(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - viděl jsem tady paní místopředsedkyni, zahajuji 78. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána účast na našem zasedání, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. Pan kolega Černohorský má náhradní kartu číslo 10. A ostatní kdyžtak mi ohlaste.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 78. schůze 16. prosince. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, aby se ověřovateli schůze stali pan poslanec Stanislav Berkovec a poslanec Petr Dolínek. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 1 z přítomných 90 pro 90. Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 78. schůze jsme určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Petra Dolínka.

 

Sděluji, že do zahájení této schůze požádali o omluvení členové vlády: Marie Benešová, Karel Havlíček, Lubomír Metnar, Tomáš Petříček do 13 hodin, Robert Plaga a Miroslav Toman - všichni z pracovních důvodů.

Pokud jde o poslance, jsme v poloviční přítomnosti, takže konstatuji, že všichni, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Paní poslankyně, páni poslanci, dne 5. října od 0.00 hodin tohoto roku vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označované jako SARS-CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu třiceti dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 76. schůzi dne 9. prosince tohoto roku svým usnesením 1409 znovu prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 23. prosince letošního roku.

Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu po vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Dne 18. prosince tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a to do 22. ledna 2021. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání. Máme tedy kromě pořadu schůze ještě další návrh vlády, kterým bychom rozšířili pořad schůze.

Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu naší 78. schůze, tak jak je uveden na pozvánce, s tím, že předseda Poslanecké sněmovny přednostně na pořad schůze, koná-li se dle návrhu pořadu 78. schůze, bod Žádost vlády o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 navrhuje projednat jako bod číslo 2 dnešního jednání. (V sále je silný hluk.)

Ptám se, protože jde o řádnou schůzi svolanou organizačním výborem, jestli se někdo dále hlásí k návrhu pořadu schůze. Vidím předsedu poslaneckého klubu ODS. Pane předsedo, já vám hned udělím slovo, požádám kolegy a kolegyně, aby diskuze mimo pořad schůze přenesli do předsálí a těm, kterým je uděleno slovo, dali možnost, aby se v důstojném prostředí vyjádřili k pořadu 78. schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych navrhl rozšíření našeho programu, a to tak, abych navrhl bod číslo 3. Respektuji, to, co před chvílí říkal pan místopředseda, to znamená, že vláda chce projednat žádost o prodloužení nouzového stavu jako bod číslo 2.

Takže navrhuji, abychom na program zařadili jako bod číslo 3, prvé čtení sněmovního tisku 1039. Je to návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Jana Farského a dalších na vydání zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, tzv. odškodňovací zákon.

Já si myslím, že i v tom bodě 2 lze očekávat v průběhu debaty zcela legitimní názory k tomu, abychom mysleli na odškodňování těch, kteří v důsledku opatření, které přijímá vláda, mají buď pozastavenou, nebo omezenou podnikatelskou činnost. Existuje, platí krizový zákon. Podle krizového zákona má stát platit veškeré škody, které vzniknou v průběhu krizového řízení. Tento návrh zákona vychází vstříc všem podnikatelům a navrhuje jasná pravidla pro stát i pro ty, kteří buď nemohli v plném rozsahu, nebo vůbec podnikat. A vidíme, že v této chvíli nejsme schopni odhadnout, kdy ta omezení skončí, a my bychom měli za potřebné, abychom dneska v prvém čtení tento návrh zákona projednali.

Jsme si vědomi výhrad, které k tomu napsala vláda, a za předkladatele chci říct, že jsme připraveni věcně debatovat a případně se dohodnout na pozměňovacích návrzích k tomu, abychom zkraje příštího roku, v prvních měsících, mohli odškodňovací zákon přijmout. Myslím si, že by bylo výborné, kdyby se nám povedlo najít širší politickou shodu a dát jistotu v tom, v té nejisté době, kterou máme za sebou, ale i v té nejisté době, kterou máme před sebou. Samozřejmě argument může být, že vláda připraví jiný, lepší, komplexnější atd. Nicméně já myslím, že by bylo dobrým signálem v tomto čase říct, že Sněmovna myslí na ty, kteří mají omezené podnikání, kteří nevědí, kdy to skončí, a že už jsme začali projednávat návrh zákona, který by jim mohl přinést aspoň trochu jistoty v této nejisté době. Věřím, že jsme schopni tento návrh podpořit napříč politickým spektrem, jsme schopni to propustit do druhého čtení a pak vést opravdu věcnou a konkrétní a detailní debatu o parametrech takového zákona. Děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi. Nyní pan poslanec Veselý se hlásí do rozpravy k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemám návrh na doplnění pořadu schůze, ale na prohození bodů. Pokud tady mluvíme o tom, že něco způsobí škodu, tak další, co způsobí škodu, bude určitě daňový balíček, protože jak jsem pochopil, nějaký tady projde. Takže navrhuji, aby se změnilo pořadí tak, aby napřed byl projednán nouzový stav a poté daňový balíček. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP