(11.50 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Když ale mluvíme o živé kultuře, chci upozornit na poslední situaci, která se ke mně dostala z terénu, a to že Ministerstvo školství v téhle chvíli nedoporučuje školám návštěvy divadel. Mělo by být na zvážení krajských hygienických stanic, jestli v některém regionu to zvládnou a někde je to už tak nebezpečné, že by ty školy a žáci měli zůstat skutečně ve třídách nebo v těch karanténách. Ale kolegyně, kolegové, při zajištění hygienických pravidel je návštěva divadla nebo jiné takovéto stacionární akce, kde ten divák sedí, nekřičí, nezpívá, v podstatě bezpečnou aktivitou. A jak už tady zaznělo, je důležité udržet kontinuitu, udržet skutečně všechno to, co k tomu patří, ať už jsou to ti, kteří tu živou kulturu dělají, herci, zpěváci, ale také je potřeba vychovávat diváky, vychovávat konzumenty, nabídnout lidem skutečně kulturní zážitky. Možná to dneska potřebují víc než kdy jindy. A myslím si, že to potřebují děti a že to potřebují třeba i senioři. Prostě kultura kultivuje člověka jako osobnost, ale kultivuje i celou společnost. A já jsem ráda, že se o tom zde v Poslanecké sněmovně dneska bavíme.

Já proto velmi podporuji úsilí ministra kultury Luboše Zaorálka o reálnou podporu živé kultury. Víte, já už jsem v politice dost dlouho a těch ministrů kultury jsem zažila také hodně, i tady s panem kolegou Kalouskem, a musím říct - a teď to neříkám proto, že je to můj stranický kolega - ale opravdu, současný ministr kultury dělá v oblasti kultury to, co říká, a snaží se, snaží se velmi, a já jsem tomu velmi ráda. Myslím si, že tak by to mělo být, že se snaží vyzvednout kulturu jako významné kulturní dědictví, upozorňovat na to, že kultura je tím národním kulturním dědictvím, je zdrojem naší národní identity, ale že je také ekonomickou kategorií, tak jak tady mnozí předřečníci už na to upozorňovali. A tohle je potřeba vědět ve všech těch souvislostech.

Já ještě jednou děkuji za zařazení tohoto bodu a věřím tomu, že usnesení, které Sněmovna nakonec schválí, bude velkou podporou právě úsilí Ministerstva kultury ministra Luboše Zaorálka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem netušil, že Ministerstvo školství vydalo takové obecné doporučení k návštěvě divadel, koncertů. Přiznám se, že mě to mrzí. Na druhou stranu pokud mají dnešní školáci stejné reflexy, jako jsem míval já, budou jich plná divadla a plné koncertní sály, protože jakmile to nedoporučuje Ministerstvo školství, tak se nelze chovat jinak.

Nicméně upozorňuji na to, že hlavní hygienička - rád bych to tady řekl - paní doktorka Rážová jasně řekla, že z koncertních sálů a z divadelních sálů v podstatě nemají žádné pozitivní případy. Ono je to zejména dáno tím, že lidé, kteří navštěvují divadlo a navštěvují koncerty, mají v sobě takovou nějakou přirozenou disciplínu dodržovat daná pravidla a daná bezpečnostní doporučení, takže tam to riziko opravdu není. Takže pokud k vám někomu dorazí doporučení z Ministerstva školství, nechoďte s dětmi do divadel, já bych se na to neohlížel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kubíček se hlásí do rozpravy. Jsme ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, byl jsem požádám ministryní financí, která by se ráda zúčastnila této debaty, o to, abychom na chviličku odložili tento program z důvodu toho, že se účastní telekonference s panem premiérem, tak já si dovolím požádat o třicetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl požadavek na jednání poslaneckého klubu ANO, respektive tedy na přestávku pro jednání. Tomuto požadavku samozřejmě vyhovím. Sejdeme se znovu ve 12.25 hodin. Do té doby přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP