(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je

 

509.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

Zopakuji postup, který předpokládá jednací řád. Rozprava se koná pouze jedna, tedy je všeobecná rozprava. Nelze uplatňovat faktické poznámky. V rozpravě může poslanec vystoupit pouze dvakrát a požádal jsem službu, aby sledovala případné opakované přihlášky. Sněmovna může na návrh, ale zatím takový návrh nemám, omezit řečnickou dobu až na 5 minut. Případné omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřené přednést k věci stanovisko klubu. Vystoupení osob s přednostním právem není dotčeno. Doprovodná usnesení nejsou vyloučena. To je tedy postup, a protože nemám žádný návrh na zkrácení řečnické doby, tak budeme postupovat zatím tak, že bude doba neomezená.

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 6611 a prosím, aby předložený návrh uvedl osobně předseda vlády České republiky Andrej Babiš. (Hluk v sále.) Pane předsedo, já vám za chviličku udělím slovo, až tady bude klid. Ještě chviličku.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid v sále. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji dnes před vás jménem vlády s žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila usnesením číslo 957 ze dne 30. září 2020, nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, a to na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Nouzový stav vyhlášený vládou tedy končí 3. listopadu 2020. Jediným zájmem vlády i důvodem prodloužení nouzového stavu je samozřejmě ochrana zdraví a života našich občanů.

Vláda v rámci aktuální situace vyhodnotila, že epidemiologická situace v České republice není vůbec příznivá. Stále evidujeme vysoký počet pozitivně diagnostikovaných pacientů, rostoucí počty hospitalizací a také významný zásah do rizikových skupin obyvatelstva. Vyhodnocení situace probíhá na základě analýz příslušných parametrů. Jedná se například o epidemiologická kritéria, denní přírůstky pozitivně diagnostikovaných pacientů, týdenní a čtrnáctidenní trendy, počty hospitalizací nebo přítomnost komunitního šíření dle hlášení krajských hygienických stanic.

Jakákoliv opatření v boji s virem se začínají projevovat na tempu šíření nákazy s desetidenním odstupem.

Stále se nám zrychluje růst hospitalizovaných a rychle ubývá počet potřebných lůžek v nemocnicích. Sice na základě středečních a čtvrtečních dat se zdá, že pandemie začíná pomalu oslabovat, ale data o mobilitě napovídají, že se sice dál zpomaluje aktivita lidí, jenže je zatím jen velmi pozvolná. Využívání veřejné dopravy kleslo podle Applu o 58 %, zatímco v březnu to bylo cca o 80 %. Přítomnost lidí v maloobchodech klesla o 57 %, zatímco na jaře to bylo 61 až 79 %. Na pracovištích, a my stále apelujeme na home office, nyní ubylo 32 % lidí, zatímco na jaře to bylo 45 %. A v úterý také vyskočila pozitivita testů až na 34,4 %.

I díky datům o mobilitě lidí, ale i kvůli stále vysokým počtům nakažených je zřejmé, že zdaleka nemáme náš boj vyhraný. Epidemie je ve zlomové fázi, a proto jsou i nadále naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle článku 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Přesně z tohoto důvodu tu dnes před vámi stojím s návrhem a žádostí o prodloužení nouzového stavu. Musíme co nejdříve docílit toho, aby se šíření epidemie zpomalilo, ochránili jsme naše občany, rizikové skupiny a zabránili kolapsu nemocničních kapacit. Stejně pak nutně potřebujeme snížit reprodukční číslo R pod hodnotu 1. Teprve pak můžeme uvažovat o postupném uvolňování vládních opatření.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v České republice vláda přistoupila k dalším plošným opatřením, která bez prodloužení nouzového stavu nebudou platná. Jsou to klíčová opatření, která mají za cíl dostat epidemii pod kontrolu. Aktuální opatření spočívají v těchto omezeních:

přísné omezení volného pohybu osob mezi 21. hodinou až 5. hodinou ranní,

omezení volného pohybu osob mezi 5.00 až 21.00,

nařízení zaměstnavatelům maximálně využívat u zaměstnanců práci na dálku, tzv. home office,

zákaz prezenční výuky na všech typech škol,

zákaz maloobchodního prodeje zboží a prodeje za poskytování služeb až na výjimky,

uzavření provozoven stravovacích služeb,

ukončení uměleckých a sportovních událostí,

omezení poskytování ubytovacích služeb,

zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

zákaz prodeje na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách s výjimkou farmářských trhů,

zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až sobotu v čase mezi 20. hodinou až 5. hodinou ranní s výjimkami,

zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a v pobytových sociálních službách,

povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve stanovených případech,

nařízení pracovní povinnosti studentům zdravotnických, sociálních nebo pedagogických oborů.

K tolik diskutovanému a médii často kritizovanému zákazu vycházení bych rád uvedl příklady z jiných zemí, které nemají tak vysoké nárůsty počtu nakažených v přepočtu na počet obyvatel, ale přitom podobné opatření také zvolily. Tak například ve Francii prezident Macron oznámil, že pro každý pohyb mimo domácnost je vyžadován vyplněný formulář s udáním důvodu opuštění domova, a nepovolují se cesty mezi regiony. Již předtím platil zákaz vycházení mezi 21. hodinou a 6. hodinou. Ve stejném čase je zákaz vycházení uplatňován i ve Slovinsku. Podobně je to ve Španělsku, Belgii, Řecku. V sousedním Polsku se dokonce osoby mladší 16 let mohou v čase od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne pohybovat na veřejnosti pouze v doprovodu dospělé osoby.

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přirozeně vznikají otázky, jak dalece se tento stav projeví na stavu ekonomiky. V první řadě zatím nepředpokládáme uzavření ekonomiky v takovém rozsahu, jak tomu bylo na jaře. Nepočítáme s tím, že bychom iniciovali uzavření průmyslových podniků. Prosím vás, tady v mediálním prostoru všichni mluví o lockdownu, a nikdo to nedefinoval. Tady mám článek, že ve Francii vyhlásili druhý lockdown. To slovo skutečně nikdo nikdy nedefinoval, ano, uzavření, a ve Francii druhý lockdown znamená, že zavřeli restaurace a bary. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP