(15.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Jenom doufám, že dnešní vydání toho plátku Mladá fronta DNES, který patří do celého koncernu Agrofert a hnutí ANO, že nemělo jenom naznačit pod čarou nějaké změny na pozici ministra zdravotnictví. Protože to by skutečně nebylo ku prospěchu boje s COVID-19. Ale já se chci vrátit k meritu věci, protože to by byla úplně jiná debata, a já jsem si říkal, kam až jsme schopni klesnout v podobě tady těch budovatelských plátků a titulních stran, které na nás občas vypadnou z poštovní schránky.

Ale k věci samotné. My jsme jako anticovidový tým složený, jak jsem říkal, ze zástupců ODS, KDU-ČSL a TOP 09 připravili vánoční výzvu. Ta vánoční výzva má sedm bodů. My je zároveň zde, kolegyně a kolegové, chceme předložit jako doprovodné usnesení k hlasování o nouzovém stavu a žádáme o vaši podporu, protože jsou to výzvy směrem k vládě, s kterými, jsme přesvědčeni, že se musí ztotožnit každý z poslanců. Dovolte mi, abych vám tedy představil tuto vánoční výzvu, která je motivována tím, že jsme si vědomi toho, že situace se opravdu zhoršuje a že některé věci jsou teď věcí prioritního - a já řeknu národního - zájmu. A to je právě první věc a ta se týká očkování, kde jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba připravit skutečně strategický jasný plán.

Já si dovolím tedy, tak abych potom už nemusel znovu to usnesení představovat, vás seznámit s tím prvním bodem: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby bezodkladně představila propracovaný strategický plán očkování, včetně informační kampaně, a to nejen pro jednotlivé prioritní skupiny. Tento plán musí nezbytně obsahovat přesnou organizační podobu očkování, nezbytné také IT zajištění, včetně zapojení komunální sféry s nezbytnou administrativní oporou. Očkování vnímáme jako věc prioritního národního zájmu. Úspěšné zvládnutí očkování ale podmiňuje zapojení širokých struktur společnosti." To je tedy první bod, který apeluje na očkování jako tu cestu, jak se s pandemií COVID-19 vyrovnat.

Druhý bod, ten už se týká dopadů pandemie na živnostníky a podnikatele. Nakonec i vy jako vláda jste minulý týden avizovali ústy pana vicepremiéra, že jste připraveni poskytnout stoprocentní kompenzace, stoprocentní náhrady majitelům penzionů, hotelů, restaurací tak, aby škody, které jim jsou objektivně působeny tím, že mají své provozy uzavřeny nebo je budou mít uzavřeny, tak aby jim byly nahrazeny. Proto tedy přicházíme s tímto bodem: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby s ohledem na fatální dopady pandemie COVID-19 na živnostníky a podnikatele bezodkladně představila formu čerpání avizovaných stoprocentních kompenzací pro uzavřené provozovny v rámci obchodu a služeb."

Třetí bod se týká toho, o čem tady hovořil už pan předseda Jurečka, a to je navýšení kompenzačního bonusu v situaci prodlužujícího se nouzového stavu. Jsem přesvědčen o tom, že není jiné cesty. "Poslanecká sněmovna tedy vyzývá vládu, aby nejpozději k 4. lednu 2021 připravila navýšení kompenzačního bonusu z 15 na 20 tisíc korun s účinností od 1. ledna 2021, a to také s možností čerpat i podnikatelem, který se nachází v procesu insolvence a nemá nárok na žádnou přímou pomoc státu. Současně vyzýváme vládu, aby co nejdříve připravila zákonnou podobu odpuštění odvodů OSVČ a obnovila program Antivirus C, a to minimálně pro první čtvrtletí roku 2021." To totiž je jedna z těch nejúčinnějších pomocí našim podnikatelům.

Čtvrtá věc, a ta je velmi důležitá, je rychlost pomoci. Tady skutečně platí, kdo rychle dává, dvakrát dává, a když se podíváme na tu administrativní náročnost a přebujelou byrokracii v jednotlivých programech, tak to skutečně nepůsobí jako něco, co by dodalo důvěru v to, že vláda skutečně chce pomoci a že skutečně se chce vypořádat s dopady pandemie COVID-19. Proto navrhujeme toto usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby stávající systém podpor pro podnikatele upravila tak, aby jejich faktické čerpání a vyplacení bylo možné ve lhůtě maximálně 15 dní od doručení žádosti příslušnému úřadu. Současně vyzýváme vládu, aby snížila administrativní zátěž čerpání jednotlivých podpor na úroveň využití čestného prohlášení a datové schránky pro identifikaci žadatele. Pro ověření oprávněnosti žádostí pak následně státní správa využila data, která podnikatelé pravidelně poskytují příslušným státním institucím, zejména finančním úřadům nebo České správě sociálního zabezpečení, a nezatěžovala tak nadbytečnou administrativou samotné žadatele."

Další bod naší vánoční výzvy se týká primárně ministra vnitra, protože kdyby ministr vnitra slíbil to, co tady pronesl v červenci, to znamená, že nejpozději v září předloží do Sněmovny vláda novelizaci krizové legislativy, to znamená ústavní zákon o bezpečnosti státu a navazující krizový zákon, tak bychom možná byli ušetřeni tohoto opakovaného zasedání v rámci prodlužování nouzového stavu. Ten návrh zákona je prodiskutován v rámci poslaneckých klubů, je zde ve Sněmovně a já nerozumím tomu, proč vaše vláda ten zákon nedoprojedná a nepředloží ty novely tak, abychom skutečně je mohli využít už v této době pandemie COVID-19. Na co čekáme? Až se se vším vypořádáme? To opravdu ta krizová legislativa pro tuto situaci už bude k ničemu. - Proto jasně vyzýváme vládu a ministra vnitra, aby bezodkladně předložili Sněmovně již v září slibovanou novelizaci krizové legislativy, která by jasně upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení.

Šestý bod, a ten je také zásadně důležitý a týká se pana ministra Blatného a týká se toho, jakým způsobem je určováno skóre systému PES, protože v tom, přiznejme si, trochu panuje chaos. Ta vyjádření jsou různá, ať už od pana ministra, nebo od jeho náměstků a podřízených, a bylo by dobré, aby tady v tomto smyslu bylo jasně řečeno, z jakých dat a jakým systémem se to skóre vypočítává. - Proto si dovolíme navrhnout toto usnesení, kdy Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví, aby upřesnil a zveřejnil aktuální parametry a kritéria, dle kterých je stanovováno skóre PES, zvláště s ohledem na různé podoby testování a další zvolená hlediska.

A poslední věc, já už jsem to tady naznačil. Máme-li budovat důvěru veřejnosti v kroky vlády, máme-li posilovat důvěru v to, že je očkování skutečně tou cestou, jak pomoci vypořádat se s pandemií COVID-19, tak kroky vlády musí být jasné, věrohodné, srozumitelné a nemohou se pohybovat na úrovni skutečně někdy až panoptika. V tomto smyslu, pane premiére, skutečně opusťme tu představu Ferdy Mravence - práce všeho druhu a nechme ty věci, tak jak vy často říkáte, na ty odborníky. Nestačí to jenom říkat, je potřeba potom tyto kroky také činit, a proto si dovolujeme navrhnout v rámci vánoční výzvy poslední, sedmý bod: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby respektoval stanoviska ministra zdravotnictví a věnoval se řízení vlády jako celku. Strategii očkování ponechte na odbornících. Jedině tak přispějete ke zvýšení již tak vámi otřesené důvěry občanů v tento klíčový faktor zvládnutí celé pandemie."

To je tedy sedm bodů vánoční výzvy poslaneckých klubů KDU-ČSL, ODS a TOP 09, které předkládáme jako doprovodné usnesení k tomuto bodu. Děkujeme za vaši podporu, protože ty body jsou jasným vzkazem tomu, že vláda si je vědoma situace, v jaké se Česká republika nachází, chce pomoci, chce pomoci rychle, účinně a chce posílit důvěru v kroky vlády a politiků. To přece musíme dělat. Pokud se chceme skutečně vypořádat s tou nelehkou situací, v které se nacházíme, tak tohle je to, co, pane premiére, často zdůrazňujete - že máme táhnout za jeden provaz.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní se slova ujme předseda vlády ČR pan Andrej Babiš. Připraví se Zdeněk Ondráček se stanoviskem klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za možnost tady vystoupit. Ráno jsem tady čekal tři a půl hodiny. Byl jsem vypárovaný, takže moje práce měla být mimo Sněmovnu, no a vidím, že se nic nezměnilo vlastně od toho čtvrtku. Nejhorší zážitek v mé politické kariéře. Doufám, že, pane Jurečko, a váš kolega koukáte na Čau lidi v neděli. Tam jsem vám definoval, co to je pokrytectví. Vy ale jste tak vycvičení. To je ten... Dneska mi tady kolega Ferjenčík říkal, že jsem se spletl v povolání, protože má pocit, že jsem politik. No nejsem politik. Dělám politiku, ale neumím tu politiku. Neumím. Neumím být pokrytec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP