(17.30 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tady od toho pultíku zazněla velmi korektní debata a mnoho dotazů a podnětů. A odpovědí na ně je jenom mlčení. Část toho jednání tady byli alespoň vicepremiérka a další členové vlády, pan ministr zdravotnictví tady bohužel vůbec nebyl, ale očekávala bych, že na ty konkrétní dotazy tady bude vznesena i odpověď. Bylo to tady odleva napravo, celá řada konstruktivních věcí.

Tak si na tento okamžik vzpomeňte, až tady zase ať už premiér nebo kdokoliv další bude říkat, že nespolupracujeme, že máme táhnout za jeden provaz, že jsme všichni na jedné lodi. Vzpomeňte si na to. Tady skutečně měli všichni kolegové, všichni předřečníci celou řadu opravdu konstruktivních otázek. Tak prosím, abyste si zapamatovali, že na ně tady nezazněla jediná odpověď a že tady ještě z vládních lavic zaznívá takové odmítavé šumění, že přece bychom se tím nezabývali, že přece bychom se nenamáhali v této bezprecedentní situaci, v jaké se nacházíme, odpovídat. (Připomínka z pléna.) A to ani kolegům tady z komunistické strany, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, ani jemu nebylo zodpovězeno. Myslím, že to je ostudné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Máme zde předneseny dva návrhy na usnesení. Jedno přednesl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, druhý návrh přednesla ve dvou bodech poslankyně Olga Richterová. Já nicméně, přestože jsem už přivolal poslankyně a poslance do sálu, tak v souladu s dohodou politického grémia Sněmovny počkám tři minuty, než budeme hlasovat. Mezitím je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Předsedající vyčkává.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, jsme připraveni na hlasování. Nicméně je zde požadavek, aby se o návrzích, které přednesl pan předseda Faltýnek, hlasovalo zvlášť. Já nemám ty návrhy k dispozici, poprosil bych pana předsedu, kdyby ještě jednou přečetl tu první část, budeme o ní hlasovat, a pak tu druhou.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Preambule zní: "Poslanecká sněmovna, vědoma si závažnosti současné epidemiologické situace a bez ohledu na politické rozdíly

1. podporuje přijatá protiepidemiologická opatření za účelem snížení výskytu onemocnění COVID-19 na území České republiky a vyzývá občany k jejich maximálnímu dodržování;

2. vyjadřuje poděkování všem zdravotníkům, pracovníkům sociálních služeb, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí COVID-19 či jinak přispívají ke zvládnutí epidemie."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Nejprve budeme hlasovat o té preambuli... o preambuli v obou případech. Nejprve budeme hlasovat o bodu 1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28. Přihlášeno jsou 94 poslanci, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 2, tak jak ho přednesl pan předseda Faltýnek.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29. Přihlášeni 94 poslanci, pro 94, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prvním návrhu, který přednesla poslankyně Olga Richterová. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě prověřit, zda všichni zaměstnanci státních úřadů a firem, u nichž je to jen trochu možné, pracují z domova."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30. Přihlášeni 94 poslanci. Pro 15, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

A druhý návrh poslankyně Richterové zní takto: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby bezodkladně svolal pracovní skupinu se zastoupením všech poslaneckých klubů a ve spolupráci s legislativním a organizačním odborem Poslanecké sněmovny zabezpečil přípravu takové novely zákona o jednacím řádu, která umožní vzdálený způsob jednání a hlasování pléna Sněmovny po dobu nouzového stavu vyvolaného epidemiologickou situací."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31. Přihlášeni 94 poslanci, pro 18, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy, o kterých jsme měli hlasovat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

9.
Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
/sněmovní tisk 997/ - druhé čtení

Za omluvenou ministryni práce z pověření vlády odůvodní tento návrh místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi stručně. Předkládám jménem vlády a také v zastoupení paní ministryně, která tady nemůže být, protože je v karanténě, před začátkem druhého čtení stručné odůvodnění návrhu zákona, který sleduje posílení příjmové úrovně poživatelů důchodů a který je především reakcí na růst životních nákladů důchodců v letošním roce a na nejistý ekonomický a sociální vývoj v dalším období v návaznosti na pandemii COVID-19, která zvláště ohrožuje naše seniory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP