(17.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Je tady navrženo usnesení, které má reagovat na nějakou aktuální situaci ve světě. My jako Parlament České republiky - zeptám se, kolegyně, kolegové, kolik z vás tady v tomto sále má podrobné informace, co se děje v Bělorusku, abyste mohli relevantně, jasně zvednout ruku pro, nebo proti. Anebo ty návrhy, které tady jsou předloženy v těch usneseních, jsou natolik obecné, nezavazující, natolik nechci říct vágní, ale natolik obecně pojaté, že můžeme i pro tu obecnost pro hlasovat? Anebo máme argumenty konkrétní? Kdo z vás je má? Vyjádřil se k tomu zahraniční výbor a požádal Ministerstvo zahraničních věcí o podrobné informace? Vyjádřil se zahraniční výbor k tomu, aby třeba velvyslanec České republiky v Bělorusku přijel do České republiky a informoval tento orgán, aby nám řekl, co se konkrétně tam děje z jeho konkrétních věcí? Nebo aspoň máte někdo ty informace od tohoto velvyslance? Činil někdo nějaké snahy, předkladatelé tohoto bodu, aby si ověřili ty informace, které tady mají, aby dali do souvislosti usnesení, které mají, s tím, co se nám předkládá? Udělala to vláda? Nevím. Bylo to projednáváno na vládě, pane ministře, když jste tady začal hájit stanovisko vlády, debatili jste o tom na vládě a měli jste informace od našeho velvyslance v Bělorusku o podrobnostech, co se tam děje? Je nějaká zahraniční svodka, která o tom hovoří? Máte tyto informace. Proč s tím necitujete? Proč nepoužíváte ty argumenty, které tam zazněly, abychom si tady my všichni udělali jasno a nebyli tady odkázáni pouze na média?

Když se vrátím na začátek a k tomu, o čem jsem chtěl hovořit. Jsem členem meziparlamentní skupiny přátel Česká republika - Bělorusko. Jsem členem proto, že jsem v Bělorusku byl jako člen petičního výboru v minulém volebním období a měl jsem možnost debatit nejenom s představiteli tehdejší moci Běloruska, ale i s opozicí. Měl jsem tu možnost se s nimi setkat a probírat situaci v Bělorusku zcela otevřeně a jasně. Cítím úctu k Bělorusům, kteří mají nelehkou situaci, tady někdo použil ten kotlík vařící se mezi velmocemi, a kteří to vnímají také velice dobře. Velice dobře vnímají situaci na Ukrajině, protože jsou v hodně podobné pozici jako malý stát mezi velkými zájmy. A nelíbí se jim to, co se stalo na Ukrajině, a rádi by vykročili jinou, možná lepší cestou.

Ale co bylo na začátku? Na začátku byly volby. Prezidentské volby. Do té doby jsme mohli mít výhrady, mohli jsme sledovat, jaká je příprava voleb, jestli probíhají v pořádku, nebo ne, ale nikdo z nás to nesledoval, protože co bylo v tehdejší době? Covid, který celou Evropu, celý svět přikoval k židlím a sledoval, co se děje. To je totiž mimo jiné i oficiální důvod, který nám sdělilo na naši žádost běloruské velvyslanectví, proč opožděně - zdůrazňuji opožděně - požádali o OBSE o pozorovatele na prezidentské volby. To nevěděli, jak se vyvine covid v Bělorusku. Z druhé strany bylo také jasně naznačováno, že pozorovatelů do Běloruska právě kvůli covidu a jejich přístupu, který je hodně blízký přístupu Švédska v rámci virové nákazy, to znamená, že nejsou tam ty restrikce uplatňovány natolik, že by byl problém ty pozorovatele z celé Evropy do Běloruska dostat. Proto požádali pozdě. Ne, že nežádali vůbec a chtěli to všechno utajit. Pouze požádali pozdě z důvodu covidu.

Ptám se, kdyby volby - nebo kdo byl někdy u voleb a ví, jak fungují ty volby, kdyby někdo zmanipuloval volby tak, aby dopadly 80 procent ku 10 procentům, těch dalších 10 jsou hlasy pro kandidáty, které se nepočítaly. Ale i kdyby 80:20. Dovedete si představit v desetimilionové České republice, jak by vypadala manipulace v okrskových volebních komisích, aby šlo udělat manipulaci 80:20? Myslíte, že by se to v uvozovkách nedostalo masově ven, takovéto informace? Já si myslím, že by byly tyto informace venku a byly by jasné důkazy. Ti lidé, kteří v těch komisích jsou, by o tom hovořili. Máme tyto informace z Běloruska? Jsou tyto informace z Běloruska od té opozice, jsou tyto konkrétní informace, které by sdělovaly, v tom a v tom městě, v tom a v tom okrsku došlo - a teď počítejte ta čísla, která by k tomu musela být. Máme ty informace? Neříkám, že k podvodům nedocházelo. I v České republice dochází k podvodům ve volbách, v komunálních volbách, a jsou časté. Dokonce teď minulý týden vyšla nějaká analýza sociologů, kteří doporučují změnu českých volebních zákonů, aby nedocházelo k podvodům. Doporučují používat barevnou tužku atd. A jsem svědkem a mám paměť voleb a vím, že jsme ve volebním okrsku, kde máme členy, nedostali ani jeden hlas, protože někdo to podvedl. Podvedl. Prostě zaškrtal, napsal nulu. Prostě nejsme výjimkou. Ale ptám se, jak musí dopadnout prezidentské volby vůči výsledku, když byly 80 procent třeba ku 20, jak dalece by to muselo být. Zkusme to analyzovat a zkusme nechat tomu čas, aby to někdo zanalyzoval, aby i ta běloruská opozice měla čas předložit důkazy a předložit analýzu voleb, aby nám jasně řekla, k čemu kde došlo.

Nebudu se zabývat mediálními výstupy, které zásobují českou veřejnost, protože jasně podle médií, která tu informaci předávají, je zakreslena nebo zabarvena tou barvou toho média, které ji dává. Ale soustředím se na vzácné články analytiků, kteří se Běloruskem dlouhodobě zabývají, a když se na ně podíváte, zjistíte, že jsou docela opatrní. Nevyskakují jak politici, což obvykle je přesně naopak, nevyskakují jak politici na to téma, ale opatrně hodnotí situaci v Bělorusku. Tady už to zaznělo také, že většina Bělorusů je spíše prorusky orientovaná, armáda, že je prorusky orientována, a další. Ti analytici jsou opatrní - k analýze i k výkladům toho, co se v Bělorusku děje. A neříkám, že se tam neděje nic. Projev občanské vůle je docela výrazný a musí se tím Bělorusové zabývat a asi budou delší dobu v nejistotě, co se děje.

Ale vraťme se zpátky do České republiky. Jak by měla Česká republika adekvátně reagovat? Nejsme náhodou součástí Evropské unie? Já tady slyším návrhy a máme je tady v návrhu na usnesení, že máme být něco více než Evropská unie, že my, Česká republika, chceme být po vzoru Donalda Trumpa ti, kteří uvalí sankce. Já se ptám, v tom usnesení je napsáno, že máme připravit zákon, který cíleně - ať ten bod správně najdu - která by umožňovala individuální sankci a umožňuje zavedení národních individuálních sankcí vůči osobám, které nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv. Když už tedy odhlédnu, že Evropa má Evropský soud pro lidská práva, kterému by příslušelo přesně to, aby přezkoumal, zda dochází k porušování lidských práv v Bělorusku, a mohlo by činit i adekvátní kroky, tak by mě zajímalo, které osoby - my už o nich víme? Jaký to bude soupis osob? Kdo je zjistí? My vyšleme naši tajnou službu, aby nám zjistila, kdo v tom Bělorusku porušuje lidská práva? Nebo se spolehneme na nějaká jména, která nám opozice z Běloruska pošle? Kdybychom se na takováto jména nebo na takovéto informace od opozice spolehli v České republice, tipujte, jaká jména by se objevovala nejčastěji a koho bychom měli sankcionovat. A možná by to bylo i přes 50 % občanů, kteří by navrhovali sankcionovat konkrétní jména, konkrétní osoby. Tady se tedy ptám předkladatelů, jak by to chtěli řešit v tom svém návrhu usnesení.

Odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy. Co takhle jakékoliv zásahy odsuzovat? Můžou být přiměřené, můžou být nepřiměřené. Kdo to bude stanovovat? Osobně si myslím, že jakékoliv zásahy, násilné zásahy jsou špatné, které by měly být. A proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb. My už to víme, že jsou nedemokratické? Ano, opozice to tvrdí, menšinová opozice zatím v Bělorusku, ale máme ty informace? No nemáme, protože tou analýzou nedisponujeme. A hovořil jsem o tom. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP