(15.40 hodin)
(pokračuje Mihola)

Tak a nyní k těm pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5200, se týká velmi diskutovaného tématu příplatku pro třídní učitele, nebo příplatku za třídnictví, chcete-li. V tuto chvíli v české legislativě zákonné ukotvení činnosti třídního učitele chybí. Já jsem si vzal vzor u bratrů v sousedním Slovensku a věřím, že je to vzor dobrý, takže prosím o vaši podporu.

Dále pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5202, se týká návrhu této novely, jejího jádra. Tam zdůrazňuji, že my jsme v předchozím volebním období, a byli jsme tehdy jako KDU-ČSL součást té koalice, hlásím se k tomu, společně s ANO a ČSSD prosadili normu, která je v souladu s evropskými trendy, která vyžaduje, aby učitel byl kvalifikovaný. Tak se mi zdá opravdu neodůvodněný krok zpátky, udělat teď přesný opak, ještě ve chvíli navíc, kdy je koalice ze dvou třetin stejná a kdy se zdá, že koaliční partneři ani nejsou ve shodě. To je druhý pozměňovací návrh.

Třetí je v systému pod číslem 7098 a týká se školního sociálního pedagoga. Krátce odůvodním. V současnosti jsou sociální pedagogové ve školách financování nesystémově, výhradně z evropských fondů. Cílem novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní sociální pedagog financován systémově ze státního rozpočtu. Toto povolání je velmi přínosné, obzvláště v tzv. vyloučených lokalitách, kde je řada sociálních problémů. Ostatní pracovníci škol nemají kapacitu kromě výuky řešit vzniklé problémy. Školní sociální pedagog je podpůrná profese, jejíž přínos byl ověřen v rámci OPVVV, tedy v rámci tzv. šablon.

Další pozměňovací návrh najdete v systému pod číslem 7099 a týká se speciálního pedagoga, opět si dovolím krátce návrh odůvodnit. V současnosti jsou speciální pedagogové ve školách opět financováni nesystémově. Cílem novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnu mohl být také školní speciální pedagog financován systémově ze státního rozpočtu, a opět i zde mohu připojit, že je toto povolání velmi přínosné, především v souvislosti s inkluzivním vzděláváním, nebo, chcete-li, se společným vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. To je další pozměňovací návrh.

A konečně pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 7100 a týká se školního psychologa. Opět krátké odůvodnění návrhu. Také tito psychologové jsou ve školách financováni nesystémově, a to výhradně z evropských fondů, a opět tedy cílem této novelizace je připravit podmínky pro to, aby v budoucnosti mohl být školní psycholog financován systémově ze státního rozpočtu. A opět bych zde mohl přidat, že je toto povolání velmi přínosné, především v souvislosti s nárůstem školní neúspěšnosti a osobních problémů dětí a žáků. A opět ostatní pracovníci škol nemají kapacitu kromě výuky se věnovat také této odborné péči o děti a žáky. Opět i tato podpůrná profese byla již ověřena.

Prosím o vaši podporu a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako další je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Staněk Antonín. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, je samozřejmě přirozené, že ne každý návrh zákona vyvolává u nás poslanců potřebu být přítomni v sále a poslouchat jednotlivá vystoupení jednotlivých poslanců a poslankyň, kteří k vám hovoří s cílem prostřednictvím argumentů vás přesvědčit o svém případném návrhu, případně o návrhu, který zde předkládáte jako prostředník občanů České republiky, našich voličů.

Rozumím tomu, že v okamžiku, kdy se v Poslanecké sněmovně rozhoduje o tom, zda bude, či nebude prodloužen nouzový stav, jsou lavice plné. Rozumím tomu, že v okamžiku, kdy se v Poslanecké sněmovně bude hovořit o státním rozpočtu, budou lavice plné. Ale kdy jindy by měly být lavice Poslanecké sněmovny plné, než když se hovoří o našem českém školství? O školství, které připravuje budoucí generace pro výkon jejich profesí, pro výkon jejich povolání? Kdy jindy mají být plné poslanecké lavice než v okamžiku, kdy se hovoří o tak významném a důležitém segmentu našeho života, kterým školství bezesporu je?

Já rozumím tomu, že vystoupení nás poslanců nejsou zajímavá. Vnímám to v bedlivém rozhovoru pana ministra školství s předkladatelem tohoto zákona (u stolku zpravodaje), protože myslím si, že pan ministr školství nechce poslouchat, co tady bude znít. Ale já samozřejmě rozumím tomu, je to jako ve škole. Mohu napomínat, mohu si požádat o žákovskou knížku, ale pak to všechno stejně bude záležet na rodičích, jestli tu poznámku jenom podepíší s konstatováním, že pan učitel je hloupý, a nebudou to řešit, anebo naopak domluví žáčkovi, že by bylo vhodné, aby ve škole dával pozor a věnoval respekt svému pedagogovi. Nicméně pokud pan ministr potřebuje pokračovat v rozhovoru, budu to respektovat.

Vážené kolegyně a kolegové, není tomu tak dávno, co byly naše mailové schránky zahlceny desítkami, možná i stovkami mailů. Ty první v té první velké vlně bojovaly za práva slepic, bojovaly za to, aby byl ukončen klecový chov slepic. Mezi těmi desítkami, možná stovkami mailů se možná ztratily některé rozumné maily, které bychom rádi přečetli, ale bylo tomu tak. Později to byly desítky a stovky mailů, které se vždy recipročně vracely v situaci, kdy jsme rozhodovali o prodloužení nouzového stavu. Jsou to maily, které hovoří o tom, co bychom měli a neměli udělat s novelou zákona, nebo se zákonem o očkování proti covidu. Jsou to maily, které bojovaly proti cvičení zvířat v cirkusech. Ale mailů, které by hovořily o tom, co je dobré a co není dobré v oblasti českého školství, mnoho nepřicházelo. Možná učitelé, učitelky, ředitelé a ředitelky, akademičtí pracovníci pedagogických fakult nejsou napojeni na desítky, možná stovky spolupracovníků, kteří automaticky rozesílají nám poslancům maily. Je to pro ně nedůstojné, je to pro ně nepřijatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP