(14.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Co se týče členů vlády, tak se omlouvá Maláčová Jana, zdravotní důvody, Metnar Lubomír... (Předsedající dostává informaci mimo mikrofon.) Maláčová Jana, zdravotní důvody, Metnar Lubomír, pracovní důvody, Petříček Tomáš, zdravotní důvody, Plaga Robert, pracovní důvody, a jako poslední Toman Miroslav, zdravotní důvody. Mám informaci, že pan ministr a vicepremiér Karel Havlíček přijde do pěti minut. Tak jestli proti tomu nic nemáme, tak tady mám stejně agendu, kterou potřebuji přečíst, takže bych tedy pokračoval.

Paní poslankyně a páni poslanci, v pátek 9. října 2020 předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jedná se o vládní návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného, sněmovní tisk 1048;

vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí, sněmovní tisk 1053;

vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti, sněmovní tisk 1055;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb, sněmovní tisk 1056;

vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, sněmovní tisk 1057;

vládní návrh zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk 1059;

vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona exekučního řádu, sněmovní tisk 1060;

vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči, sněmovní tisk 1061.

Předseda Poslanecké sněmovny svými rozhodnutími číslo 71 až 74 rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal

sněmovní tisk 1048 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnes do 12 hodin;

sněmovní tisk 1053 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež a tělovýchovu a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení dodnes do 12 hodin;

sněmovní tisky 1055, 1056 a 1057 rozpočtovému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. října 2020 do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1059 hospodářskému výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1060 ústavně-právnímu výboru a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 23. října do 8.30 hodin;

sněmovní tisk 1061 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 21. října 2020 do 12 hodin.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se... No, teď posuzujeme zatím, jestli jsme v tom stavu legislativní nouze, takže k tomu jestli je nějaká debata. Poslanec Ferjenčík? Ne, ne. To už je k pořadu schůze. Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2. Přihlášeno 98 poslanců, pro 87, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k návrhu pořadu 62. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Navrhujeme vyřadit body 22 a 372, sněmovní tisk 756, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, druhé a třetí čtení.

Navrhujeme zařadit nový bod do návrhu pořadu s názvem Informace vlády o nákaze COVID-19 a projednat jej jako první bod dnes, to je v úterý 20. října 2020.

Dále navrhujeme zařadit nové body do pořadu schůze, které byly předloženy v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze. Jedná se o sněmovní tisk 1048, 1053, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061.

Dále navrhujeme projednávat v úterý 10. listopadu 2020 ve variabilním týdnu body v následujícím pořadí: bod 443, sněmovní tisk 751, Návrh na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu jako první bod. Následně pokračovat blokem voleb.

Dále avizujeme projednávání zákonů, které by případně vrátil Senát Poslanecké sněmovně k projednání.

A poslední sdělení. Dne 15. 10. 2020 vláda vzala zpět sněmovní tisk 890, což je vládní návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2. Proto nebude součástí schváleného pořadu. O tomto se nehlasuje.

To je z mé strany vše. Nyní prosím paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu vyjádřili i vy, a já teď jenom zrekapituluji, protože už se tady pochopitelně přihlásila řada poslanců, mám tady s přednostními právy: Fiala Radim, potom poslankyně Kateřina Valachová, poslanec Faltýnek v pořadí, co se přihlásili. A poslanec Stanjura je v pořadí. Jinak se zeptám - paní poslankyně Valachová, vy jste s přednostním právem za klub ČSSD, rozumím tomu dobře? Tak. A písemné přihlášky. Dále je tady poslankyně Jana Černochová, dále je tady poslanec Lukáš Černohorský, dále je tady také poslankyně Helena Langšádlová. Takže to je zatím vše a slovo má poslanec Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych jako první bod dnešního programu navrhl mimořádný bod s názvem Návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech sněmovního tisku 966 o 10 dnů.

Já bych to s dovolením vysvětlil. Samozřejmě už jsem to předjednával s několika poslaneckými kluby. Jde o novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, a to - jak už jsme o tom tady mluvili - o dostavbu takzvaných Dukovan.***
Přihlásit/registrovat se do ISP