(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli zabývat pevně zařazenými body: bodem číslo 473, časový harmonogram státního závěrečného účtu, a bodem číslo 488, což je podpora soukromých subjektů v živé kultuře. A potom budeme pokračovat dalšími body podle schváleného programu. Připomínám také, že odpoledne se budeme věnovat bodu 490, což jsou ústní interpelace.

Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, tak se ptám, zda má někdo zájem vystoupit k programu schůze s návrhem na změnu. Pan poslanec Janda se přihlásil s návrhem na změnu schváleného pořadu 58. schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o podporu zařazení sněmovního tisku 662 na dnešní pořad schůze jako prvního bodu po již pevně zařazených bodech. Jedná se o snížení limitu takzvané vratky DPH zahraničním turistům, což je velmi zajímavý nástroj, jak motivovat turisty k nákupům, a tím i pomoci podnikatelům a zejména malým živnostníkům. Což je právě v této koronavirové době zvláště aktuální, protože právě segment cestovního ruchu byl zasažen úplně nejvíce. Víme, jak dlouho trvá legislativní proces, a my musíme být připraveni jak na dnešní dobu, tak i na budoucnost. Jelikož než by se tato novela projednala, tak abychom byli nachystaní na budoucnost. A mohlo by to pomoct v cestovním ruchu. Takže ještě jednou vás prosím o podporu a zařazení.

Zopakuji pro pana předsedu: jako první bod po již pevně zařazených bodech na dnešní program schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo ke změně schváleného pořadu schůze? Nehlásí. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Jandy. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování... Nyní jsme v dostatečném počtu.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, abychom tisk 662 zařadili jako první bod po již pevně zařazených bodech, což znamená, že to bude třetí bod dnešního pořadu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 102, přihlášeno 74 poslanců, pro 29, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Respektuji ten výsledek. Ale až zase budou vládní poslanci říkat, že chtějí někomu pomáhat, tak vám budeme připomínat tento okamžik tohoto hlasování. Je mezi vámi někdo, kdo si myslí, že cestovní ruch není zasažen nejvíc nebo jeden z nejvíc odvětví? Nikdo. Tento návrh má podporu všech organizací, které v oblasti cestovního ruchu působí. Není to samozřejmě všelék, je to jedna z malých věcí, která by jim mohla pomoci překonat to těžké období, které mají a které budou ještě mít. To je předmět podnikání, kde neskončila krize. Pokud vylezeme z parlamentu, tak vidíme podstatný úbytek turistů. Tento návrh nepřináší žádné dramatické dopady do státního rozpočtu, a přesto zatvrzele jste proti pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. A je jediný důvod, který mě napadá - že to navrhl kolega z opoziční strany. Fakt byste se měli stydět.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo vystoupení s přednostním právem. A nyní v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se budeme zabývat bodem 473. Jde o

 

473.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního
závěrečného účtu České republiky za rok 2019 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání
jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům
/sněmovní dokument 4581/

K tomuto bodu nám byl doručen nový sněmovní dokument číslo 5872, který obsahuje usnesení rozpočtového výboru číslo 423 z jeho 41. schůze ze dne 20. června 2020 k upravenému návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2019.

Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Jak už tady bylo řečeno, dovolila jsem si tady předstoupit s návrhem upraveného časového harmonogramu k projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2019. Reaguje tak na harmonogram akcí plánovaných, to znamená na to, jak bude jednat Poslanecká sněmovna ve druhém pololetí v roce 2020. A dovolila jsem si ho předložit dneska v souvislosti s tím, že jsme zařadili státní závěrečný účet za rok 2019 na projednávání 1. října, tak abychom tento upravený harmonogram měli schválený.

Já tedy, když dovolíte a nebudete-li požadovat, nebudu číst celý ten harmonogram. Pouze vás budu informovat o té změně, která je tam navržena. A sice ta změna se týká části římská I, kde se stanoví vlastně termíny na projednávání, a to v bodu arabská 7, který zní: "Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výboru usnesení výboru, respektive oponentní zprávy menšin." V tom původním, který jsme již schválili, byl termín 30. 9. V tom, který my vám dnes navrhujeme, tuto úpravu, jsme posunuli tento termín na 23. 9.

A druhá změna, která je v arabská 9, kde Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a na další schůzi Poslanecké sněmovny o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru. Původně jsme schválili 13. 10. a teď v té navrhované úpravě je tento termín posunut na začátek schůze od 29. 9. To znamená, že zařazený termín 1. 10. je naprosto v souladu s tímto upraveným textem.

Toto jsou dvě změny v tomto upraveném usnesení a já vás tímto žádám o podporu tohoto upraveného harmonogramu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní předsedkyni a otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Když dovolíte, tak já bych se v podrobné rozpravě víceméně přihlásila k tomu, co jsem říkala ve svém úvodu. To znamená, celý ten text včetně navrhovaných úprav máte, jak už bylo řečeno panem předsedajícím, ve sněmovním dokumentu číslo 5872 a jedná se o úpravu římská I arabská 7, kde se termín 30. 9. mění na termín 23. 9., a arabská 9, kde se termín 13. 10. mění na datum 29. 9. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Nemá. Promiňte, v podrobné rozpravě, ve které nyní jsme. Nemá. Takže podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo také není.

 

Slyšeli jsme návrh usnesení. Pro jistotu se jenom zeptám - máme ho k dispozici písemně - jestli si někdo přeje ještě něco zopakovat. Ne. Takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 103, přihlášeno 77 poslanců, pro 74, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji paní předsedkyni a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP