(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Požádám kolegu Václava Klause o posečkání. S přednostním právem se přihlásil pan kolega Jan Chvojka jako předseda poslaneckého klubu ČSSD. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké páteční odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem původně chtěl informovat Sněmovnu o tom, že zasedá vláda, a proto tady část, nebo větší část ministrů a ministryň není. Teď jsem se dozvěděl, že vláda nezasedá. Věřím, že ministři mají nějaké jiné důležité pracovní úkoly, protože platí to, že by tady větší část vlády alespoň měla být. Já alespoň tímto omluvím našeho předsedu, místopředsedu vlády ministra vnitra Jana Hamáčka, protože on je bohužel v karanténě, a samozřejmě kdyby v té karanténě nemusel být, tak by byl připraven tady sedět a odpovídat na dotazy a výtky samozřejmě vás, milé kolegyně a kolegové.

Co se týče poslaneckého klubu ČSSD, tak si myslím, že to stanovisko ode mne nemůžete čekat jiné, než že poslanecký klub ČSSD logicky jako klub vládní strany podpoří prodloužení nouzového stavu. Ideálně o těch 30 dnů, to znamená do 3. prosince. Vlastně jako právník, a zaznělo to už víckrát, nouzový stav je právní rámec, který je nezbytný pro to, aby vláda mohla účinně, efektivně, ideálně rychle, co nejlépe reagovat na tu situaci, která, pokud se podíváme na ta čísla, není dobrá.

Já co se týče proslovů, které tady byly přede mnou, ať už proslovů kolegyň a kolegů z opozice, nebo koalice, tak zejména těch opozičních, cítím, že pochopili důležitost prodloužení nouzového stavu. Možná se teď akorát střetneme o to, jestli je potřeba prodloužit nouzový stav na 14 dnů, nebo o 14 dnů, a potom se za 14 dnů zase sejít, nebo o tři týdny a zase se sejít. Tak uvidíme. Já si myslím, že z prognóz, které máme, z těch grafů si myslím, že z toho vyplývá, že takto uvažovat je zbytečné. Že ta čísla v nejbližších 30 dnech lepší nebudou, a proto prosím, pojďme prodloužit nouzový stav do maximální možné lhůty, kterou nám dává zákon. To znamená o 30 dnů, do 3. prosince tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Chvojkovi. Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se Martin Jiránek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové, seznámím vás se stanoviskem Trikolóry k nouzovému stavu.

Trikolóra nepodporuje vládní opatření. Neznamená to, že bychom podceňovali tu nemoc, bezesporu pro malou část zejména starších pacientů jde o velice vážnou chorobu. Pouze si myslíme, že šíření viru a zmatená vládní opatření spolu souvisí jenom velmi málo. Nejedná se jenom o zákazy vycházení, zákazy venkovních trhů apod. Když se podíváme na mapu, tak virus je rozlezlý po celé republice. Dávno neplatí, že Praha je nejnakaženějším místem. Čili co z toho se dá vyvodit? Virus se šíří, šíří se v domácnostech, šíří se na pracovištích, šíří se tady ve Sněmovně, zase kulminuje a zase bude odcházet, stejně jako odcházel v dubnu celosvětově, bez ohledu na to, které vlády měly drakonická opatření a které skoro žádná.

My se prostě bytostně domníváme, že umrtvování společnosti není řešením. Společnost má být vitální, má rodit děti, vyrábět kyslíkové masky, má masově nahánět náhradníky a zaměstnance do nemocničního sektoru, má masově shánět lidské zdroje na trasování apod., ale není řešením všechny zahnat domů a nechat to na pár stovkách statečných sestřiček a lékařů, aby to zvládli za ně.

Podobná situace jsou mateřské školky. Já se toho chvíli budu držet jakožto dlouholetý pedagog. Já dnes a denně mluvím se zoufalými paními ředitelkami školek a říkají jednu jedinou věc: My tam máme půlku personálu, protože polovina našich kolegyň hlídá doma děti, protože jste zavřeli první stupeň základních škol. Už tam není ani uklízečka, takže já ještě musím potom uklízet ty dětské záchůdky a pak se jdu domů s dětmi učit. Já se té jejich frustraci, kterou prožívají, naprosto nevidím. Protože to nejhorší, co cítí, je: vy jste nás v tom jakoby nechali samy. Kdyby ta společnost fungovala, pracovala, tak každý chápe, že je to velice těžká situace a nějakým způsobem přiloží ruku k dílu. Ale tohle chcípání zaživa my skutečně nepodporujeme.

Nedělám si iluze, že tady nějaká většina schválí nějaký nouzový stav. Vláda jistě přijme nějaká další opatření, asi i nějaká tvrdá. Napadá mě, abych to trošku zlehčil, že by třeba - vypálení jedné pětiny domů vylosovaných v těch nejnakaženějších oblastech je taky takové tvrdé opatření. Jak to souvisí s potlačením šíření viru? No nijak, ale je to opatření. Tak v takovéhle době se mi trošku zdá, že žijeme.

Já jsem s potěšením zaznamenal trošku jinou rétoriku nového pana ministra zdravotnictví, tak doufám, že začne vítězit zdravý rozum a jakási snaha o vitalitu společnosti, která jediná to může překonat. Protože na nulu se nedostaneme stejně, ten virus tady nějakým způsobem bude, jako jsou jiné nemoci. A musíme tomu čelit jako životaschopný lidský rod. To je naše přesvědčení, proto já vaše nějaké prodlužování nouzových stavů nepodpořím, jakož i celá Trikólora. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Václavu Klausovi. A nyní bude mít slovo Martin Jiránek, připraví se Stanislav Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové, chci zareagovat na pana premiéra. Ten ve svém projevu zdůraznil restart ekonomiky založený na transformaci průmyslu, energetiky a dopravy a připojil informaci o plánu obnovy postaveném na digitalizaci, chytrých investicích, posílení vědy, vzdělávání a trhu práce. To vše je určitě důležité. Jenže tady máme oblast, která je nejpostiženější současnou krizí, a která v této krizi trpí nejvíc, a tou oblastí je cestovní ruch.

Podíl cestovního ruchu včetně multiplikačních efektů na HDP je 6 %. Objem práce je 370 tisíc plných pracovních úvazků a podle nejnovějších analýz se odhaduje pokles těchto pracovních úvazků až o 60 %. Příjem z cestovního ruchu do státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů byl v roce 2019 125 miliard korun. Propad na rok 2020 se počítá o 78 miliard, takže z cestovního ruchu půjde do rozpočtu letos místo 125 miliard méně než 50 miliard. Cestovní ruch je tedy na tom opravdu kriticky a bude třeba hodně práce ho nějak rozumně obnovit. A působí na mě velmi špatně, když v celém plánu obnovy, kde je pro pocovidovou obnovu hospodářství připraveno 180 miliard korun, není o cestovním ruchu ani slovo.

Apeluji na vás, pane premiére, proto, abyste s paní ministryní pro místní rozvoj Dostálovou dojednal, aby se propracované a efektivní projekty pro obnovu cestovního ruchu do plánu obnovy zapracovaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Jiránkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič, připraví se Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár poznámek k bodu, který dnes projednáváme a kde budeme rozhodovat zanedlouho o tom, jestli prodloužíme nouzový stav v České republice a o kolik dní. Víme, že tady leží návrh na prodloužení nouzového stavu na 30 dní. A víme také, že tady padla řada pozměňovacích návrhů a zřejmě ještě některé zazní, aby tento nouzový stav byl prodloužen, ale na dobu kratší, a poté vyhodnocen a zvolena cesta, zda prodloužit, či ano, či ne.

Vycházím z praktických zkušeností, které zažila Česká republika na jaře a které jsme si prožili i v létě. Nechci se teď nikoho dotknout a prosím vás, berte to obecně, nikoliv konkrétně na jednotlivce, to, co tady zazní, a to, co tady řeknu. Byla to pravicová opozice. Byla to pravicová opozice, která tvrdě požadovala, aby se co nejrychleji rozvolnila opatření, která byla na jaře přijata. Aby se co nejrychleji společnost vrátila k normálu. A nepochybuji o tom, že většina veřejnosti včetně i mých blízkých po tom také volala a také toužila po tom, aby se společnost vrátila co nejdříve k normálnímu životu a překonala krizi, kterou jsme prožívali v jarních měsících. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP