(16.20 hodin)
(pokračuje Blatný)

Z tohoto pohledu je potřeba říct, že ministerstvo nezakazuje, ale doporučuje. Rozumím tomu tak, že může být u určitých pohřebních služeb obava, která vede k tomu, že nejsou ochotni poskytovat tyto služby, ale Ministerstvo zdravotnictví nezakázalo tuto manipulaci, jenom ji nedoporučuje a v případě, že bude potřeba toto stanovisko nějak ještě jasně ozřejmit nebo doložit, třeba na cílený dotaz, zda je to zakázáno, tak jsme připraveni na to odpovědět v tom smyslu, který jsem nyní citoval. Rozumím etickému aspektu celého problému, vím, že je to velmi složité, ale nemyslím si, že by Ministerstvo zdravotnictví svým nařízením znemožnilo, možná že znesnadnilo, ale rozhodně ne znemožnilo, aby se pozůstalí důstojně rozloučili se svými zesnulými. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotaz. Je tomu tak.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. A pane ministře, nebylo by tedy nejlepší to aktualizovat? Aktualizovat to tak, aby bylo jasno, protože skutečně je v tom zmatek. A jak vaše ministerstvo, tak Ministerstvo pro místní rozvoj nemá jasné pokyny a v době, ve které jsme, tak si to každá pohřební služba vykládá jinak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Jenom krátce doplním. Já sám jsem se v tomto smyslu už několikrát veřejně vyjádřil a v případě, a myslím si, že to je dobrý kompromis, že třeba vy jako poslanec nás k tomu vyzvete, tak k tomu ministerstvo zaujme toto stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posuneme se dál. Pan poslanec Černohorský nyní bude interpelovat paní ministryni Maláčovou, kterou mezi námi vítám, ve věci přípravy ministerstva a Úřadu práce na propouštění horníků z OKD/Prisco. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Můj dotaz bude relativně stručný. Od 1. 1. převezme společnost Prisko část závodu společnosti OKD a již teď pan ředitel ohlásil, že po Novém roce bude zahájeno několik vln propouštění, v rámci kterých budou postupně snižovat stavy zaměstnanců. Tedy jsem chtěl požádat o informaci, zdali ministerstvo připravuje nějaké programy a jakým způsobem by ti lidé měli vlastně postupovat, protože samozřejmě v rámci covidu oni asi pravděpodobně hromadně nemůžou naběhnout na úřad práce, nebylo by to ani dost bezpečné. Tak zdali případně bude připraven nějaký web s informacemi, kde si je můžou nastudovat a připravit se už rovnou na tu návštěvu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký dotaz a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, pane poslanče. Šestého října bylo oznámeno propouštění v OKD, týká se to 550 zaměstnanců, v lednu 2021. Hned v návaznosti nato úřad práce vytvořil tři mobilní pracoviště přímo v OKD. Ta jejich činnost, týkalo se to pracoviště Doly ČSM, Darkov a ČSA, byla zahájena 2. listopadu, samozřejmě s ohledem na současnou epidemiologickou situaci za velmi přísných hygienických podmínek, kdy i pravidelně testujeme zaměstnance úřadu práce. Důležité je říci, že nad rámec těchto tří mobilních pracovišť přímo na místě od června je realizován projekt Outplacement, k tomu se můžu pak dostat, když bude čas nebo když vás to bude zajímat, a v podstatě v rámci jak těch tří mobilních pracovišť, tak projektu Outplacement, který je realizován po celém území České republiky, poskytujeme poradenství, zajišťujeme rekvalifikaci a hledáme nová pracovní místa pro ty lidi, kterým hrozí propouštění, podle té filozofie, že čím dříve zasáhneme, než lidé přijdou o práci, tak tím větší šance je, že se opět velmi rychle uchytí na trhu práce. Důležité je také říct, že příspěvky jsou poskytovány jak stávajícím zaměstnavatelům za tu dobu za účast na vzdělávání, tak novým zaměstnavatelům při vytváření nových pracovních míst. To je nadstavba k tomu, co děláme. A krajský pracovní úřad Ostrava, nebo krajské pracoviště, navazuje na aktivity realizované v minulosti a také na dlouhodobou zkušenost s řešením situace propuštěných horníků.

Jestli vás to bude zajímat ještě, co přesně děláme, tak specialisté Úřadu práce probírají vlastně s příchozími jejich konkrétní situaci, to znamená, jakou mají pracovní zkušenost, v jakém jsou věku, jaký je jejich zdravotní stav, co by chtěli dělat, to je také velmi důležité, zejména pro rekvalifikace, a seznámí je s nabídkou volných pracovních míst v regionu, ale i v celé České republice. Na základě znalosti struktury propouštěných zaměstnanců v první vlně se zaměstnanci úřadu práce budou snažit vytipovat vhodná pracovní místa pro konkrétní klienty. Zároveň zájemcům je poskytován aktuální přehled rekvalifikačních kurzů tak, aby maximálně, jak už jsem zmínila, byly podpořeny jejich šance na nový začátek na trhu práce, nebo co se týká jejich pracovního uplatnění. Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému klientovi. A v neposlední řadě poskytujeme poradenské služby typu sepsání životopisu, možnost evidence na úřadu práce, podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo také základní informační servis o nepojistných sociálních dávkách.

A pokud vás bude ještě ve stručnosti zajímat, o jaké rekvalifikační kurzy je největší zájem na Ostravsku a Karvinsku, tak musíme říct, když porovnáváme situaci v jednotlivých krajích, tak v Moravskoslezském kraji je nadprůměrný zájem o rekvalifikace. Jen během posledních devíti měsíců úřad práce zařadil do rekvalifikací přes tisícovku lidí. To je opravdu hodně i vzhledem k počtu lidí žijících v každém regionu. Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C, potom rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, ale také rekvalifikační kurzy z oblasti služeb, například kadeřnice, kosmetičky. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním a pak také středním vzděláním s maturitou. Tolik stručně k vašemu dotazu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Ještě se tedy dopozeptám, zdali už se na vás případně obrátili, nebo na úřad práce, vlastně dodavatelé ještě dalších pracovníků, protože OKD nejsou jenom kmenoví zaměstnavatelé, ale mají ještě spoustu dodavatelů, kteří jim dodávají desítky, možná i stovky zaměstnanců, a ti budou samozřejmě postupně také propouštěni. Takže zdali už ti se případně obrátili na úřad práce a zdali s nimi nějak pracujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, ta komunikace probíhá, probíhá dokonce i z iniciativy úřadu práce, probíhá průběžně a... teď jsem spolkla, co jsem chtěla říct. Probíhá průběžně, ano, přesně, a veškeré detaily, my jsme před několika týdny vydávali tiskovou zprávu, tak veškeré detaily k tomuto jsou na webu MPSV, ale i úřadu práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a posuneme se k další interpelaci, kdy bude paní ministryni interpelovat paní poslankyně Červíčková, a to ve věci sociální péče v domovech seniorů. Prosím.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dobrý den. Vážená paní ministryně, je tomu skoro na den přesně rok, kdy byl medializován problém šikany v Domově seniorů Slunečnice v Ostravě. V té době jste v médiích hovořila o zásadním zvratu v přístupu k sociální péči. Pevně věřím, že jste tím neměla na mysli pouze inspekci, která byla do tohoto problematického zařízení vyslána. Domnívala jsem se, že dojde ke koncepčnímu řešení, což však zatím bohužel postrádám. Hovořila jste také o komplexní novele zákona o sociálních službách, ale ani ta zatím nebyla předložena. Ačkoliv chápu, že v poslední době je váš úřad vytížen covidovou agendou, musím bohužel konstatovat, že zákon o sociálních službách je slibován dlouhodobě a zatím zůstalo pouze u slibů. O to víc mě mrzí, že zde v Sněmovně leží již víc jak rok drobná novela tohoto zákona o sociálních službách, kterou jsem také připodepsala a která by mohla být alespoň částečným řešením kontroly sociální péče v seniorských domovech, neboť zavádí přestupek postihující neoprávněné zásahy do soukromí, bezpečí a integrity klientů sociálních služeb.***
Přihlásit/registrovat se do ISP