(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Takže já můžu jenom zopakovat, že samozřejmě ani já, ani žádný jiný člen vlády rozsah a závažnost havárie na řece Bečvě nijak nezpochybňujeme. A jak jsem uvedl před dvěma týdny při odpovědi na obdobnou interpelaci paní předsedkyně Pekarové Adamové, poslal jsem dopis policejnímu prezidentovi ČR, ve kterém jsem jej s plným respektem k nezávislosti vyšetřování požádal, aby vyšetřování probíhalo co nejrychleji. Pan policejní prezident mě ujistil, že Policie ČR vede řízení s ohledem na všechny zásady vedení trestního řízení, a to včetně jeho rychlosti. Klíčové datum přitom přijde již za pár dnů, a to 20. prosince 2020, kdy by měly být dle vyjádření ministra vnitra pana Hamáčka hotov znalecký (posudek), který, jak doufám, zásadně posune policejní vyšetřování směrem k odhalení viníka havárie. Do té doby mohu pouze rekapitulovat již známé informace.

Od 20. září je potvrzeno několik úniků škodlivých látek v nadlimitních koncentracích do Bečvy v areálu Tesly Rožnov - kyanidy, nikl a dusitany. Jak jsem již uvedl, tak první nejvýznamnější případ otravy Bečvy kyanidem vyšetřuje nadále Policie ČR. V souvislosti s otravou Bečvy kyanidy také Česká inspekce životního prostředí do dnešního dne provedla 30 šetření a zahájila 15 kontrol v různých firmách, včetně těch v areálu Tesla Rožnov, včetně společnosti Deza. Česká inspekce životního prostředí a nepochybně i Policie ČR sledují informace, které se k otravě Bečvy objevují v médiích, a pracují s nimi.

Podnět vztahující se na druhý případ aktuálně prošetřuje úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Že původcem říjnovým úniků škodlivých látek jsou firmy v areálu Tesly Rožnov, potvrdil i sám provozovatel výústí z něj. Na jednání ve Valašském Meziříčí 2. prosince se zástupci odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje a náměstkyně zlínského hejtmana Hanou Ančicovou se ministr Brabec a starosta Valašského Meziříčí dohodli, že krajští úředníci využijí maximálně svých zákonných možností, aby v hospodaření s odpadní vodou z areálu Tesla Rožnov zjednali co nejrychlejší a nejúčinnější nápravu. Aktuálně mají s provozovatelem výústí otevřená dvě správní řízení, která se vztahují k provozování výústí a vypouštění odpadních vod z areálu. Dohodli se, že je to v tuto chvíli nejrychlejší cesta, jak dostat areál do zákonných limitů. Další vývoj na straně krajského úřadu však neznám.

Na Ministerstvu životního prostředí mezitím zahájili práce na novele vodního zákona, který zvýší maximální sankci ze současných 5 na 50 milionů korun a jasně vymezí zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce, nebo dokonce kraje. Havárie na Bečvě prokázala, že zákony jasně nespecifikují, jakým způsobem řídit práce na havárii, pokud je její rozsah takový jako v případě otravy Bečvy kyanidy v září. Vznikne také jednotný registr výústí vedoucích do hlavních vodních toků, protože informace, které mají úřady k dispozici, jsou nyní roztříštěné. V něm by se sbíhaly také údaje o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými ve svých provozech pracují. Už dříve ministr Brabec také oznámil, že legislativu dále upraví v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, aby byli znečišťovatelé pod větší - a to i veřejnou - kontrolou. Konkrétně na Bečvu Ministerstvo životního prostředí jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem povodí umístí přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod. Ministerstvo životního prostředí se také společně s Ministerstvem zemědělství a vedením Českého rybářského svazu již v září dohodlo na pomoci rybářům se znovuzarybněním řeky. Současně probíhá na řece Bečvě výzkum ekologického stavu řeky zadaný výzkumným institucím, na jehož základě pak bude ministerstvo spolu se správcem toku Povodím Moravy postupovat při revitalizaci řeky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane premiére, slyšel jste tu ránu, jak ten kámen mi spadl ze srdce. Takže já jsem velice rád, že už za dva dny se dozvím, kdo je skutečný viník a co s tím uděláme. Mám trošičku obavu, jestli to za ty dva dny stihneme, ale jsem optimista. Chci jenom říct, že odpovědní ministři jsou vaši podřízení, protože vy jste nejvyšší představitel výkonné moci. Chci ještě jednou říct, objektivní šetření je převážně hlavně ve vašem zájmu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude chtít reagovat? (Ano.) Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s tou vaší poslední větou souhlasím. Ano. Tahle věc se zneužívá politicky už dlouho proti mně. Takže vlastně krajské volby byly o Bečvě. Někteří tady předvedli obvinění, potom se omlouvali, ale samozřejmě já mám zájem, aby se to vyšetřilo. Proto jsem i napsal panu policejnímu prezidentovi.

Ale mýlíte se, když říkáte, že jsou to moji podřízení. Vláda rozhoduje ve sboru, takže ministři nejsou moji podřízení. A je to samozřejmě záležitost dvou ministrů, ale i policie je nezávislá, takže i pan ministr vnitra má také jenom vlastně omezené kompetence a vůbec nemůže do toho zasahovat, stejně jako pan ministr Brabec, který má inspekci, která je nezávislá. Takže není to tak, jak si myslíte. Kdyby to tak bylo, kdybychom to mohli řídit, tak mi věřte, že už to je dávno vyšetřeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní ještě ve zbývajícím čase může paní poslankyně Kovářová přednést interpelaci ve věci stát se brání odškodňování. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření, kterými se omezily a následně zavřely restaurace, malé obchody, služby a další běžný život se omezil, byly na stát podány stovky žalob o odškodnění. To se dalo samozřejmě očekávat. Ale nešlo předejít situaci, kdy bude zahlcen soudní systém? Na jaře se totiž v tisku objevila informace, že vláda nepočítá s vytvořením mechanismů pro odškodňování firem kvůli restriktivním opatřením, která kabinet přijal kvůli pandemii koronaviru, a podnikatelé se mají bránit u soudu.

Spoléhá vláda v tomto případě na to, že se lidé nebudou chtít soudit a své požadavky na odškodnění nevznesou? Minimálně u několika stovek podnikatelů se tak nestalo a žaloby podali. Samozřejmě lze o oprávněnosti těchto žalob vést diskuzi i na základě toho, že stát vyhlásil celou řadu kompenzačních programů, ale jak se stále častěji ukazuje, tyto kompenzační programy nepokrývají všechna zasažená odvětví podnikání a to je chyba. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že podpora především drobného podnikání je velmi důležitá.

Vážený pane premiére, neuvažujete nyní o změně přístupu k požadavkům podnikatelů na odškodnění v důsledku vyhlášení mimořádných opatření, která jim zásadně zasahují do běžného podnikání a způsobují nemalé finanční škody, které nejsou kompenzovány z kompenzačních programů? A víte o tom, která odvětví vládními programy propadla, a dovedete vysvětlit občanům, proč se tak stalo? A co se popřípadě chystáte v jejich prospěch podniknout a hlavně kdy? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra ve zbývajícím čase o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže mám minutu. Ano? Je to tak?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Máte dvě minuty, pane premiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP