(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu, a to hlasováním číslo 9, protože bylo navrženo usnesením, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro to, abychom vedli i obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 9. Z přítomných 137 pro 82, proti nikdo. Rozhodnutí padlo, to znamená, že povedeme jak obecnou, tak podrobnou rozpravu.

 

Nyní tedy otevírám rozpravu, ve které mám nejdříve čtyři přednostní práva včetně práv za poslanecké kluby, to znamená pan kolega Kubíček, místopředseda Okamura, místopředseda Pikal, poslankyně Černochová, která vystoupí se stanoviskem klubu ODS. Nyní tedy poslanec Kubíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolím si navrhnout zkrácení lhůty pro vystoupení jednotlivých poslanců v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme v hlasování číslo 10, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 10. Z přítomných 136 pro 76, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy pan místopředseda Tomio Okamura, připraví se místopředseda Pikal. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, jsem rád, že po prvních protiústavních nápadech a úvahách ministra vnitra Hamáčka z ČSSD, že lidé v karanténě volit v říjnových volbách nebudou, se vláda vzpamatovala a na základě kritiky a věcných návrhů i od SPD se občané budou moci voleb zúčastnit. SPD od začátku prosazovalo, aby se volební právo občanům neomezovalo, a naopak, aby stát a ministerstvo vymyslely ve spolupráci s odborníky takové varianty, aby se maximum lidí, kteří se chtějí zúčastnit, účastnit mohlo, i kdyby byli v karanténě. Takže jsme rádi, že se nám to podařilo toto vládě vysvětlit a změnit ty původní názory, které pan ministr Hamáček měl.

Teď tady máme na stole zákon, který v podstatě přináší změnu v tom, že v krajích budou speciální karanténní volební komise, které vyberou hlasovací lístky na nákazou ohrožených místech a od lidí v karanténě. Ta asi hlavní revoluce se koná v možnosti volit z motorového vozidla. My jako hnutí SPD jsme jednoznačně během té diskuse odmítli návrh hlasovat prostřednictvím zmocněnce, protože volební právo je přímé a nepřenosné. A pochopitelně není žádná přímá záruka, že kdyby někdo někoho zmocnil, že ten zmocněnec bude skutečně hlasovat v souladu s tím přáním zmocnitele. Také jsme odmítli možnost korespondenčního hlasování, protože zde může docházet k manipulaci s volebními lístky, viz například poslední prezidentské volby v Rakousku, kde dokonce musely být anulovány a opakovány právě kvůli problémům s korespondenční volbou.

Poslanci SPD návrh tohoto zákona podpoří, protože tam byly zapracovány i tyto naše připomínky. Podpoříme to i včetně návrhu pro zvýšení odměn členům okrskových volebních komisí o 500 korun.

Je to sice trochu z jiného soudku, ale v souvislosti s volbami musím zmínit, že tady už tři roky leží návrh zákona SPD o referendu. Nikomu z ostatních stran se do toho nechce. Přitom přímá demokracie ve formě referend funguje po celé planetě včetně USA, kde se hlasuje v jednotlivých státech jak o odvolávání politiků, tak třeba i o výši daní. A studie ukazují, že státy USA, které mají vyšší míru přímé demokracie, mají jak vyšší míru spokojenosti obyvatel, tak i vyšší efektivitu státní správy. A samozřejmě v Evropské unii zákon o referendu nemají jen dvě země: Je to Kypr a Česká republika. Ale naši politici, a hlavně ti probruselští, se tu budou tvářit, že referendum je něco, co k nám nepatří, a je to jen nějaký švýcarský experiment, který tady navrhuje v uvozovkách populista Okamura. Ne, naopak. Jsme v Unii velká nedemokratická výjimka z evropského standardu. A je tristní, že nás, co prosazujeme demokracii a referendum, označují pseudodemokraté za nedemokraty, přičemž právě tyto české probruselské politické a novinářské elity brání ve skutečnosti zavedení demokracie nejvíce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Okamurovi. Nyní pan místopředseda Pikal. Připraví se paní kolegyně Černochová. Pane místopředsedo, ještě okamžik. S faktickou poznámkou se přihlásil místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Nebudu zdržovat. Já jsem na začátek poděkoval všem těm, kteří se podíleli na vzniku tohoto zákona, nicméně musím se ohradit vůči slovům kolegy Okamury o nějakých mých protiústavních záměrech. Chci panu kolegovi říct, že ten volební zákon, jak o volbách do zastupitelstev krajů, tak do Senátu, tu možnost vyloučit z voleb někoho, kdo je v izolaci, v sobě má od začátku za celou dobu platnosti. A proběhly několikeré volby podle tohoto zákona. Nikdo je nenapadl. A nenapadl je z logických důvodů, protože i po přijetí tohoto zákona budou případy, kdy nebude umožněno některým občanům volit, protože prostě mají nemoc, která je vysoce nakažlivá. Může to být tuberkulóza, může to být žloutenka. A to je důvod, proč zákonodárce toto do toho zákona vložil. A určitě nebyl zákonodárce veden jakýmikoliv protiústavními motivy, ale řídil se snahou o ochranu obyvatelstva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana místopředsedy Okamury. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dámy a pánové, já bych jenom zareagoval na pana ministra. Ano, máte pravdu, že to v tom zákoně je. Tady byl ovšem rozdíl v tom, že to se týkalo, když bylo něco lokálního, takže to je pro tyhle ty případy. Tady ta vládní opatření jsou plošná, takže tady už by to skutečně zahýbalo úplně definitivně volebním výsledkem, zvláště i při té nižší volební účasti. Proto mě zarazily ty vaše původní výroky, kdy jste uvažoval o odložení voleb, nebo že by se lidé nemohli zúčastnit voleb, což ale v případě těch současných vládních opatření by byla dost masová záležitost. Takže to nám připadalo špatně, že místo abyste v dané chvíli přemýšlel o tom, jak umožnit lidem volit a vymyslel to, v uvozovkách, na ministerstvu, tak jste uvažoval o tom, jak spíše aby občané nemohli volit, a přišel jste s tou variantou.

Nicméně abych byl konstruktivní, taky vám chci poděkovat za to, že jsme se jako zástupci politických stran u toho stolu finálně sešli, že ta debata byla skutečně ve finále konstruktivní, že jsme tam našli velice rychle kompromis, to musím zdůraznit, že ta komunikace byla velmi rychlá a byla myslím i vstřícná a dobrá, a že tady máme konsenzuální návrh. Takže to bych chtěl určitě říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy pan místopředseda Pikal, připraví se kolegyně Černochová. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdříve se částečně vyjádřím k té diskusi, která tady již probíhá. Je skutečně pravdou, že původní vystoupení směřovala k nějakému širokému omezení volebního práva. A je také pravdou, že omezení volebního práva z důvodu ochrany života a zdraví je běžně předpokládáno. Nicméně to se většinou týká jednotlivců. Nyní jsme v situaci, kdy by se to týkalo tisíců, možná i desetitisíců osob a voličů, což by nutně vedlo k možnosti změn volebních výsledků, zvláště v senátních volbách, kde nízké desítky hlasů rozhodují o tom, kdo z těch kandidátů se podívá do druhého kola. Skutečně nějaké to lokální ohnisko nebo omezení by mohlo vést zcela ke změně těch voleb, což by potom vyvolávalo problémy v nějakých případných následných přezkumech nebo zpochybňování legitimity. Takže jsem rád, že se podařilo na základě tlaku odborné veřejnosti a opozice najít tento návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP