(15.30 hodin)

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, minule jste se bil do prsou, že Národní sportovní agentura je vaše dítě. Tak já vám říkám, že jako rodič jste totálně selhal, protože to vaše dítě vám nějak zparchantělo. Že tři čtvrtě roku slibované dotační programy a výzvy byly vypsány z pondělí na úterý, a ne všechny, bych ještě pochopil, je pandemie. Že jsou tyto programy špatně vypsané a např. pro hendikepované sportovce úplně nevhodné, to už mě zlobí. Že malá města chtějí stavět haly pro děti v rozmezí 50 až 70 milionů, ale kvůli parametrům programu nejsou schopny halu postavit pod 150 milionů, to už mi tuhne krev v žilách. Ale že okrádáte děti o peníze, které jim náležitě patří, tak to už je naprosto odporné. 30. listopadu totiž nabyla účinnosti smlouva mezi agenturou a jakousi společností, která za 6 milionů bude agentuře zpracovávat dotační žádosti. A já se ptám proč.

Na agentuře je k dnešku 60 lidí, a ještě si žádala o navýšení. Jak je proboha možné, že Ministerstvo školství bylo schopné zpracovat vše ve 12 lidech? Dvanácti lidech. A agentura to při 60 lidech nezvládá, a ještě si najme jakési externisty za 6 milionů. A to ani nemluvím o tom, jak se zajistí, aby ti externisté nebyli ve střetu zájmu.

Pane premiére, víte vůbec, co se vám na agentuře děje a že jste okradli děti o skoro 6 milionů, za které mohly ty děti sportovat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Mně říkali kolegové, že mám být v klidu. Ale prosím vás, neříkejte, že někoho okrádáme. Jaké děti okrádáme? Vy víte, jak se rozdělovaly peníze do sportu za vás? V baru v InterContinentalu. A jenom do dvanácti. Ten člověk, co to rozděloval, už nebyl schopen po dvanácté to rozdělovat. Takže bych si vyprosil, abyste tady říkal, že někoho okrádáme.

Já když jsem se stal ministrem financí, a protože jsem sportovec, tak jsem po vás zdědil 3,4 miliardy. Po vás, po vaší vládě. A příští rok je to 11,8, tedy pokud samozřejmě bude rozpočet. Pokud byste mohl, pane poslanče, hlasovat pro ten rozpočet, protože když ho nepodpoříte, tak budete hlasovat proti sportovcům, proti navýšení rozpočtu pro sportovce, jo? Doufám, že to všichni slyší. Tak neříkejte, že jsme někoho okrádali.

A jak se rozdělovaly peníze předtím? Pamatujeme si na Sazku, tu jste taky zničili úplně. To kdysi patřilo sportovcům, za vás. To si tu můžeme připomínat různé věci. Tak já bych pěkně prosil, abyste nemluvil, že někoho okrádáme. Nikoho neokrádáme.

Sportovci vždycky chtěli agenturu. A my jsme udělali maximum, aby vznikla. Ona vznikla. Rozděluje peníze transparentně. Nerozděluje peníze po barech ani po bytech. Takže to je ten základ. A nikoho neokrádáme.

Takže byly vypsané ty výzvy. Ano, je teď období, kdy dojíždějí programy MŠMT a vznikají samozřejmě programy pod agenturou, ano. Je tam nový koncept, že chceme samozřejmě podporovat nové programy, které předtím vůbec nebyly. A ta agentura samozřejmě jako nový orgán vlastně ve velmi krátkém časovém horizontu připravila návrh novely zákona o podpoře sportu tak, aby mohla saturovat negativní dopady způsobené nouzovým stavem a vládními opatřeními.

Hned v roce 2020 se vypsaly čtyři výzvy na podporu sportovního prostředí zasaženého pandemií COVID-19. A ty výzvy COVID - Sport na podporu sportovního prostředí, ve kterém se do dnešního dne podařilo zadministrovat téměř 1 200 žádostí a podpořit přes 1 000 žadatelů. Dvě mimořádné výzvy na podporu profesionálních sportovních soutěží, přičemž jedna z těch výzev byla vyhlášená ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu, když k podpoře podnikatelských subjektů ve sportu není agentura zákonem zmocněná. V těchto výzvách bylo v rekordním čase zadministrováno přes 160 žádostí za více jak půl miliardy korun. Po notifikaci v Evropské komisi je agentura připravena okamžitě všechny žádosti vyplatit.

Výzva pro významné sportovní akce pro rok 2020, které se v České republice díky pandemii konaly neplánovaně či v rozšířeném formátu, kdy v naprosto nadstandardním čase devět týdnů k vypsání dotačního titulu byly podpořeny všechny řádné přijaté žádosti v celkové výši téměř 19 milionů korun. Takže to agentura zvládla. A samozřejmě pro rok 2021 vypsala velké množství neinvestičních výzev pro podporu v různých oblastech sportovní aktivity. Významné sportovní akce 2021, Významné sportovní akce pro zdravotně postižené 2021, Univerzitní sport 2021, Můj klub 2021, Pohyb a zdraví 2021, zcela nový program Provoz a údržba na příští rok, zastřešující sportovní organizace na příští rok, podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot pro zdravotně postižené na příští rok, podpora sportovních svazů, které v sobě obsahují tři výzvy vypisované MŠMT - REPRE, TALENT a ORGANIZACE SPORTU pro svazy. V oblasti investic do sportovní infrastruktury jsou nyní schváleny tři investiční programy - Regionální sportovní infrastruktura, Nadregionální sportovní infrastruktura, Výstavba standardizované sportovní infrastruktury. Do týdne po schválení investičních programů vypsala Národní sportovní agentura první tři nejdůležitější investiční výzvy. Ve výzvě Můj klub je podáno 7 151 žádostí, což činí o 800 žádostí více než v loňském roce u MŠMT. S novou výzvou Provoz a údržba má velmi pozitivní zpětnou vazbu od žadatelů a zastřešujících servisních organizací, pro které pořádá Národní sportovní agentura pravidelné semináře. V této souvislosti se - (Předsedající: Čas, pane premiére.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Mám zájem o doplňující dotaz. Přesně tyto výzvy, co jste četl, ty jsem chtěl řešit v písemných interpelacích, na které vy nechodíte. Je už to asi pošesté.

Co se týká toho, že jste okradli děti, tady je ta smlouva na 6 milionů. (Ukazuje.) Takto se někde dá 6 milionů. Kdo to všechno, ty výzvy, administroval? MPO. To nejsou schopni na agentuře při šedesáti lidech? To, co mi tady čtete, čtete mi už minimálně pošesté, já už to znám nazpaměť. Zadejte, prosím vás, svému PR týmu, ať vám napíše jednou něco jiného, protože já to poslouchám tady toto pořád dokola.

Tady vám rád předám smlouvu, kde je 6 milionů na administrativu žádostí nějaké cizí společnosti. Tak proč tam zaměstnáváme šedesát lidí? To nejsou schopni administrovat? Já to nechápu. A těch 6 milionů - víte, co za to ty děti mohly mít? Ty stadiony, různé kluby jste mohli stavět. A dneska, dneska to dáme nějaké firmě, tady máte 6 milionů, tady nám to zadministrujte. A tím to končí. (Předává premiérovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o odpověď pana premiéra na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane poslanče, vy snad soutěžíte se svým kolegou v demagogii. Znovu opakuji, za vás byl rozpočet 3,6 miliardy, za nás je 11,8 miliardy. A já se určitě na to podívám. Já nevím, co to je za smlouvu, nechám to prověřit, nemám s tím problém. Ale podstata je, že my pro ten sport něco děláme, na rozdíl od vás. Vy akorát o tom mluvíte, stále tady vystupujete. Tak dobrý.

A písemné interpelace? Já jsem nikdy nepochopil, proč vlastně máme písemné interpelace. Vy mi napíšete, já vám odpovím. Piráti mi napsali - co mi to napsali, asi 29 žádostí, že co pracuju, nebo co dělám nebo nevím co už, nějaký nesmysl, aby zahltili naši administrativu. Ale já na písemné interpelace nechodím a ani nebudu chodit, protože je to ztráta času. Já vám odpovím. A když chcete, přijďte na Úřad vlády, sedneme si s Hniličkou. Ale vy potřebujete akorát tu kameru. Ale všichni, co se koukají, vědí, že já pro ten sport jsem udělal nejvíc v historii naší země. A mám na to papír. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP