(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já samozřejmě respektuji § 67, respektuji, že ten, kdo má faktickou poznámku, reaguje na předřečníka, jenom tak obecně upozorňuji, že předmětem diskuze by mělo být posouzení, zda trvá legislativní stav nouze. Faktická poznámka - pan Okamura, poté pan předseda Stanjura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já budu reagovat. Děkuji za tu připomínku ze strany ČSSD. Byl bych rád, aby to nějak tak podobně tedy pan Hamáček aspoň náznakově myslel. Problém je, jestli jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Chvojko, viděl ten návrh, a viděli jsme ho na té ústavní komisi, že tam skutečně je jenom věta v podstatě jednoduchá, navíc bez vysvětlení, že nejenom šest měsíců, ale že volby se budou moci odkládat opakovaně. A když jsme se pana náměstka ministra vnitra, protože pan ministr Hamáček tam přímo nebyl, byl tam v zastoupení náměstek, tak jsme se ho ptali, co tím je myšleno, ať to vysvětlí, a on sám pan náměstek uznal, díval se do papírů a také nevěděl přesně. To znamená, to nás v SPD velmi znejistělo. Takže nechme tu debatu teď takhle, jak je. Má to doplnit do příště, aby se to dovysvětlilo. Ale skutečně tak jak je to tam formulováno teď, tak by v podstatě mohla vláda odkládat donekonečna volby bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení. A prováděcí zákon k tomu také nebyl předložen, jenom upozorňuji. To tam také byla výtka nejenom nás, ale i ostatních členů té komise, něco prostě navíc k tomu dovysvětleného. Takže to je to, proč jsem o tom hovořil.

Takže skutečně dneska to vypadá tak, že buď by tedy musela být ta pojistka Sněmovny, jak jste říkal, a podobně, to jsou ty metody, ale to tam prostě není v tom návrhu. Takže teď ten návrh z pera pana ministra Hamáčka je skutečně koncipován tak, že by v podstatě se mohly donekonečna vlastně vládní většinou potom odkládat volby. A to jsem rád, že asi vidíme tedy podobně, že to je absolutně nepřijatelné. To je nepřijatelná věc myslím i pro občany České republiky. Já jsem si tam toho všiml na té komisi pro Ústavu, resp. jsme to měli samozřejmě nastudováno předem. Tam jsem na to upozornil a jsem rád, že to reflektovali i někteří jiní zástupci, co tam byli, a že se k té debatě prostě musíme vrátit, protože pro tohle, já jsem řekl, by SPD nikdy nemohla hlasovat, pro takovouhle ústavní změnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další do obecné rozpravy k bodu legislativní nouze - paní poslankyně Richterová. Upozorňuji, že se jedná o bod, zda trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se zcela konkrétně vyjádřím k té souvislosti pro legislativu, a sice jestli je opravdu potřebné, abychom ve stavu legislativní nouze projednávali ten zákon o kurzarbeitu. Považuji to za velmi důležité téma, protože jde o obrovský zásah do celého trhu, do podnikání. Kurzarbeit je něco, co potřebujeme, ale potřebujeme, aby to fungovalo dobře a aby to bylo opravdu aspoň trošku vychytané. Je jasné, že nějaké věci se budou ladit v průběhu, nicméně v tom stavu legislativní nouze, tak jak to vláda navrhla, absolutně není šance ten zákon přijmout v podobě, kterou by si naše země zasloužila. Je to takový, jak je to navrženo, bianko šek vládě. Nedává to žádnou jistotu ani podnikatelům, ani zaměstnancům, co přesně se bude čekat, a prostor pro vládu neomezený žádnými konkrétnějšími kritérii, ta možnost vlastně podporovat firmy, které mají práci pouze na jeden den v týdnu, nebo i na čtyři dny v týdnu a mezi tím cokoliv, stanovit jakákoliv kritéria pro spuštění, je opravdu příliš mnoho.

A další věc. Vlastně ve stavu legislativní nouze by se tak přijímal zákon, který i zakládá právě kvůli nedotaženostem, řekla bych i omylům, nerovné zacházení mezi zaměstnanci a nezohledňuje, že nějaké věci už třeba v zákoníku práce upraveny jsou. Takže to je jedna velmi důležitá věc. Prosím, je to přesně druh komplexního zákona zasahujícího do mnoha oblastí, který nemůže být projednán ve stavu legislativní nouze. Namísto toho tady už padlo, jsou ty nástroje v podobě programů Antivirus, je možné prodloužit program Antivirus C - odpuštění odvodů, to by nám přišlo za Piráty zcela namístě, a tím se popasovat s tou potřebnou podporou. Prosím tedy o to, aby i další moji kolegové a kolegyně zohlednili, že kurzarbeit jako komplexní a složitý návrh nepatří do legislativní nouze, klidně patří do režimu zkrácených lhůt, to možné je, ale opravdu opatrně s nástrojem legislativní nouze.

A to je pak ještě jedna moje otázka k téhle debatě na pana ministra zdravotnictví, a sice - opravdu jde o to, že stav nouze vyhlášený na celém území by měl být naprosto, naprosto výjimečný, měl by to být stav braný až za poslední možnost. A právě proto mi stále není zřejmé, jaké jsou ty naprosto tvrdé důvody a výsledky z nich plynoucí, například na základě jakých analýz nebo modelů se předpokládá tím konkrétním opatřením sražení toho reprodukčního čísla, které tady bylo zmiňováno. Skutečně je třeba otázkou - a ptám se prostě proto, abychom znali ta odůvodnění -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já vás možná přeruším, protože toto bude předmětem jednání samostatného bodu Informace vlády k zamýšlenému vyhlášení nouzového stavu.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobře, ukončím ke stavu legislativní nouze, že kurzarbeit žádáme, aby byl projednán řádně, naše země si to zaslouží. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nemám nikoho přihlášeného elektronicky, ani písemně. Paní ministryně Maláčová, prosím, má slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si myslím, že na základě této debaty skutečně bude v tuto chvíli důležitější, abychom tak důležitý zákon, jakým je návrh na trvalé zavedení tzv. kurzarbeitu, tak abychom ho projednali skutečně v řádném legislativním procesu. Myslím si, že si tak důležitý zákon tuto debatu zaslouží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Přivolal jsem všechny poslance do sálu. Jelikož nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno 106 poslanců a poslankyň, pro 1, proti 40. Návrh byl zamítnut, tudíž nebyl schválen stav legislativní nouze.

 

Nyní přistoupíme k návrhu pořadu 60. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nejprve návrhy z grémia. Navrhuje se zařadit do návrhu pořadu nový bod Informace vlády k zamýšlenému vyhlášení nouzového stavu a projednat jej dnes. To je z mé strany vše. Nyní prosím paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy.

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ten původně navržený bod projednávat nemůžeme, takže já navrhuji dva nové body, které bychom zařadili za bod 1, to znamená body 2 a 3.

První je sněmovní tisk 947, zjednodušeně prodloužení programu Antivirus C do konce letošního roku. Jenom připomenu, že to je odpuštění sociálního pojištění, které platí malé firmy do 50 zaměstnanců ve výši celkem 24,8 %, s tím, že musí udržet minimálně 90 % pracovních míst, která měly v březnu, a musí mít objem mezd minimálně ve výši 90 %, které jsou v březnu. Je to nástroj efektivní, je to zhruba 4 mld. korun měsíčně úspora pro tyto malé firmy. Pokud to schválíme, tak tyto malé firmy udrží tato pracovní místa a budou mít peníze pro to, aby objednávaly zboží a služby, platily svým dodavatelům a odvrátily hrozbu druhotné platební neschopnosti. Je to navrženo v režimu § 90 odst. 2. My jsme plně respektovali zákon se všemi parametry, jak byl schválen, přestože jsme měli jinou představu. A ten zákon je velmi jednoduchý. Ten původně schválený říká, že toto opatření platí pro červen až srpen. A my navrhujeme, aby to platilo pro září až prosinec.***
Přihlásit/registrovat se do ISP