(Schůze zahájena v 10.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 57. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 10 bude hlasovat pan poslanec Černohorský a s náhradní kartou číslo 17 paní poslankyně Kořanová.

Tuto schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny v návaznosti na § 99 zákona o našem jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož byl vyhlášen stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v pondělí 17. srpna letošního roku.

 


Slib poslance

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než přistoupíme k programu 57. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 31. července tohoto roku, zanikl poslanecký mandát Petru Vránovi. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně. Požádám vás o klid a zároveň požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Pane předsedo, máte slovo. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 31. července 2020 doručil pan Petr Vrána předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané téhož dne formou notářského zápisu, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu ČR.

Tímto dnem poslanecký mandát pana Petra Vrány zanikl a na uvolněný mandát povolal předseda Poslanecké sněmovny paní Irenu Blažkovou, která je podle zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 prvním náhradníkem hnutí ANO 2011 za volební kraj 12 - Olomoucký.

Paní poslankyně Irena Blažková 11. srpna tohoto roku převzala od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 32. schůzi přijal usnesení číslo 141, kterým konstatoval, že

I. dne 31. července 2020 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Petru Vránovi narozenému dne 4. ledna 1975, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

II. dne 31. července 2020 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Ireně Blažkové narozené dne 6. května 1969;

III. zmocnil předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji, pane poslanče. A požádám sněmovnu o větší klid. Přece jenom se nám blíží slavnostní chvíle. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Prosím nyní paní poslankyni Irenu Blažkovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a do rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny složila Ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana místopředsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. (Přítomní povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslankyně Irena Blažková podáním ruky místopředsedovi Poslanecké sněmovny Filipovi a slovem "slibuji" skládá slib. Potlesk.)

Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou vítám mezi námi paní poslankyni Irenu Blažkovou. Přeji jí ještě takto nahlas hodně úspěchů v její poslanecké práci.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůzi. Navrhuji, aby ověřovateli 57. schůze Poslanecká sněmovna zvolila pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Jiřího Valentu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro určení těchto dvou ověřovatelů. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 1 z přítomných 130 pro 128, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 57. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Jana Čižinského a pana poslance Jiřího Valentu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze Poslanecké sněmovny o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček bez udání důvodu, Ivan Adamec z rodinných důvodů, Andrea Babišová z pracovních důvodů, Ivan Bartoš z rodinných důvodů, Martin Baxa do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jiří Běhounek z rodinných důvodů, Josef Bělica také z rodinných důvodů stejně jako Pavel Bělobrádek, bez udání důvodu Marek Benda, z pracovních důvodů Stanislav Blaha, z pracovních důvodů Jiří Bláha, ze zdravotních důvodů Andrea Brzobohatá, z pracovních důvodů Lenka Dražilová, z rodinných důvodů František Elfmark, z rodinných důvodů Mikuláš Ferjenčík, z pracovních důvodů Pavla Golasowská, z osobních důvodů Tomáš Hanzel, ze zdravotních důvodů Ivan Jáč, z pracovních důvodů Miloslav Janulík, z pracovních důvodů Marian Jurečka, z osobních důvodů, Miroslav Kalousek, z pracovních důvodů Vít Kaňkovský, ze zdravotních důvodů Jiří Kobza, z rodinných důvodů Martin Kolovratník, z osobních důvodů Pavel Kováčik, z rodinných důvodů Lenka Kozlová, z rodinných důvodů Robert Králíček, z osobních důvodů Jana Levová, z osobních důvodů Jan Lipavský, Přemysl Mališ, z pracovních důvodů Tomáš Martínek, z osobních důvodů Jakub Michálek, z pracovních důvodů Vojtěch Munzar. Dále se omlouvají z osobních důvodů František Navrkal, z rodinných důvodů Ladislav Okleštěk, ze zdravotních důvodů Petr Pávek, bez udání důvodu Daniel Pawlas, z osobních důvodů Markéta Pekarová Adamová, ze zdravotních důvodů Marie Pěnčíková, z pracovních důvodů Jan Pošvář, Karel Rais, ze zdravotních důvodů Miloslava Rutová, z osobních důvodů Karel Schwarzenberg, ze zdravotních důvodů Roman Sklenák, z rodinných důvodů Pavel Staněk, z důvodu zahraniční cesty Karel Tureček, z rodinných důvodů Vlastimil Válek, ze zdravotních důvodů Helena Válková, do 11.30 z pracovních důvodů Lubomír Volný, z pracovních důvodů Ivo Vondrák, Tomáš Vymazal, z rodinných důvodů Rostislav Vyzula a Radek Zlesák.

Z členů vlády se od 11 hodin omlouvá pan předseda vlády Andrej Babiš, na celý den z rodinných důvodů Klára Dostálová, z pracovních důvodů Jana Maláčová, Tomáš Petříček, Alena Schillerová a Miroslav Toman. To jsou všechny důvody, které tady máme.

Paní poslankyně, páni poslanci, v pondělí 17. srpna předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 64 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Předseda Poslanecké sněmovny dále podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu sněmovny rozhodl o projednání: vládního návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, sněmovní tisk 971, a vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 972. Ve zkráceném jednání tak přikázal k projednání sněmovní tisk 971 ústavně-právnímu výboru, sněmovní tisk 972 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výborům stanovil nepřekročitelnou lhůtu k předložení usnesení do 19. srpna, tedy do dnešního dne do devíti hodin.***
Přihlásit/registrovat se do ISP