(15.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Samozřejmě že se musíme nachystat na to, jaká bude ta cena a jak to budeme hradit. Na nic z tohoto nemáme odpovědi. My v současné dobře řešíme problematiku lokální epidemie, ale vlastně bychom už v tuto chvíli 90 % toho, co se tady povídá, neměli říkat, protože na to všecko by nám měl pan ministr odpovědět. Když se ho zeptáme, tak ta odpověď vždycky zní stejně. Má první složku a ta zní: je to všecko dobře zařízeno, máme to pod kontrolou. A ta druhá složka, když je to méně pod kontrolou, tak je: budeme to vědět za 14 dní. Ale to je doba, která je dlouhá, a my už jsme tyhle odpovědi všecky měli znát, ne je tady hledat. To je povinnost prostě toho, kdo zodpovídá za tuto zemi, aby si tyto otázky sám kladl nebo nechal od odborníků předložit a začal na ně hledat řešení a odpovědi. Ne tak, abychom tady byli my, a to, co říkal například kolega Válek na konci, to je řada velmi zajímavých a důležitých podnětů, které bychom nejenom měli přijmout, ty bychom už všechny měli dávno plnit.

A proto ten můj apel stejně jako toho 28. ledna je pořád stejný. Nezanedbejte to! Nezanedbávejte to! Dělejte konečně něco intenzivního! Kroky, které děláte, musí být kroky, které budou veřejně prodiskutovány, protože to riziko paniky v populaci je veliké a ta populace musí být informována. Naši lidé jsou schopni se s tím vyrovnat, a zdravotníci už vůbec. Ale neodkládejme to, řešme to hned tak, abychom skutečně v okamžiku, kdy se objeví malá epidemie -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Není slyšet. Prosím, kolegové! Děkuji.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Já vím, že říkám věci, které pro většinu toto Sněmovny jsou nepopulární. Vím, že jsem je nikdy neprosadil. Vím, jak jste se k těm informacím zachovali 28. ledna. Přesto cítím vnitřní potřebu to říkat. Prostě proto, že ten, kdo mně volal, každý se ptal: Proč jsi to neříkal intenzivněji? Proč jsi je nepřesvědčoval? Tak já jsem tady teď proto, abych to znovu řekl, to, co říkám celou tu dobu.

Věnujme se tomu! Věnujte se tomu, vládo! Věnujte se tomu, pane premiére! Věnujte se tomu, pane ministře! A na všechny otázky, které klademe, mějte připravenou odpověď a řešení. Ty otázky nejsou hloupé. Ty otázky jsou principiálně velmi důležité, a když nezasáhneme ve všech čtyřech možnostech, které ta epidemie má, to znamená diagnostika, léčba a její epidemiologie a prevence, tak prostě tu věc nevyřešíme. Ty věci, které si tady říkáme, jestli to má rozhodovat hejtman nebo primátor, to je jistě také důležité. Je potřeba to vyřešit organizačně. Ale to je také věc, na kterou máme odpovědět centrálně. Máme si to odříkat a neměla by tady být situace, že se dva hejtmani dohadují, co smí a jakou mají pravomoc. Já do toho nezasahuji. Mám s tím také své zkušenosti, byl jsem obojí, jako primátor Prahy jsem měl i kraj, takže všechno tohle ovládám, ale držím se toho, čemu skutečně, si myslím, rozumím, tj. problematice medicínské.

A to jediné moje volání, které je teď stejné jako toho 28. ledna: Pane ministře, nepostupujte dál tak, abyste toho nemusel znova jednou litovat. Já velmi vnímám to, že mi dáváte jasně najevo, že tomu rozumíte líp. Vaše zakývání hlavou říká: nemluv na mě takové věci, vždyť já to vím daleko lépe. Je to možné, ale historie se zeptá znova a odpoví si sama. Znovu říkám, to jsou věci, na kterých se nic nového nezmění. Běží to už desítky let. Zkušenosti s epidemiemi z Afriky a ze zemí rozvojových jsou natolik veliké a takové množství epidemiologů jsme tam měli, že ty zkušenosti tedy jsou takové, a já prostě nemohu akceptovat to, když říkám nějaké věci, které považuji za zásadní, a odpověď na to je pro mě zavrtění hlavou: ne, máme všecko pod kontrolou. To jsem viděl.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Jako první je přihlášen pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Výborný. Než dorazí k mikrofonu, sněmovnu seznám s tím, že pan poslanec Benda se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Doufám, že se mi z toho nepodaří vyrobit nějakou antivakcinační přestřelku, nicméně když už se tady bavíme o tom, na co vše se připravit, možná by se vláda měla připravit i na nechuť lékařů nechat se očkovat neprověřenými vakcínami, jak jsme to viděli například v roce 2009, kdy přední lékaři, například kardiochirurg Jan Pirk nebo profesor Pavel Pafko či Lukáš Pollert, se odmítli nechat očkovat neprověřenou vakcínou, a jestli se nepletu, 99 % lékařů učinilo úplně stejně, 90 % zdravotních sestřiček úplně stejně. My jsme utratili několik set milionů korun za vakcínu, kterou jsme se potom snažili zbytečně zadarmo nabídnout někomu jinému.

Takže možná bychom mohli nechat udělat takový průzkum mezi lékaři, jestli se vůbec nějakou vakcínou, která byla zkoušena někde 14 dnů, maximálně tři týdny, nechají očkovat. Možná soukromě bychom mohli jít ven na chvilku a tam kolegové lékaři by mi mohli říct, jestli se očkovat nechají, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou, pak je přihlášen pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl obrátit na pana ministra Adama Vojtěcha, jestli mě může sledovat chviličku. Pane ministře, pokud se nepletu, tak jste dopoledne ještě na některé vznesené dotazy či podněty byl schopen reagovat, ale já nerozumím tomu - jako to, že kašlete na nás, to jsme si zvykli, ale sleduje to veřejnost, tak aspoň vůči těm lidem na Karvinsku a v celé republice byste měl mít tolik slušnosti, že byste na ty podněty měl reagovat. Tady zazněly naprosto korektní dotazy, jak jsme na tom s pandemickou legislativou, v jaké fázi je příprava. Pan kolega Válek tady hovořil o tom, jestli se připravuje nějaký očkovací plán, pokud by byla očkovací vakcína. Nic. Ticho. Sedíte tady jak tvrdé "y" a nejste schopen ani na tyto konkrétní podněty reagovat. Já bych opravdu prosil, abychom dokázali ne kvůli nám, ale kvůli té veřejnosti, na naprosto korektní dotazy a podněty reagovat! Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Svoboda je nyní přihlášen s faktickou poznámkou. Než dorazí k mikrofonu, paní poslankyně Kořanová ruší svoji omluvu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já chci zareagovat na to, že lékaři se nenechávají očkovat. Já jsem to říkal. Jeden z vážných úkolů, který padá na ministerstvo a na hygieniky a epidemiology, je, aby vysvětlili, proč ta situace je tak vážná, že je nutno eventuálně sáhnout i k vakcíně, která nemá ještě stoprocentní vyšetření, protože ta situace je mimořádná. A když to řeknou a udělají, já věřím, že ta zdravotnická obec to akceptuje. V okamžiku, kdy to nebudeme mít nachystané a přijdeme a řekneme, tady je očkování, a budeme očkovat, tak se obávám, že jste měl pravdu a že ti zdravotníci do toho nepůjdou, protože oni vědí, co to může znamenat.

Já jsem přesvědčen, že i když neprojde kompletní testování, že ta příprava firem, které to dělají, bude taková, že ta bezpečnost bude maximálně možná, ale všichni, kdo se tím zabývají, vědí, že očkování - je to různé trošičku, ale má od 1 do 8 % komplikací. A to je to, co je potřeba vědět, a když si to řekneme, řekneme, je to potřeba. Já dovedu pochopit to, že můžu spadnout do toho jednoho procenta, ale všichni okolo mě budou uzdraveni. Tomu rozumím, to je moje povolání. Já to tak dělám. Prostě když je to potřeba, dělám to bez ohledu na to, co to se mnou udělá. To znamená, v okamžiku, kdy budu přesvědčen, že to očkování pomůže těm lidem jako celku, půjdu do toho s nimi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Jan Volný je nyní přihlášen k faktické poznámce. Než dorazí k mikrofonu, seznámím sněmovnu s další omluvenkou. Pan poslanec Vondrák se omlouvá mezi 16. a 19. hodinou, resp. do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP