(17.20 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, 10. září letošního roku byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 254, o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Tento zákon měl být doplňován a konkretizován prostřednictvím prováděcích předpisů. Teprve 7. prosince vydalo Ministerstvo spravedlnosti čtyři vyhlášky k provedení zákona s účinností za tři týdny, to je od 1. ledna roku 2021.

Hlavními body mé interpelace jsou proto tyto tři skutečnosti:

Jak se mohou znalci připravit a postupovat od 1. 1. 2021 podle něčeho, o čem se dověděli až minulé pondělí, přičemž podle zákona jim za každé jejich porušení hrozí až likvidační pokuty? Například znalec se má pojistit na odpovědnost za újmu ve výši 1 milion korun a má doložit ministerstvu doklad o uzavření pojištění do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje, tedy ještě letos. Je to v pořádku?

Podle zákona mají být vedeny dva informační systémy veřejné správy, a to seznam znalců a evidence posudků. Jsou oba připraveny ke spuštění v rutinním provozu? Oba informační systémy budou obsahovat velmi citlivá data o znalcích, ale také o klientech, takže se na ně vztahuje nařízení GDPR. Tak by mě zajímalo, jak jste se vypořádali s požadavky na tyto předpisy. Mám na mysli zejména bezpečnostní požadavky podle obou zákonů, jestli mají atestaci a kdo ji provedl.

A pak ten třetí, klasický dotaz, to je otázka těch odměn, kdy jsme čekali, že dostaneme výměnou za to, že budeme loajální vůči tomuto zákonu, tak že dojde k navýšení odměn, protože platnost posledních odměn je od 1. 1. roku 2003 (upozornění na čas), a říkalo se, že bude dvojnásobek, okolo 700, ale ta realita je úplně jiná. Tak jak je to prosím s odměnami? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně Marie Benešová odpoví. Poprosím ji o slovo. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane poslanče, k vašemu dotazu ohledně vyhlášek vydaných k provedení nového zákona o znalcích a znaleckých kancelářích a ústavech uvádím toliko.

Tak vyhlášky byly vydány 26. listopadu tohoto roku a ve Sbírce zákonů byly publikovány 7. prosince tohoto roku. Jde o vyhlášku 503/2020 o výkonu znalecké činnosti, dále o vyhlášku 504 z téhož roku o znalečném a vyhlášku 505, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví, jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.

Pokud jde o zajištění přípravy na znalecké zkoušky, případně vzdělávání znalců, tak Ministerstvo spravedlnosti mělo původně v plánu uspořádat školení pro znalce věnovaná nové právní úpravě. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a nemožnost pořádat hromadné akce však musel být tento záměr opuštěn. Jako alternativa hromadným školením se nabízela možnost uspořádat školení on-line pomocí videokonferencí. Po pečlivé úvaze a zhodnocení všech nedostatků tohoto řešení jsme se rozhodli namísto toho pořádat on-line semináře a vytvořit pro znalce vzdělávací videa, která by se na rozdíl od školení v reálném čase dala přehrávat, a zpětně tedy umožnila jejich efektivní vzdělávací možnost a pracovat s časem a sdělovanými informacemi. V listopadu tohoto roku ministerstvo spustilo nový portál pro znalce. Na tomto portálu bylo uveřejněno video věnované problematice znaleckých zkoušek a další videa budou v nejbližších dnech následovat. Na tomto portálu jsou průběžně uveřejňovány také odpovědi na konkrétní dotazy znalců a další informace a podklady týkající se výkonu znalecké činnosti.

Co se týče skript pro přípravu na obecnou část vstupní zkoušky znalce, ministerstvo plánuje s dostatečným časovým předstihem před prvním termínem obecné části zkoušek, tedy nejpozději v prvém čtvrtletí 2021, uveřejnit na portálu pro znalce oficiální studijní materiály. Znalci tedy nebudou odkázáni pouze na případné komerční studijní pomůcky a budou moci pro studium využít tento oficiální materiál.

Nový zákon o znalcích a znaleckých kancelářích a ústavech zavádí místo dosavadního seznamu znalců a seznamu ústavů nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů. Též zavádí místo dosavadních znaleckých deníků novou evidenci znaleckých posudků. Nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů i nové evidence znaleckých posudků budou informační systémy veřejné správy, které budou zajištěny standardními mechanismy tak, aby nemohlo dojít k úniku informací z těchto systémů. Tudíž jsou tyto informační systémy v souladu se zákonem.

Co se týče znalečného, platí, že výše časové hodinové odměny znalce se zvýšila poprvé 1. ledna 2003, přičemž se rovněž zvýšila odměna za pitvy, resp. některé další položky znalečného. Hodinová odměna se zvyšuje ze současných 100 až na 350 korun, za započatou hodinu na 300 až 450 korun. Ministerstvo spravedlnosti mělo snahu zavést ještě vyšší sazbu, nicméně z důvodů současné kalamitní situace a současné situace (Předsedající: Čas, paní ministryně!) jsme nemohli tuto taxu zvednout. Nicméně nás to netěší a samozřejmě plánujeme, pokud to tedy finance dovolí, tuto částku ještě zvýšit a s paní Schillerovou o tom jednám. To je asi vše.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Já bych poprosil opravdu dodržovat časové limity.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře, budu dodržovat čas. Já jsem rád, že paní ministryně tady sdělila informace, co se týká těch studijních materiálů, protože to považuji za dost důležité, aby znalci měli ten studijní materiál k dispozici, viz třeba Ústav soudního inženýrství u nás v Brně, abychom měli kompletní informace. Docela rád jsem slyšel, že vlastně je jakási standardní ochrana těch informačních systémů. No a co se mi nelíbí, protože znalec má být špičkový odborník, těch 450 korun, i kdybych bral jako maximum, ta realita je taková, že tolik teď mnohdy nedostane, tak to považuji za dost takové - nevím, jak to říct - no špatné. A tam si myslím, že bychom měli v nějaké součinnosti něco dělat, protože inflace od roku 2003 po dnešní rok úplně devalvuje v podstatě i tohle navýšení. Děkuji. Dotaz nemám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak paní ministryně na to zareaguje.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová No tak pokud jde o ty peníze, samozřejmě já si je netisknu, pane poslanče, ač bych ráda, a bohužel situace letošního roku, dobře víte, jak vypadá, takže jsme se na víc nezmohli a s paní ministryní financí budu dál vyjednávat. Pokud jde o ty pokuty, co jste zmiňoval, no tak tam budeme samozřejmě ze začátku benevolentní. To jsou maximální sazby.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP