(15.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Dámy a pánové, domnívám se, že mateřským školám bychom měli věnovat vyšší míru pozornosti, a v tomto směru využívám příležitosti projednání prodloužení nouzového stavu a obracím se s touto výzvou i prosbou směrem k panu ministrovi školství a ministrovi zdravotnictví. Zaregistrovala jsem, že oba avizovali, že se hodlají v nejbližší době věnovat nějakému podrobnějšímu plánu, jak k jednotlivým stupňům vzdělávání v těch následujících týdnech budou dále přistupovat. Co se týká mateřských škol, tak asi nejsem sama, kdo obdržel od učitelek a učitelů mateřských škol jakési varování. Někteří kolegové už na to upozorňovali. Já pokládám za důležité vypíchnout několik věcí, na které mateřské školy upozorňují.

První věc. Ministerstvo po uzavření škol kromě mateřských a speciálních přestalo evidovat počty infikovaných pedagogů a dětí, jako kdyby mateřské školy nespadaly pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nebo pracovní podmínky a zdravotní stav pracovníků na nejnižším stupni vzdělávání jednoduše nikoho nezajímal.

Druhý bod. V praxi je velmi těžké až nemožné vyloučit z předškolní docházky dítě, které vykazuje mírné příznaky onemocnění bez teploty. Nelze se dobře opřít o zákon o ochraně veřejného zdraví, protože popírání rodičů jakýchkoliv zdravotních problémů dětí není výjimkou. Navíc děti předškolního věku jsou v případě příznaků onemocněním COVID-19 posílány na odběry až v posledních dnech.

Třetí bod. Dalším klíčovým problémem je nedostatek odborného personálu, neboť řada pedagogických a nepedagogických zaměstnanců je v pracovní neschopnosti, karanténě nebo má děti školního věku, na které přirozeně čerpají OČR.

Čtvrtý bod. Jedinými kompenzačními pomůckami, které mateřské školy obdržely, byly respirátory. Ty nebyly doručeny přímo do škol, ale do obcí s rozšířenou působností. E-mailem z kraje ředitelé škol dostali informaci, že si je musí vyzvednout na určeném místě hned druhý den, jinak budou vráceny a školy nic nedostanou.

Za páté. Na konkrétní dotazy ředitelů ke konkrétním situacím dostáváme obecná vyjádření, která jsou jednoduše zkopírována ze zákonů, ani jednou jsme nezaslechli, že bychom se zabývali komplexně z pozice vlády výskytem onemocnění u dětí a pracovníků v předškolním školství. Jediná vyjádření, která k nám doléhají a jsou k dispozici, jsou alibistická vyjádření typu "celá epidemie není záležitostí MŠMT, to mají v kompetenci jiná ministerstva a hygiena".

Tolik stručně z těch dopisů, které dostávám, a vím, že podobným způsobem se mateřské školy obracely i na pana ministra školství. Oceňuji, že jim pan ministr školství poděkoval za jejich práci, ale pokládala jsem za důležité vypíchnout ty body, které naopak očekávají, že budou obě ministerstva, jak Ministerstvo školství, tak Ministerstvo zdravotnictví, řešit. (V sále je velmi hlučno.)

Druhým blokem, kterým bych se chtěla zabývat, a upozornit na to v rámci prodloužení nouzového stavu, je situace v rámci prvních a druhých tříd, dále situace devátých tříd připravujících se na přijímací zkoušky a potom situace maturantů, případně studentů na učilištích připravujících se na závěrečné zkoušky. Tyto body, dámy a pánové, ve vzdělávání jsou klíčové z hlediska budoucího úspěchu dětí, žáků a studentů a já bych byla velmi ráda, aby Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví nejenom nám, ale především rodičům, učitelům a studentům v těch nejbližších dnech představila jasný plán, jak budeme postupovat v tomto školním roce. Je totiž absolutně jasné, dámy a pánové, že letošní školní rok nebude běžným školním rokem, jak někdo věštil z koule v srpnu-

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Je tady nesmírný hluk, a když už tedy nerespektujete toho, komu bylo uděleno slovo, tak respektujte aspoň těžkou práci našich stenografek. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jak už jsem řekla, je absolutně jasné, že ten letošní školní rok nebude běžným školním rokem, a proto zejména směrem tedy prvním, druhým třídám, devátým třídám a maturantům a také tedy budoucím studentům, kteří budou usilovat na učilištích o závěrečné úspěšné zkoušky, dlužíme to, abychom řekli, jak bude příprava letos probíhat. Upozorňuji na to proto, že listopad, který máte před sebou a který tedy bude probíhat podle všeho v nouzovém stavu, kde ta komunikace mezi všemi je ztížena, je přesně tím měsícem, který ředitelé a ředitelky našich škol potřebují jako klíčový pro budoucnost, aby věděli, jaká pravidla pro ty přijímací zkoušky či maturity nebo úpravu školního roku mají připravovat, co mají zajistit.

Naposledy bych chtěla ještě zmínit ochranné pomůcky. Jsem ráda, že se učitelům a učitelkám po určitých prodlevách dostalo zajištění ochranných pomůcek, ale chtěla bych to uzavřít zase prosbou, abychom tedy neumdleli v tom prvním zajišťování a dodávce, protože školy žádají, aby toto bylo zajištěno kontinuálně a systémově.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Požádám kolegu Bláhu o posečkání, s přednostním právem se přihlásil ministr Robert Plaga a potom Radim Fiala. Pane kolego, posečkejte, prosím, přednostní právo pana ministra školství. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Rychlá reakce. Ano, i mně chodí dopisy z mateřských škol. Já bych chtěl říct, že zavření prvních stupňů je bezprecedentní krok. A já jsem rád. A chápu, že se zase objeví maily a dopisy, že jsou mateřské školy otevřené. Opakovaně jsem nejenom učitelkám v mateřských školách poděkoval, ale zároveň říkám, že jejich práce není prací v první linii, ale je hned za ní, pokud mám použít tento zprofanovaný výraz první linie. Poděkování jim samozřejmě patří. Ta situace je těžká, a já ale řeknu věc, že bych byl radši, kdyby byl už otevřen i první stupeň. Samozřejmě vnímám, a já jsem to řekl i na tiskové konferenci, že situace u nás byla natolik vážná, modely ukazovaly takové zhoršení, že jsem souhlasil - a nebudu říkat, že jsem nesouhlasil, souhlasil jsem - s bezprecedentním krokem, a to je zavření prvních stupňů základních škol. Ale co se týká těch výtek a výhrad, které se z mateřských škol ozývají, tak bych chtěl na těch pár podnětů reagovat.

Co se týká nezjišťování statistiky a dalších věcí, není to pravda. Vyžádal jsem si čísla z Ministerstva zdravotnictví, které to zjišťuje, a minulý týden jsem tak argumentoval v některých diskusích, protože ta informace Ministerstva zdravotnictví byla, že přímo v mateřských školách je 38 klastrů. Vzhledem k tomu, že máme přes 5 tisíc mateřských škol, tak to číslo není nikterak závratné, ale dodávám, je důležité vědět, že samozřejmě v tuto chvíli v celé republice jsou závratná čísla pozitivně testovaných nemocných a to se samozřejmě projevuje v karanténě a vypínání toho zdravotnického personálu, nejenom zdravotnického personálu, ale samozřejmě potom i personálu v mateřských školách.

Odborný personál, a mezi ně patří i pedagogických personál v těch otevřených školách, a mateřské školy jsou otevřeny, tak jsem si vědom toho - a já jsem to řekl, že jsou součástí té kritické infrastruktury, takže dnes na vládě budu navrhovat, aby ty určené školy, o kterých jsem hovořil a kterých je 405 po celé republice, se také mohly starat o děti pedagogického a nepedagogického personálu, který je v těch otevřených školách. To znamená, když někdo říkal, že v mateřských školách některé učitelky jsou doma s dětmi, tak mohou a budou moci poté, co vláda schválí toto usnesení, doplnění toho usnesení krizového, budou děti moci dávat do těch určených škol.

Co se týká respirátorů, znovu opakuji a budu to opakovat donekonečna klidně, vybavení škol, školek, školských zařízení respirátory je primární záležitostí jejich zřizovatelů. Z rozpočtového určení daní jde 14,5 miliardy v roce 2019 do rozpočtu obcí právě proto, že mají školu na základě tohoto kritéria. To neznamená, že stát nemůže přispět, a také přispěl. Od začátku, když jsme začínali na vládě řešit napřed respirátory pro Prahu a pak pro celou vzdělávací soustavu, tak jsme počítali na Ministerstvu školství se všemi stupni včetně mateřských škol. Mateřské školy tak dostaly, nebo byly součástí té dodávky téměř 3 milionů respirátorů, které směřovaly do naší vzdělávací soustavy nad rámec toho, co mají - a častokrát tak činí - dělat zřizovatelé. Vím o mnoha městech, kde zřizovatelé v průběhu, nebo v reakci na jarní pandemii skutečně ty školy zazásobili. Je to skvělé, ale je to jejich povinnost. Povinnost státu je samozřejmě v těch jiných oblastech.***
Přihlásit/registrovat se do ISP