(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně to jsme měli v plánu. S technickou, faktickou poznámkou pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jako zpravodaj jsem probíhající rozpravu sledoval velmi pozorně. Dotazy, které padaly, jsem si zapisoval, takže v případě, že nebudou zodpovězeny všechny otázky, tak se, pane ministře, připomenu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pana ministra. Máte zájem o vystoupení v rozpravě? Tak prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc. Jenom si opravdu chci být jistá, že se dostane odpovědi těm pracovníkům v sociálních zařízeních, kteří čekají na informaci, zda nebudou muset být testováni jen rychlotesty, čili na tu prodělanou infekci, ale jestli se na ně dostane skutečně s testy PCR v tom karvinském regionu. Takže toto chci jenom vyzdvihnout jako otázku. A děkuji za odpovědi i na ty ostatní panu ministrovi předem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Asi nás docela sledují. Mám se ještě tedy dopozeptat, zdali, je to tedy na paní krajskou hygieničku prostřednictvím pana předsedajícího, zdali ten čas měla. Paní měla pozitivní test, potom šla podruhé, měla ho pozitivní, tak od jaké doby se počítá jakoby těch deset dní, nebo potažmo kdy může jako vyjít z té karantény, protože teď už podruhé nebo potřetí ji na ten test už nechtějí vzít. Tak aby to neroznášela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní hlavní hygienička chce odpovědět. V podstatě co jí zbývá? (Smích, hluk v sále.) Prosím, máte slovo.

 

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová Děkuji, pane předsedo. Poprosím pana poslance, jestli by mi to popsal úplně podrobně, a já bych vám odpověděla takto, protože já jsem tam úplně neslyšela, jak jste to formuloval. Anebo vám to napíšu, když mi to napíšete, že bychom zkrátili čas. (Hluk v sále, bouřlivý potlesk. Hlas: Doporučeně!)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: To byl výborný nápad. Tak já vám v tuto chvíli děkuji a poprosím pana ministra. (Hluk v sále, pokřikování z lavic.) A poprosil bych poslance, abychom se trošku uklidnili. (Odpověď ze sálu.) Je tam pouze jeden poslanec za sociální demokracii. (Ze sálu: Jsou tam dva!) Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já děkuji za tu debatu. Velmi pečlivě jsem skutečně poslouchal a snažil jsem se zapisovat všechna zásadní témata. Něco už odpověděla, myslím si, paní hlavní hygienička. Já určitě nemám problém s těmi věcmi, které tady zazněly, a určitě jsou relevantní. Jenom když jsem to poslouchal, tak mi to přišlo při vší úctě k některým kolegům, že si o nás myslí, že přijdeme do kanceláře, tam se díváme osm hodin do zdi, a pak zase jdeme z práce, takže to vypadá, jako kdybychom vůbec nic nedělali, neřešili vakcínu, neřešili testování atd., atd. Tak to skutečně není. Věřte tomu, že se tomu všichni velmi pečlivě a aktivně věnujeme každý den včetně teď víkendu apod. Ale já si nechci stěžovat. Máte pravdu. To tak je. Je to naše práce. Jenom z těch některých vyjádření mám pocit, že se zdá, jako kdybychom skutečně nedělali vůbec nic, a to určitě není pravda. Není to jenom o mně, je to hlavně o těch kolezích, kteří skutečně na tom aktivně pracují v rámci hygienické služby a ÚZIS atd. Tolik jenom k tomu.

Těch věcí tady byla celá řada. Pokud jde o OKD, já bych znovu, a už jsem to tady, myslím, říkal, řekl jednu věc, že my jsme otestovali teď všechny, kteří tam byli v rámci těch dolů ČSM jih, sever, protože Darkov je vyřešený už z minulosti, a budeme je znovu testovat, ty, kteří byli negativní. To znamená, ti, kteří byli pozitivní, ti jsou zachyceni včetně jejich kontaktů a bude probíhat retestování všech, kteří byli v prvním testování negativní, od 19. 7. prostřednictvím odběrových týmů Armády ČR včetně těch zbývajících pracovníků na Dole ČSA, čili další důl, kde se zatím žádný případ nepotvrdil. Už tam bylo jedno testování 50 horníků, vše bylo negativní, ale budeme tam testovat dalších 200, kteří tam teď aktuálně pracují, a jsou to samozřejmě i povrchoví pracovníci. A je jasné, že ty doly tam vždy budou mít nějaké lidi, kteří tam budou stále pracovat, protože důl úplně nemůže fungovat, tady nechci jít do detailů, tak že zamknete dveře jako v nějaké firmě a odejdete a je tam prázdno. Je jasné, že tam vždy budou nějací lidé, kteří budou muset ten důl obsluhovat, ale všichni tito budou zkrátka otestováni, a od 19. 7. to testování proběhne i těch, kteří byli negativní, právě proto, že by nemoc u nich mohla v rámci nějaké inkubační doby propuknout. Tolik jenom k tomu plánu, jak se bude testovat.

Jinak tady bylo ještě řečeno ohledně zapojení krajských hygienických stanic, a kdo má tedy provádět trasování. My jsme domluveni, a teď si myslím, že to funguje velmi dobře, že jednak na tom pracuje místní krajská hygienická stanice podpořená i dalšími krajskými hygienickými stanicemi, které jsou z krajů, kde nemají prakticky žádný výskyt, to znamená, mají volné personální kapacity a jsou skrze systém Daktela schopny pomáhat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, a zároveň jsme opět zapojili mediky z lékařské fakulty, kteří se také zapojili do práce, takže v tomto směru si myslím, že to funguje nyní dobře, a i personálně je ta práce, která je bezesporu velmi náročná, zajištěna.

Pokud jde o evidování karantén, tam je třeba říci vlastně, že jsou dva typy karantén, už to tady bylo řečeno. Jednak pokud je vydána eNeschopenka pro zaměstnance, kteří jsou tedy umístěni do karantény, tak eNeschopenku vydává praktický lékař toho daného zaměstnance, ale pak jsou tady právě karantény, které jsou vydávány pro ty ostatní, zejména kteří nejsou zaměstnanci nebo nemají svého praktického lékaře, a tam to vydává krajská hygienická stanice, ta čísla tady byla zmíněna. My počítáme právě tyto dva zdroje, jednak rozhodnutí krajské hygienické stanice a druhak vydání eNeschopenky v rámci systému České správy sociálního zabezpečení, která také případně může samozřejmě stejně jako jakoukoli pracovní neschopnost kontrolovat dodržování karantény, ale samozřejmě pracujeme na tom, spolupracujeme i s policií, tak aby ty karantény byly zkrátka dodržovány, protože to je naprostý klíč k tomu, aby se nemoc nešířila, aby skutečně lidé, kteří byli umístěni do karantény, zůstali doma a nechodili nikam na veřejnost. Tady si myslím, že to takto funguje už řadu měsíců, a s vydáváním karantén není v tomto směru žádný zásadní problém.

O systémech, které se používají, o tom si myslím, že mluvila velmi dobře paní hlavní hygienička. Samozřejmě že Chytrá karanténa 2.0 ještě není zcela hotová, ani jsme neříkali, že je. Pracuje se na ní. Víte, že jsme dávali i ten dokument, který si vlastně Sněmovna vyžádala, kde to je popsáno, kde jsou i nějaké termíny do 30. 9. primárně, kdy by tedy mělo dojít k tomu, že dojde k personálnímu posílení, dojde k vytvoření odboru, nebo potažmo oddělení na Ministerstvu zdravotnictví, jak o tom mluvila paní hlavní hygienička. Takže samozřejmě na té Chytré karanténě 2.0, na tom robustním systému včetně nové eRoušky 2.0 atd., tak na tom se stále pracuje, a teď přes léto si dáváme hlavní čas, abychom to dopracovali tak, abychom byli připraveni hlavně na tu podzimní sezónu, která bezesporu bude podle všeho poměrně náročná. Ale jinak nástroje chytré karantény, systém Daktela, vzpomínkové mapy atd., tak ty fungují již nyní a jsou využívány, a myslím si, že skutečně zrychlují celý proces, protože už to není jenom o tužce a papíru, ale skutečně je to o nějaké digitalizaci toho celého procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP