návrhy usnesení. Takže nám teď jenom řekněte, jaké máme ty návrhy, protože budeme - jestli jsou dva a více, tak uděláme orientační hlasování na úvod. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP