(11.20 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, my jsme tady ráno představovali jednu naši iniciativu, kterou dávám, řekněme, zdarma k dispozici. Podle mého názoru problém je ten, že dneska máme nedostatek míst, kde lze vůbec odebírat vzorky na testy, a že by bylo velmi záhodno - a včera se o tom usneslo, pokud vím, všemi hlasy i pražské zastupitelstvo - rozšířit to o lékárny, které budou schopny a ochotny tak činit. Myslím, že by to bylo poměrně jednoduché opatření, legislativně je když tak připravené, dám ho klidně k dispozici, jsme připraveni ho v nějakém velmi zkráceném čase podpořit. Pokládám to za dobré nejen ve vztahu k Praze, ale zejména možná k mimopražským regionům, kde přece jenom lékárna je na mnohem více místech, než jsou nějaké nemocnice schopné odebírat vzorky. Byl bych velmi rád, kdyby se nad tím Ministerstvo zdravotnictví mohlo zamyslet a případně v nějakém zrychleném režimu toto umožnit. Pokládal bych to za užitečné a rozšiřující testovací kapacity po zemi, zejména pokud přijdou ještě nějaké zrychlené testy, mohlo by se to všechno výrazně zrychlit a nepochybně v lékárnách jsou zaměstnáni převážně lidé, kteří nějaké základní zdravotnické, farmaceutické vzdělání mají, to znamená, že by bez větších problémů tak mohli konat. Nebyla by to povinnost, ale kdo je toho schopen, kdo pro to má prostory, mohl by tak činit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr zdravotnictví se přihlásil o slovo s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já tady zkusím zareagovat na to, co tady zaznělo.

Pokud jde o kapacity trasování, já jsem o tom hovořil. Samozřejmě využíváme armádu, využíváme mediky, využíváme studenty jiných zdravotnických oborů, využíváme pracovníky Celní správy, takže aktuálně v tuto chvíli se školí zhruba 200 dalších lidí, z nichž někteří už nastoupili, někteří nastupují v těchto dnech do toho procesu trasování. Jsme připraveni ty kapacity navyšovat dál, jak bude potřeba. Takže to v tomto směru skutečně každý den řešíme, každý den školíme nové lidi, kteří pomohou hygienické službě s nárůsty. Ozývají se i některé soukromé subjekty, které jsou připraveny poskytnout své kapacity například vyškolených operátorů a podobně, takže toto probíhá a bude probíhat, protože nárůsty jsou nyní skutečně výrazné.

Pokud jde o otázku kolapsu nebo nefunkce, nefungování systému elektronických žádanek, to je pravdou, já tu informaci dnes mám od kolegů. Řešíme to velmi aktivně. Není jisté, jestli jde o chybu, nebo jestli jde kybernetický útok, takže teď aktuálně na tom kolegové velmi intenzivně pracují tak, aby ten systém znovu obnovili. Bohužel nemůžeme vyloučit ani tu druhou variantu. Tolik k tomu. Jinak samozřejmě lidé, kteří přijdou na odběrové místo, budou odebráni a v tomto směru problém není.

Pokud jde o otázku Ústředního krizového štábu, o tom bude jednat vláda v pondělí, takže v pondělí bude rozhodováno, takže já bych do té doby nechtěl předjímat. Bude to na jednání vlády a vláda se k tomu postaví a určitě pak ten postoj bude prezentovat. Takže tolik k tomu. Určitě to budeme řešit. Vnímáme ten požadavek i krajů, včera vlastně zasedala Asociace krajů, takže na základě toho skutečně po nějaké debatě na Radě vlády pro zdravotní rizika, kterou jsme vedli dnes, tak v pondělí se tomu vláda bude věnovat, tedy zřízení ústředního krizového štábu.

Doufám, že jsou to ty základní odpovědi na otázky pana poslance Jurečky.

Pokud jde o pana poslance Bendu a otázku zapojení lékáren do odebírání, určitě je to zajímavá myšlenka, byť ono zase není úplně tak simplexní, ač se to tak může zdá, dělat správně onen výtěr z nosohltanu, víte, že to není nic příjemného, kdo to podstoupil, a aby se ten výtěr udělal správně, tak to vyžaduje určitou praxi. Ale děkuji za ten podnět, určitě to prověříme a zanalyzujeme, jestli by to bylo možné, nebo nikoliv. Spojíme se s Českou lékárnickou komorou.

Pokud jde o počet odběrových míst, tak v současné době máme v České republice 123 odběrových míst. Počty stále zvyšujeme. Aktuálně probíhá jednání třeba v Praze o otevření dalších tří odběrových míst, takže tady už bude řekněme 21, 22 odběrových míst, takže stále reagujeme na situaci a zřizujeme nová odběrová místa. Když se podíváme na porovnání s jarem, tak počty jsou naprosto nesrovnatelné, jak pokud jde o odběrová místa, tak samozřejmě i o reálné testy, což je, myslím, vidět na datech, která publikujeme.

Tolik za mě. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pane ministře, úplně moje poslední jednoduchá otázka. Budete vy jako ministr zdravotnictví, člověk zodpovědný za celou zdravotní oblast v celé České republice, ochranu zdraví veřejnosti, navrhovat v pondělí aktivaci a zřízení Ústředního krizového štábu? Protože takové ty obecné floskule o tom, že o tom vláda bude jednat a podobně, myslím, že vůči hejtmanům to není korektní, vůči lidem, vůči odborné veřejnosti, která v tom systému funguje. Tak řekněte - budete to navrhovat nebo to nebudete navrhovat? Jste ministr zdravotnictví, máte nějaký svůj názor. Budete pro to hlasovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr s přednostním právem.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ale to nejsou žádné floskule. Rozhoduje o tom vláda. Já si myslím, že je korektní, aby debata proběhla na vládě a pak abychom to prezentovali v pondělí veřejnosti. Já si nemyslím, že je prostě korektní tady říkat nějaké názory svoje. Myslím, že o tom by se měla vést vládní diskuse, o všech aspektech, jak má ten Ústřední krizový štáb být postaven, kdo tam má být zastoupen, a v pondělí o tom vláda rozhodne. Takže já bych skutečně nyní to nechal na debatu na vládě. Vláda rozhodne a pak to určitě budeme prezentovat veřejnosti. Já v tom nevidím žádné vykrucování nebo něco podobného. Myslím, že korektní je nejdříve to probrat na platformě vlády, a pak sdělit nějaké konsenzuální společné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem a připraví se s přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak dost, pane ministře, velmi prosím. Tohle je příliš vážná diskuse na to, abychom tady nevedli dospělou debatu. Já souhlasím s tím, že to nemůže rozhodnout nikdo jiný než vláda, ale té vládě to musí navrhnout a obhájit její člen. Vy jste ministr zdravotnictví, my jsme v téhle chvíli v této situaci a myslíme si, že máme plné právo od ministra zdravotnictví slyšet, zda vládě navrhne zřízení krizového štábu a bude ho obhajovat, nebo to neudělá. Můžete, prosím pěkně, odpovědět, nebo jste tak zbabělý, že neumíte říct ani tohle?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych nerad, aby se tato debata zvrhla do předhánění se v argumentech. Začala slovy, která kolegové ze Pirátské strany uvedli tím, že Česká republika je v obrovské hrozbě, že hrozí kolaps zdravotnictví, že hrozí kolaps odběrových míst. Já bych tady rád řekl, že pokud tyto informace mají a jsou pravdivé, tak jsme v krizi. Ale já nejsem přesvědčen, že tyto informace jsou pravdivé, že hrozí kolaps zdravotnictví. A kdo to může rozhodnout? No, ministr zdravotnictví, vláda.

Tady nesouhlasím s panem ministrem zdravotnictví. Jako KSČM tvrdě prosazujeme, aby se rozhodovalo tam, kde se rozhodovat má, ne tady v tomto prostoru, ale v prostoru vlády, a ne až v pondělí, ale třeba dnes, pokud krizová situace opravdu nastává. Já jsem tady slyšel z úst pana ministra, že možná došlo k narušení kybernetické bezpečnosti. Když už takováto slova vypustí z úst tady na mikrofon, tak kde je jiný důvod než svolat krizový štáb vlády, aby to řešila? A ne v pondělí, dneska, protože tři dny budou občané žít v nejistotě, co se vlastně děje.

Proto jestli někdo má na základě nějakých relevantních údajů jednat, není to tato Poslanecká sněmovna, která má právo pouze navrhovat vládě, ale exekutivní orgán, to znamená vláda jako celek by měla přijmout jasné radikální řešení. Je stav v České republice tak závažný a je ohrožena bezpečnost a zdraví občanů? A nemáme odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP