(18.30 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Ještě jednou zagonguji, pro jistotu. A budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto tisku, tohoto zákona. Bod číslo 197.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 267, přihlášeno 98 poslanců, pro 8, proti 31. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji. Já navrhuji ještě k projednání do výboru zemědělského a do výboru životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Počkejte, počkejte, bavíme se o garančním výboru. Teď se bavíme o garančním výboru. Takže nic. (Poslankyně se omlouvá.)

 

Takže není tady žádný jiný návrh, pouze návrh na ústavně-právní výbor.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 268, přihlášeno 99 poslanců, pro 87, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, paní poslankyně, teď to padne na úrodnou půdu.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Ano, tak ještě jednou navrhuji další výbory k projednání. Výbor životního prostředí a zemědělský výbor.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor. Pan místopředseda Pikal. Tak paní poslankyně Valachová, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já jsem avizovala v rámci obecné rozpravy v návaznosti na naše usnesení stálé komise pro Ústavu poprosím také o přikázání stálé komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan místopředseda Pikal. Ne, ten chtěl říct to samé. Takže budeme hlasovat o třech návrzích v pořadí: prvně budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 269, přihlášeno 98 poslanců, pro 78, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování bude o přikázání výboru zemědělskému.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 270, přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A třetí hlasování je přikázání stálé komisi pro Ústavu.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 271, přihlášeno 98 poslanců, pro 79, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výborům pro životní prostředí, zemědělství a stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Dalším tiskem je bod číslo

 

198.
Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka,
Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

Za navrhovatele je to pan poslanec Marek Výborný a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Navrkal.

 

Je tady opět návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Marek Benda na 51. schůzi Poslanecké sněmovny. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 272, přihlášeno 98 poslanců, pro 8, proti 23. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Ne. Takže budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pro přikázání jako garančnímu výboru ústavně-právnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 273, přihlášeno 98 poslanců, pro 79, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Ano paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Navrhuji, aby i tento tisk byl dán k projednání výboru zemědělskému a výboru životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zemědělství, životní prostředí. A prosím, paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Opět ze stejných důvodů prosím o přikázání stálé komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stálá komise pro Ústavu. Hlasovat budeme první hlasování o přikázání zemědělskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 274, přihlášeno 98 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování je přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 275, přihlášeno 98 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování je o přikázání stálé komisi pro Ústavu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 276, přihlášeno 97 poslanců, pro 68, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán zemědělskému výboru, výboru pro životní prostředí a Stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

199.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika,
Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

Za navrhovatele je pan poslanec Stanislav Grospič a zpravodaj pro prvé čtení je pan poslanec František Navrkal.

 

Je tady opět návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který podal pan poslanec Marek Benda a pan poslanec Radek Holomčík na 51. schůzi Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování o zamítnutí tohoto tisku, tohoto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 277, přihlášeno je 97 poslanců, pro 21, proti 36. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru ústavně-právnímu jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 278, přihlášeno je 97 poslanců, pro 80, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru ústavně-právnímu jako výboru garančnímu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP