(11.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Vlastně všichni dneska tady mluvili o tom, že je třeba podporovat ty, kteří pracují. Ale to je konkrétní věc, jak je podpoříme. Já jsem v roce 2017 rozdával takové daňové pravítko, kde vlastně bylo na různé hodnotě hrubé mzdy ukázáno zhruba těch sedm procent, o kolik se navýší čistá mzda. Díky zvýšení základní slevy je ten výsledek ještě příznivější. To pravítko bylo ještě pesimistické, protože je tam ještě ta částka navýšena, a dokonce ve dvou letech, to znamená, první navýšení bude v roce 2021 a druhé, které odpovídá tomu, co jsme dlouhodobě navrhovali, my jsme navrhovali 30 tisíc, vlastně zohledňovala tu inflaci od roku 2008, bude to asi 30 840, pokud mě paměť neklame, takže i v tomto se pomůže zejména nízkopříjmovým a středněpříjmovým skupinám, ve dvou letech, ale do kupy je to 6 tisíc. Už za třináct měsíců bude ta sleva o 6 tisíc vyšší než dneska a o to budou nižší daně. Současně se Poslanecké sněmovně povedlo na návrh pana poslance Výborného, myslím, že to byl návrh celého klubu KDU zrušit zastropování daňového bonusu. To znamená, i to je podpora těm rodinám, které mají čtyři a více dětí, aby i tyto rodiny mohly těžit z výhody snížení daní a byl to správný krok. Takže když to sečteme, tak je to vlastně dobrá zpráva a já nerozumím těm, kteří tak zoufale s tak, řekl bych, slabými argumenty jsou proti. Najednou a kdybychom se jich zeptali, jak jste hlasovali o těch úsporách minulý týden v pátek, například sociální demokraté? Nabídli jsme 80 miliard úspor. Neomylně všechny možné úspory jste odmítli, tak se nám pak nedivte, že vaše slova o rozpočtové odpovědnosti nás spíš přivádějí k smíchu než k zamyšlení. A abych skončil pozitivně, já pevně věřím, že to dneska zvládneme, že najdeme většinu pro senátní verzi a že už v únoru ty miliony našich občanů, kteří poctivě pracují, budou mít vyšší výplaty a určitě si s těmi penězi rozumně poradí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi za vystoupení. Faktická poznámka místopředsedy Okamury a poté se dostaneme k další rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já musím ještě zareagovat na předsedu ČSSD Jana Hamáčka, protože opravdu z hlavního odpůrce islamizace udělat podpůrce islamizace, já jsem se v životě nezúčastnil žádné proislámské akce, já už to vlastně neumím ani víc komentovat, protože to už jsou zoufalé argumenty.

Naopak bych připomněl dvě věci. Už tady dva roky leží ve Sněmovně návrh zákona z pera SPD, abychom uzákonili zákaz propagace nenávistných ideologií, máme na mysli islám, naopak je nám tady blokováno, a druhá věc je, že tady máme už rok a půl, nebo přes rok zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. A také, přestože všechny strany v televizi deklarovaly, že ten návrh SPD podporují, je to návrh, který jsme v podstatě přepsali z Rakouska a z Dánska, kde začal platit a úspěšně tam platí, tak my bychom to rádi prosadili v České republice, a naopak je nám to blokováno. To znamená, my na rozdíl od předsedy ČSSD říkáme ne slova, ale činy.

A jenom bych připomněl výrok předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka na tureckém velvyslanectví, bylo to na recepci k 92. výročí vzniku Turecké republiky...

Tady vyzvání telefon, Miroslav Kalousek. Tak to si tady asi někdo zapomněl, možná je to pana Kalouska telefon, tak já ho tady odložím. A řekl bych citát. (Pobavení v sále. K řečnickému pultíku přichází posl. Stanjura.) Jo, no tak vám, pane Stanjuro, volá pan Kalousek. (Výbuch smíchu.) No tak to je, tak vidíte, jak probíhá interní spolupráce mezi ODS a topkou. (Poslanec Blažek z pléna: My jsme všichni Kalousek.) Vy jste všichni Kalousek. To snad ne.

Chtěl jsem říct... Tak já bych se rád dostal k tomu citátu pana předsedy ČSSD Jana Hamáčka, kde řekl na turecké ambasádě - cituji: "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti." Tak, je to názor předsedy ČSSD, já s ním nesouhlasím. My si myslíme, že to tak není, a uděláme všechno pro to, aby nedošlo k islamizaci České republiky a aby tady nebyly žádní nelegální migranti a vyznavači islámu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi. Nyní mám dvě faktické poznámky - u kolegy Ferjenčíka a kolegyně Valachové, jestli je tomu tak? Potom přednostní právo Lubomíra Zaorálka, ano? Faktické poznámky mají přednost, vy to víte, pane ministře, takže nyní faktická poznámka pana kolegy Ferjenčíka. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na vystoupení kolegy Stanjury především v té otázce zrušení daňové výjimky pro příjem z prodeje cenných papírů nad 20 milionů korun ročně. Tak rodinný firem se to zjevně netýká, protože rodinné firmy jsou eseróčka a těch se ten návrh vůbec netýkal, to za prvé.

Za druhé, je pravda, že ODS nepodpořila zrušení této daňové výjimky, to podpořilo hnutí ANO, nicméně podpořila návrh na zvýšení té sazby z 15 na 23 %, což bylo součástí pozměňovacího návrhu Andreje Babiše. Tak já považuji za velmi bizarní, že pan premiér a ODS kritizují návrh, u kterých hlasovali pro zvýšení sazby z 15 na 23 %.

Dále jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že my jsme navrhli skutečně nějaké zvýšení postupné sazeb údajně z komerčních nemovitostí. A to je jednoduché. Ve chvíli, kdy se takhle masivně snižují daně z práce, tak podle nás je potřeba hledat buď úspory, nebo nějaké jiné příjmy, jinak se ty veřejné rozpočty zhroutí. Bohužel vy jdete jenom cestou toho zhroucení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy na faktickou poznámku - on se ve skutečnosti hlásil první pan ministr, ale vzniklo nedorozumění, ale jste oba z ČSSD, tak se domluvte, kdo půjde první, protože pan ministr se ve skutečnosti tedy hlásil dříve, takže já vám dám prostor, dvě minuty na faktickou. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Také vlastně chci reagovat na pana poslance Stanjuru, který mě upřímně udivil, protože on říkal: rozdáváme, všem dáváme, co je na tom špatného? Jako to mě opravdu ohromilo. On to říká pan poslanec tak, jako kdybychom měli peněz nazbyt. Jako pane poslanče, my si půjčujeme peníze. My totiž, abychom pokryli ten deficit, my na to nemáme ani dnes už příjmy, my si to musíme půjčit. To je jako ten feldkurát Katz. To se nám to dává všem, když nám půjčují. Ale jak dlouho? Takže tu lehkomyslnost, se kterou pan poslanec říká, že to je přece taková krásná věc, tu vůbec nechápu.

A jenom, když on říká, že pořád nechápe, co se nám nelíbí. Podívejte se, když si rozdělíme obyvatelstvo České republiky do příjmů podle té pětiny nejslabších k té pětině nejsilnějších, tak ta pětina s těmi nejslabšími příjmy dostane takhle a ta pětina s těmi největšími dostane tady. (Ukazuje graf.) Chápete? To je to, co se nám nelíbí. Tady tenhle nepoměr, že totiž když se podíváte na analýzu, tak ta dneska říká, že desetina domácností byla dnes zasažena těžce tou krizí. To jsou ti dole, ti, co dostanou tak málo. Čtvrtina byla zasažena, řekněme, středně těžce, třetiny populace se dotkla tato krize. To znamená, takhle dopadá ta krize a bude dopadat v tom příštím roce.

A dokonce ještě jedna věc je zajímavá. Analýza ukazuje, že tato daňová úprava pomůže nejvíce Praze a bohatým regionům. Těm slabším, kterým bychom my měli pomáhat zase, ty necháme, ať upadnou ještě víc.

Takže chápete? Tady vidíte to, co se mi nelíbí. Že my rozdáváme, ve chvíli na to nemáme, musíme si to půjčit. A když už si půjčíme, tak bychom to měli použít efektivně tak, že to multiplikuje ekonomický růst a že se to dává těm, kteří to opravdu potřebují. Je to opravdu tak složité, co říkám?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku paní poslankyně Kateřina Valachová. Ano, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, mě jako vždy pobavil, už se to stává tradicí. A měla bych prostřednictvím pana předsedajícího na něj dvě otázky. Jistě si všiml, že co se týká růstu mezd a platů, tak tyto rostou od roku 2015 doposud, a jedním ze zásadních důvodů, proč se tomu tak děje, je to, že sociální demokracie od roku 2015 rok co rok prosazuje, často s velkým odporem, nebo bych řekla s pravidelným odporem, růst zaručených mezd. To znamená všech mezd. To znamená nikoli pouze státních zaměstnanců, ale také lidí v provozech, ve fabrikách, účetních, skladníků, řidičů, zkrátka všech povolání, která si představíte.

Jsem ráda, že si Zbyněk Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, vzal za příklad toho, co všechno Občanská demokratická strana prý vrátí lidem na jejich a mzdách, hasiče nebo policisty. Ano, lze jim to vrátit. Ale jenom proto, že jim to sociální demokracie po pravicových vládách a jejich tupých škrtech od roku 2015 do roku 2020 přidala. Takže to je opravdu pro ně velká výhra, pane kolego!***
Přihlásit/registrovat se do ISP