(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo další nehlásí, tak já obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, případně ze strany zpravodajů. Poslanec Kott nemá zájem, pan poslanec Juránek, který je zpravodajem za výbor... také ne, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Oproti těm předcházejícím tiskům tato procedura bude velice jednoduchá. První hlasování legislativně technických úprav, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Druhé hlasování - pozměňovací návrh zemědělského výboru A1 až A9 en bloc jedním hlasováním. Třetí hlasování - pozměňovací návrh poslankyně Moniky Jarošové pod písmenem B. Čtvrté hlasování - pozměňovací návrh poslankyně Pavly Golasowské, který tady představil poslanec Jurečka pod písmenem C1 až C3 en bloc jedním hlasováním. A páté hlasování o zákonu jako celku ve znění platných pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Svolal jsem kolegy do sálu. Myslím, že ta procedura je jednoduchá, srozumitelná, takže k ní nebudou ani žádné pozměňovací návrhy a podobně.

 

Zahajuji hlasování číslo 225 o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 225. Je přihlášen 91 poslanec a poslankyně, pro 79, proti nikdo. Návrh procedury byl tedy přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste nás tedy prováděl podle schválené procedury jednotlivými návrhy, případně je krátce uvedl a sdělil stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Vzhledem k tomu, že legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení načteny, tak první hlasování bude o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru A1 až A9 en bloc jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Souhlas. - Zpravodaj: Stanovisko zemědělského výboru je taky kladné.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování číslo 226. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 226. Jsou přihlášeni 92 poslanci a poslankyně, pro 85, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Kott: Teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně Moniky Jarošové pod písmenem B. Ona to tady už okomentovala, jedná se o rozšíření pozemkových úprav o lokality se zahrádkářskými osadami.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem vás na žádost všechny odhlásil, takže prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Prosím o stanovisku výboru. (Záporné.) Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji. A pokud se nám počet přihlášených ustálil, což se ještě nestalo, ještě chvilku počkám...

 

Myslím, že můžu zahájit o tomto návrhu v hlasování číslo 227. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 227. Jsou přihlášeni 84 poslanci a poslankyně, pro 19, proti 41. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Josef Kott: Další pozměňovací návrh je pozměňovací návrh poslankyně Pavly Golasowské odůvodněný poslancem Jurečkou. Jedná se o přesunutí působnosti Státního pozemkového úřadu ve věcech (nesroz.) vodohospodářským a melioračním pozemkům. Garanční výbor přijal záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 228. Je přihlášeno 85 poslanců a poslankyň, pro 18, proti 47. Návrh byl zamítnut.

 

A to by měly být všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Josef Kott: Ano, je to přesně tak, pane předsedající. Teď bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom případě budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 734, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 229. Bylo přihlášeno 86 poslanců a poslankyň. Pro 86, proti nikdo.

 

Pan... Tak já to ještě ukončím. Dobře. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

A pan předseda Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se pokorně omluvil většině Poslanecké sněmovny, že poslanecký klub TOP 09 nestíhá tempo doby a nepochopil, co je tou prioritou. My jsme byli příliš zaměstnáni epidemiologickou situací, byli jsme příliš zaměstnáni rizikem rozvrácení veřejných financí a věnovali jsme se velmi málo zahrádkářskému zákonu. Takže já se přiznám bez mučení, teď nejsme úplně stoprocentně připraveni, a z toho důvodu si dovolím požádat o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Já tady konstatuji, že jsme měli být v druhém čtení zahrádkářského zákona. (Hluk v sále, poslanci pomalu odcházejí.) Nicméně vzhledem ke všem zvykům v Poslanecké sněmovně mně nezbývá než dnešní jednací den ukončit. Uvidíme se v příštím jednacím týdnu Poslanecké sněmovny, to znamená v úterý 29. 9. 2020, kdy nás čekají body jako výstavba dopravní infrastruktury, samé pěkné body, jak je mi tady napovídáno, bod 442, bod 454, bod 210, daň z přidané hodnoty, a poté volební body.

Přeji vám všem krásný víkend, pevné zdraví a pevné nervy. Na shledanou na příštím jednání Sněmovny.

 

(Jednání skončilo ve 13.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP