Pátek 18. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

336.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Děkuji místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám i zpravodaje garančního hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny, a tak se mohu zeptat pana navrhovatele, místopředsedy vlády, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Pane místopředsedo - není tomu tak, v tom případě otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Já nebudu popisovat detaily toho zákona, nebo novely, to je myslím všem známé. Chci jenom říct, že pirátská snaha o změnu přístupu českého státu k technickým normám trvá již déle než šest let, a opravdu moc oceňuji, že v tomto volebním období se to povedlo domluvit. Myslím, že to ocení desítky tisíc živnostníků, řemeslníků, podnikatelů atd. Zároveň chci velmi ocenit přístup Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, stejně tak České agentury pro standardizaci, se kterou jsme toto během celého volebního období podrobně rozebírali, a byl tam velmi pozitivní konstruktivní přístup na naše návrhy a povedlo se to za nás velmi dobře domluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiránkovi a ještě se ptám, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě můžeme přikročit k proceduře hlasování. Požádám zpravodaje, aby nám proceduru objasnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, u tohoto návrhu je procedura velice jednoduchá. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to jednoduché. Myslím, že nemusíme proceduru schvalovat vzhledem k tomu, že ani ve třetím čtení nepadly žádné legislativně technické připomínky, a v tom případě můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Zagonguji a pozvu kolegy a kolegyně do sálu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 644."

Zahájil jsem hlasování číslo 159 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 159. Z přítomných 94 pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byla vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 336.

Pan kolega Michálek mimo body s přednostním právem. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vám hluboce omlouvám, a zejména se omlouvám panu ministrovi a všem dalším, kteří tady trpělivě čekají, nicméně vzhledem k té krizové epidemiologické situaci, kdy dneska máme tři tisíce případů, máme pátek a máme tady explozi případu koronaviru, hrozí zahlcení zdravotnictví a vypnutí ekonomiky zase. Ty počty nemocných rostou exponenciálně, zatímco testovací místa nerostou ani lineárně, to znamená, že ten systém může do několika dní zkolabovat, tak si nemůžeme dovolit dalších několik, další ty tři dny přes víkend nečinnosti, a já jsem chtěl požádat o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu v délce trvání čtyřicet pět minut, abychom mohli navrhnout konkrétní opatření, co s tím dělat teď, když ještě s tím něco dělat můžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čtyřicet pět minut. To znamená, v 11.05 hodin bychom se sešli. Vyhlašuji tedy v tom případě přestávku na poradu klubu Pirátů do 11.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás všechny zdravím. Budeme pokračovat po přestávce. Je 11.05 hodin. O slovo s přednostním právem se hlásí pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat vám za shovívavost. A myslím si, že je slušností informovat i o tom, k čemu jsme dospěli. My jsme se rozhodli na poslaneckém klubu Pirátů, že si zřizujeme krizový štáb poslaneckého klubu, který připraví opatření - resp. některá už máme zpracována -, která představíme dnes ve 14 hodin na tiskové konferenci, tak aby vláda urgentně začala řešit situaci s koronavirem, a zabránila tak kolapsu zdravotnictví a vypnutí ekonomiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu vývoji a včerejším číslům, která byla zveřejněna, oceňuji to, že také do Sněmovny dnes přišel pan ministr zdravotnictví, že tady je. A bylo by asi velmi dobré, kdyby i on vystoupil, protože tady v mediálním prostoru přicházejí různé zprávy o tom, že možná bude zřízen, nebo možná nebude zřízen ústřední krizový štáb, volá po něm velká část poslanců Poslanecké sněmovny, volají po něm hejtmani, vyzvali vládu. Teď prosakují informace, že snad i ta rada, kterou řídí pan premiér, o tom jedná. Možná by měl říct pan ministr, kde je ta hranice pro zřízení krizového štábu z hlediska počtu nakažených. Jsou to 3 000, nebo je to pro vás 5 000, nebo čekáte na 7 000, nebo 10 000? Protože ty nárůsty jsou opravdu exponenciální.

A já bych byl opravdu rád, aby už to vláda neodkládala, aby tu situaci brala vážně, aby to, co zaznívá i od hejtmanů - a hejtmani jsou dneska především z řad poslanců a politiků hnutí ANO nebo ČSSD, aby se opravdu představila seriózně opatření. Myslím si, že vyvolávat paniku není namístě, na druhou stranu zlehčovat to a říkat, že se tomu nemáme věnovat a máme projednávat zahrádkářský zákon, to taky rozhodně není namístě. My jsme připraveni, jak jsem deklaroval už za poslední týdny opakovaně, vyslat našeho zástupce, lékaře, poslance Vítka Kaňkovského do krizového štábu. Myslím si, že jeho fungování se tam osvědčilo.

A jenom připomenu situaci kromě toho čísla, které zaznívá, přes 3 000 včera pozitivně ošetřovaných, k tomu přicházejí zprávy od lidí, kteří stojí hodiny ve frontách, a teď údajně jim řekli, že budou čekat několik dalších hodin, protože zkolabovala nějaká část systému, do kterého se potom vkládají data od těch testovaných. Ale já chci jenom připomenout, že jeden nakažený člověk je zhruba 4,6 kontaktu, které musí pracovníci krajské hygieny, kontaktovat. V průměru. Možná mě pan ministr opraví. To včerejší číslo 3 130 nakažených se rovná 17 500 nutných kontaktů, které v rámci trasování a karantény je potřeba realizovat. A ve středu krajské hygienické stanice zvládly 7 500 těchto hovorů a kontaktů za den. Pokud ta čísla jsou špatná, pane ministře, prosím, opravte mě. To znamená, jsme na extrémní kapacitě testování, ale nestíhá se trasování a nestíhá se to, aby ti lidé potom měli informaci o tom, že mají být v karanténě, protože je tam i velká část lidí, kteří chodí z preventivních důvodů se nechat otestovat, a i pro ně ta informace je velmi důležitá. Takže by bylo dobré, aby tady zazněla jasná informace o tom dalším postupu. Ta situace je docela vážná, zlehčovat ji nemůžeme, může to mít fatální dopady i na školství atd.

Kolega Vítek Kaňkovský říkal, že pokud se dostáváme na číslo 2 600 pozitivně otestovaných za den, tak to je ta hranice, která s odstupem náběhu vývoje covidu je i hraniční pro následné kapacity zdravotnických zařízení. Takže já bych velmi prosil, aby pan ministr, pan premiér se k tomu postavili čelem, neodkazovali nás na jiná témata a řekli nejenom nám, ale především lidem zodpovědným v těch krajích, jako jsou hejtmani, ale také jako jsou ředitelé nemocnic, jako jsou ředitelé velkých závodů, jaký tedy bude další postup.

A mě by třeba zajímaly i takové věci, jak se využily třeba nabídky představitelů českých nanotechnologických firem, jejich konkrétní návrhy, které tady byly nejenom z hlediska dodávek nanoroušek, ale byly to návrhy, které směřovaly k tomu zabezpečit lépe zdravotní zařízení z hlediska ochranných materiálů, UV filtrů, které by snižovaly obecně tu covidovou zátěž, nebo i jiných virů, v těch prostorách atd. Já mám informace od těchto lidí, že to bylo předloženo úředníkům ministerstev, ale nijak dál se systematicky s těmito věcmi nepracovalo.

Takže velmi bych prosil, aby pan ministr zdravotnictví vystoupil a vůči široké veřejnosti řekl, jaké ty další kroky v příštích hodinách a dnech vláda bude dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného s přednostním právem. Pan ministr zdravotnictví se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bohužel jsem nepředpokládal, že bude tento bod zařazen, protože jsme o té situaci debatovali, myslím, ve středu poměrně dlouho, takže mě to překvapilo, včera i s kolegy -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vás jenom přeruším. Není to zařazený bod. Je to pouze diskuse v rámci přednostních práv.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Aha, pardon. Dobře. Každopádně ta situace samozřejmě se nevyvíjí dobře, to jsem už říkal ve středu. Faktem je, že podle těch modelací nárůsty jsou ještě vyšší, než jsme očekávali ještě před několika dny, takže na to budeme muset reagovat pravděpodobně i dalšími opatřeními. Já bych je tady teď nechtěl říkat od pultíku, ale to, co je podstatné, je, že určitě musíme primárně řešit otázku v hlavním městě Praze, otázku ochrany nemocnic a poskytovatelů sociálních služeb, takže budeme zavádět určitá režimová opatření v rámci těchto zařízení. Ta situace určitě teď v rámci Prahy z našeho pohledu je nejhorší i z hlediska např. zásahu zranitelných skupin apod., takže to je teď velký úkol, abychom tu situaci v Praze řešili urgentně, byť samozřejmě sledujeme i jiné kraje. Já myslím, že se to projeví i na publikovaném aktualizovaném semaforu, který budeme publikovat dnes odpoledne a kde všichni občané uvidí vlastně, jak se ta situace vyvíjí a kde tedy to riziko šíření nákazy a komunitního šíření nákazy je největší.

Já myslím, že se to projeví i na publikovaném aktualizovaném semaforu, který budeme publikovat dnes odpoledne a kde všichni občané uvidí vlastně, jak se ta situace vyvíjí a kde tedy to riziko šíření nákazy a komunitního šíření nákazy je největší. Pokud jde o ta čísla, je také třeba se podívat na počty testů. Tady mám informaci o tom, byť ono to vždycky dobíhá, že včera byl rekordní počet otestovaných lidí, vysoce přes 20 tisíc, někde kolem 22 tisíc testů, takže procentuálně možná ten nárůst není tak výrazný, protože se nám zkrátka zvýšil počet testů, takže i když máme vlastně dva tři tisíce pozitivních případů, tak procentuálně uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale to nechci nějak zlehčovat, jenom říkám, že včera jsme měli rekordní počet otestovaných případů, a určitě tato data budeme zveřejňovat.

Pokud jde o to trasování, jak jsem o tom hovořil už ve středu, už celý tento týden probíhá školení dalších lidí, kteří nastupují do hygienické služby, tak aby pomohli trasování. Už někteří nastoupili v těchto dnech, kteří se proškolili, takže řešíme to tak, abychom skutečně ty kapacity stále navyšovali.

To, co je podstatné z mého pohledu, a chtěl bych říci, že skutečně se na to musíme dívat jako na prioritu, a také jsem to už zmiňoval ve středu, je otázka přípravy nemocnic. Přípravy nemocnic, přípravy kapacit, pracujeme na tom velmi usilovně právě s kolegy, s panem profesorem Černým jako šéfem odborné společnosti, ale i s dalšími. Komunikujeme o tom s kraji. To považuji v tuto chvíli za naprostou prioritu, tak aby jasně byly nemocnice na toto připraveny, aby byly jasné scénáře, které máme už připraveny, aby skutečně nemocnice byly schopny je realizovat i v tom, řekněme, nejhorším scénáři, omezování například elektivní péče, vyčleňování dalších potřebných lůžek apod. Takže to je teď ta naše hlavní priorita, na které pracujeme společně s kolegy, tak abychom byli připraveni případně na nějakou vlnu vyššího počtu hospitalizovaných. V tuto chvíli zatím nedochází k nějakému přetížení kapacit hospitalizační péče, ale musíme na toto být připraveni, takže ty scénáře jednoznačně máme a realizujeme je ve spolupráci s odborníky. Platí to i pro zdravotnickou záchrannou službu, která je napojena na informační systém infekčních nemocí - ISIN, ze kterého můžou čerpat informace o volných kapacitách v jednotlivých nemocnicích, tak aby bylo zcela zřejmé, kam který pacient má být směřován. Takže určitě na všech těchto věcech se velmi intenzivně pracuje. Ty scénáře jsou na stole a budeme připraveni právě na tyto eventuality.

Já doufám, že ta protiepidemiologická opatření, která jsme zavedli a která zavádíme nadále, povedou k tomu zploštění epidemiologické křivky. Zatím to tak samozřejmě nevypadá, to je třeba si říci. Ale znovu bych chtěl poprosit všechny občany, aby skutečně velmi dodržovali ta protiepidemiologická opatření, která byla nastavena, která i dnes nově, některá z nich, vstupují v účinnost, protože bez dodržování těch základních pravidel nejsme reálně schopni epidemiologickou situaci zvládnout a tu křivku právě zploštit. Takže tolik asi k tomu. Věřte tomu, že se tomu věnujeme skutečně velmi intenzivně každý den a s odborníky toto řešíme, s epidemiology, s klinickými odborníky, s odborníky z laboratoří a budeme zkrátka o tomto informovat samozřejmě i veřejnost na pravidelných tiskových konferencích, včera jste mohli vlastně vidět jednu z těch tiskových konferencí, která, myslím, byla velmi otevřená, velmi transparentní. A v této komunikaci chceme s veřejností nadále pokračovat, protože si myslím, že má právo na to ty informace znát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já děkuji panu ministrovi. Další přihlášený s přednostním právem je pan předseda Jurečka a pan místopředseda klubu ODS Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane ministře, i za to, že jste vystoupil. Nicméně chtěl jsem se zeptat, jestli ta čísla, která jsem tady říkal z hlediska počtů testovaných, z hlediska počtů kontaktovaných a toho, že vlastně ta kapacita trasování v posledních dnech absolutně tu situaci přestává zvládat, jestli to můžete potvrdit, nebo vyvrátit, jestli jsem se pletl, nebo nepletl.

Pak se chci ještě znovu opakovaně zeptat, kdy pro vás jako pro ministra zdravotnictví, zodpovědného člena vlády, je ta hranice, kdy i vy konečně budete chtít, aby se aktivizoval Ústřední krizový štáb. Na to jste opravdu neodpověděl, mnoho lidí to zajímá. Velká část poslanců tady po tom volala, byť o pár hlasů toto usnesení neprošlo.

A pak se chci zeptat, píší mi teď lidé z terénu a možná už je to i v mediálním prostoru, že v současnosti neberou lidi na vzorkování, protože zkolaboval systém registrace chytré karantény, takže oni je nemohou zaregistrovat k tomu odběru, protože systém chytré karantény nefunguje.

A prosím pěkně, zkuste říct konkrétně, mimo těch obecných deklarací, že na tom pracujete, že to bude, ty kapacity posílíte ze strany, já nevím, armády, ze strany jiných složek státu, nebo kde se vezmou ty lidi. Protože to musí být velký nárůst lidí, kteří pomohou v kontaktování těch lidí a v tom trasování. Takže jestli to můžete zkonkretizovat. A jinak samozřejmě přeji, abychom všichni byli negativní, ale zůstali pozitivní.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda klubu ODS Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, my jsme tady ráno představovali jednu naši iniciativu, kterou dávám, řekněme, zdarma k dispozici. Podle mého názoru problém je ten, že dneska máme nedostatek míst, kde lze vůbec odebírat vzorky na testy, a že by bylo velmi záhodno - a včera se o tom usneslo, pokud vím, všemi hlasy i pražské zastupitelstvo - rozšířit to o lékárny, které budou schopny a ochotny tak činit. Myslím, že by to bylo poměrně jednoduché opatření, legislativně je když tak připravené, dám ho klidně k dispozici, jsme připraveni ho v nějakém velmi zkráceném čase podpořit. Pokládám to za dobré nejen ve vztahu k Praze, ale zejména možná k mimopražským regionům, kde přece jenom lékárna je na mnohem více místech, než jsou nějaké nemocnice schopné odebírat vzorky. Byl bych velmi rád, kdyby se nad tím Ministerstvo zdravotnictví mohlo zamyslet a případně v nějakém zrychleném režimu toto umožnit. Pokládal bych to za užitečné a rozšiřující testovací kapacity po zemi, zejména pokud přijdou ještě nějaké zrychlené testy, mohlo by se to všechno výrazně zrychlit a nepochybně v lékárnách jsou zaměstnáni převážně lidé, kteří nějaké základní zdravotnické, farmaceutické vzdělání mají, to znamená, že by bez větších problémů tak mohli konat. Nebyla by to povinnost, ale kdo je toho schopen, kdo pro to má prostory, mohl by tak činit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr zdravotnictví se přihlásil o slovo s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já tady zkusím zareagovat na to, co tady zaznělo.

Pokud jde o kapacity trasování, já jsem o tom hovořil. Samozřejmě využíváme armádu, využíváme mediky, využíváme studenty jiných zdravotnických oborů, využíváme pracovníky Celní správy, takže aktuálně v tuto chvíli se školí zhruba 200 dalších lidí, z nichž někteří už nastoupili, někteří nastupují v těchto dnech do toho procesu trasování. Jsme připraveni ty kapacity navyšovat dál, jak bude potřeba. Takže to v tomto směru skutečně každý den řešíme, každý den školíme nové lidi, kteří pomohou hygienické službě s nárůsty. Ozývají se i některé soukromé subjekty, které jsou připraveny poskytnout své kapacity například vyškolených operátorů a podobně, takže toto probíhá a bude probíhat, protože nárůsty jsou nyní skutečně výrazné.

Pokud jde o otázku kolapsu nebo nefunkce, nefungování systému elektronických žádanek, to je pravdou, já tu informaci dnes mám od kolegů. Řešíme to velmi aktivně. Není jisté, jestli jde o chybu, nebo jestli jde kybernetický útok, takže teď aktuálně na tom kolegové velmi intenzivně pracují tak, aby ten systém znovu obnovili. Bohužel nemůžeme vyloučit ani tu druhou variantu. Tolik k tomu. Jinak samozřejmě lidé, kteří přijdou na odběrové místo, budou odebráni a v tomto směru problém není.

Pokud jde o otázku Ústředního krizového štábu, o tom bude jednat vláda v pondělí, takže v pondělí bude rozhodováno, takže já bych do té doby nechtěl předjímat. Bude to na jednání vlády a vláda se k tomu postaví a určitě pak ten postoj bude prezentovat. Takže tolik k tomu. Určitě to budeme řešit. Vnímáme ten požadavek i krajů, včera vlastně zasedala Asociace krajů, takže na základě toho skutečně po nějaké debatě na Radě vlády pro zdravotní rizika, kterou jsme vedli dnes, tak v pondělí se tomu vláda bude věnovat, tedy zřízení ústředního krizového štábu.

Doufám, že jsou to ty základní odpovědi na otázky pana poslance Jurečky.

Pokud jde o pana poslance Bendu a otázku zapojení lékáren do odebírání, určitě je to zajímavá myšlenka, byť ono zase není úplně tak simplexní, ač se to tak může zdá, dělat správně onen výtěr z nosohltanu, víte, že to není nic příjemného, kdo to podstoupil, a aby se ten výtěr udělal správně, tak to vyžaduje určitou praxi. Ale děkuji za ten podnět, určitě to prověříme a zanalyzujeme, jestli by to bylo možné, nebo nikoliv. Spojíme se s Českou lékárnickou komorou.

Pokud jde o počet odběrových míst, tak v současné době máme v České republice 123 odběrových míst. Počty stále zvyšujeme. Aktuálně probíhá jednání třeba v Praze o otevření dalších tří odběrových míst, takže tady už bude řekněme 21, 22 odběrových míst, takže stále reagujeme na situaci a zřizujeme nová odběrová místa. Když se podíváme na porovnání s jarem, tak počty jsou naprosto nesrovnatelné, jak pokud jde o odběrová místa, tak samozřejmě i o reálné testy, což je, myslím, vidět na datech, která publikujeme.

Tolik za mě. Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pane ministře, úplně moje poslední jednoduchá otázka. Budete vy jako ministr zdravotnictví, člověk zodpovědný za celou zdravotní oblast v celé České republice, ochranu zdraví veřejnosti, navrhovat v pondělí aktivaci a zřízení Ústředního krizového štábu? Protože takové ty obecné floskule o tom, že o tom vláda bude jednat a podobně, myslím, že vůči hejtmanům to není korektní, vůči lidem, vůči odborné veřejnosti, která v tom systému funguje. Tak řekněte - budete to navrhovat nebo to nebudete navrhovat? Jste ministr zdravotnictví, máte nějaký svůj názor. Budete pro to hlasovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr s přednostním právem.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ale to nejsou žádné floskule. Rozhoduje o tom vláda. Já si myslím, že je korektní, aby debata proběhla na vládě a pak abychom to prezentovali v pondělí veřejnosti. Já si nemyslím, že je prostě korektní tady říkat nějaké názory svoje. Myslím, že o tom by se měla vést vládní diskuse, o všech aspektech, jak má ten Ústřední krizový štáb být postaven, kdo tam má být zastoupen, a v pondělí o tom vláda rozhodne. Takže já bych skutečně nyní to nechal na debatu na vládě. Vláda rozhodne a pak to určitě budeme prezentovat veřejnosti. Já v tom nevidím žádné vykrucování nebo něco podobného. Myslím, že korektní je nejdříve to probrat na platformě vlády, a pak sdělit nějaké konsenzuální společné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem a připraví se s přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak dost, pane ministře, velmi prosím. Tohle je příliš vážná diskuse na to, abychom tady nevedli dospělou debatu. Já souhlasím s tím, že to nemůže rozhodnout nikdo jiný než vláda, ale té vládě to musí navrhnout a obhájit její člen. Vy jste ministr zdravotnictví, my jsme v téhle chvíli v této situaci a myslíme si, že máme plné právo od ministra zdravotnictví slyšet, zda vládě navrhne zřízení krizového štábu a bude ho obhajovat, nebo to neudělá. Můžete, prosím pěkně, odpovědět, nebo jste tak zbabělý, že neumíte říct ani tohle?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych nerad, aby se tato debata zvrhla do předhánění se v argumentech. Začala slovy, která kolegové ze Pirátské strany uvedli tím, že Česká republika je v obrovské hrozbě, že hrozí kolaps zdravotnictví, že hrozí kolaps odběrových míst. Já bych tady rád řekl, že pokud tyto informace mají a jsou pravdivé, tak jsme v krizi. Ale já nejsem přesvědčen, že tyto informace jsou pravdivé, že hrozí kolaps zdravotnictví. A kdo to může rozhodnout? No, ministr zdravotnictví, vláda.

Tady nesouhlasím s panem ministrem zdravotnictví. Jako KSČM tvrdě prosazujeme, aby se rozhodovalo tam, kde se rozhodovat má, ne tady v tomto prostoru, ale v prostoru vlády, a ne až v pondělí, ale třeba dnes, pokud krizová situace opravdu nastává. Já jsem tady slyšel z úst pana ministra, že možná došlo k narušení kybernetické bezpečnosti. Když už takováto slova vypustí z úst tady na mikrofon, tak kde je jiný důvod než svolat krizový štáb vlády, aby to řešila? A ne v pondělí, dneska, protože tři dny budou občané žít v nejistotě, co se vlastně děje.

Proto jestli někdo má na základě nějakých relevantních údajů jednat, není to tato Poslanecká sněmovna, která má právo pouze navrhovat vládě, ale exekutivní orgán, to znamená vláda jako celek by měla přijmout jasné radikální řešení. Je stav v České republice tak závažný a je ohrožena bezpečnost a zdraví občanů? A nemáme odpověď.

Čili já bych tady vyzval, pokud by nějaká výzva měla být, aby vláda ještě dnes předstoupila před občany a vyvrátila, popřípadě potvrdila věci, které tady ze strany Pirátů zazněly. Protože je absolutně nezodpovědné vykřiknout, že chybí kapacity zdravotnictví a že hrozí kolaps zdravotnictví, a nemít k tomu podklady. A žádám vládu, aby ještě dneska rozhodla o tom, jestli je situace v České republice natolik závažná, že vyžaduje krizový štáb nebo Ústřední krizový štáb, nebo jestli si vláda myslí, že toto stav nevyžaduje. To by měl být závěrečný apel a tato Sněmovna by k tomu měla, pokud chcete, přispět aspoň tím, že umožní této vládě, aby reagovala. Ale znovu říkám, za KSČM chceme jasnou odpověď a chceme, pokud je to nutné, aby ten Ústřední krizový štáb byl svolán ještě dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného s přednostním právem, tudíž budeme projednávat bod

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP