(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan Kolářík.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pátek 25. září.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Já jsem přivolal kolegy z předsálí. Jinak pro rekapitulaci, na základě dohody všech poslaneckých klubů zasedáme v redukovaném formátu padesáti procent. Tak a můžeme hlasovat o ověřovatelích.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 81 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 60. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Dvořáka a poslance Leo Luzara.

 

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se omlouvají, z těch, co nejsou poslanci: Marie Benešová - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Paní poslankyně, páni poslanci, v pátek 25. září jsem svým rozhodnutím č. 67 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Dále jsem podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1025, ve zkráceném jednání a přikázal jsem jej výboru pro sociální politiku k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 30. září 2020 do 8 hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu máme ve stavu legislativní nouze, před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda legislativní stav nouze trvá. Já otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan premiér. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych se krátce vyjádřil k návrhu, který chce dnes na vládě předložit pan ministr Prymula, a to k návrhu nouzového stavu.

Já doufám, že opozice ocení to, že původně vláda měla o tom jednat dnes ráno v 7 hodin, ale na základě požadavků ze Sněmovny, a má to svoji logiku, jsem vládu přeložil na 13. hodinu, takže vlastně Sněmovna to uslyší, ten návrh, dřív než vláda. A samozřejmě my si rádi vyslechneme vaše názory.

Já bych chtěl zdůraznit, že nouzový stav sám o sobě nezavádí žádná opatření. Ano, je to legislativní opatření, je to legislativní rámec, a chtěl bych zdůraznit, že ten nouzový stav, který jsme zavedli v březnu, neznamená vůbec stejné restriktivní nařízení jako během jara. To znamená, nikdo nechce zavírat ani obchody, ani restaurace, ani provozy. Ale zkrátka je to nutné a to vám vysvětlí pan ministr Prymula, proč to navrhuje a z jakých důvodů to navrhuje. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to navrhuje proto, aby mohl udělat další stávající opatření.

My samozřejmě nechceme dělat ta opatření jak v březnu, s obrovským dopadem do naší ekonomiky, do podnikání, do života našich občanů, ale v těchto chvílích samozřejmě potřebujeme hlavně spolupráci všech. To znamená kraje, obce, vláda a doufejme, že i opozice, nám pomůžou přesvědčit lidi, aby ta opatření dodržovali, protože to je v zájmu nás všech. Jsem přesvědčen, že tuto krizi společně zvládneme, že se nám podaří zploštit tu křivku nárůstu epidemie bez toho, abychom dělali ta opatření jako během jara.

Co se týká kurzarbeitu, k tomu vystoupí také paní ministryně Schillerová. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě tedy než otevřu rozpravu ke stavu legislativní nouze - neplést s nouzovým stavem - tak zde mám písemnou přihlášku pana ministra Prymuly, poté pana ministra Hamáčka a z místa se mi hlásí pan předseda Stanjura. Poté pan předseda Farský, poté pan předseda Rakušan. Všechno ještě předtím, než je otevřená rozprava. A do rozpravy se mi přihlásil pan... jestli pan předseda Jurečka chce být tedy přihlášen v tuto chvíli, tak pak ho dávám... (S předsedajícím hovoří posl. Stanjura mimo mikrofon.) Dobře. Já ale respektuji § 67... Dobře, takže pan předseda Stanjura.

Já otevřu rozpravu a všechny ty příspěvky další dám už v rámci rozpravy o legislativním stavu nouze. Tak v tom případě prosím pana ministra Prymulu. (V sále je velmi hlučno.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím stručně odůvodnit, proč je potřebné v tuto chvíli zavést v České republice nouzový stav. My jsme v situaci, kdy epidemiologická situace se skutečně nevyvíjí příznivě. Pokud se podíváme do okolních zemí, tak tady jsou čtyři země se srovnatelným nárůstem, ale Česká republika na začátku září měla zdaleka největší trajektorii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, já vás na chvíli přeruším. Na toto vystoupení mnozí z nás čekali, ale prosím o klid v sále. Prosím o klid. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP