(15.20 hodin)

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji, dobré odpoledne. Vážený poslanče pane Juránku prostřednictvím pana předsedajícího, povodeň není pandemie. Povodeň je lokalizována do určitých oblastí a má poměrně jasně dané principy a pravidla. Pandemie, tato pandemie, je celosvětová. A myslím si, že krizový systém, který je navržený, vůbec řešení pandemie neřeší. Řeší to pouze nouzový stav, kde je přímo ve výčtu, kdy se nouzový stav zavádí. Zavádí se v oblasti pandemie. Nikoliv stav nebezpečí. To je první z důležitých věcí, kterou je třeba si uvědomit. Že tam ta pravidla nejsou. A my žijeme v právním státu a v právním státu to znamená, že hejtman může konat v tom, co mu ten zákon umožňuje. A je tam i výčet toho, co mu umožňuje. A v tom výčtu není, že může zastavit OKD, v tom výčtu není, že může nařídit plošné testování, v tom výčtu není nic, co v podstatě může pandemii ovlivnit. On tam může zajistit jakousi náhradní službu z pohledu povinné pracovní povinnosti, může zajistit logistiku, ale nemůže rozhodovat za hygienickou stanici. Nemůže. V tom zákonu to takto není napsáno.

Takže je mi docela líto, že jste dlouhá léta dělal hejtmana a vůbec tohle nevíte. Nezlobte se na mě. To je neznalost principu právního státu. Já nemůžu dělat věci svévolně. A jestli jste je dělal, tak vám k tomu blahopřeji, že si toho nikdo nevšiml. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Juránek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já se v každém případě obrátím nejprve na Poslaneckou sněmovnu, a já jsem to neřekl nahlas, ale jsem prostě přesvědčený o tom, že tady je zapotřebí hledat cestu, kterou hejtman může udělat. A tak jak jsem mluvil na začátku o příkladu starostky, která není schopna zařídit si masku třetí kategorie, tak chci říct, že hejtman má úplně jasně vystavenou cestu, když nemůže použít své věci, a já jsem to tady zdůraznil, může zvednout telefon a může zavolat ministrovi vnitra.

Ale druhá věc je, že jsem tady byl označen, že se nevyznám v tom zákonu. A že z toho mne tady pan hejtman obvinil. Já to řeknu obráceně: Pane hejtmane, nechtěl jsem to říct, ale říkám prostřednictvím předsedajícího: Pane hejtmane, mohl jste udělat víc, než jste udělal. A nechtěl jsem to říct. A já jenom prosím, abyste se vy sám podíval na věci, které souvisí s tímto zákonem, a abyste se zeptal i svých podřízených, kteří by byli velmi rádi, kdybyste jako hejtman postupoval v rámci krizového zákona a kdybyste byl odvážnější. Omlouvám se, ale vy jste si začal.

To znamená, já jenom tady chci říci, že zase od toho odcházím pryč a říkám, není to důležité. Pan hejtman určitě se bude nějakým způsobem bránit a já mu to nechám, už znovu nebudu odpovídat. A rozumím tomu. Je mi líto, že je zrovna před volbami. Já v Moravskoslezském kraji nekandiduji a v Jihomoravském kraji na 21. místě. Ale já teď říkám padni komu padni. (Upozornění na čas.) Já bych to řekl i tomu, kdybyste byl za KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Vondrák je přihlášen k faktické poznámce a využije ji: Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Myslím si, že součástí funkce hejtmana je i odpovědnost. A vyhlásit stav nebezpečí z důvodu, že se provádí plošné testování v OKD, vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, to je nonsens. Až by došlo k situaci, že nejsme schopni logisticky zajistit veškeré nemocnice, veškeré jednotky intenzivní péče, zásobování a věci, které s tím souvisejí, pak bych o tom neuvažoval ani minutu. Ale nic takového se nestalo. A chtěl bych vám říct, že ten pan Curylo, o kterém mluvíte, pan první místopředseda, je také prvním místopředsedou bezpečnostní rady kraje. A já jsem od něj nic takového, co jste teď řekl, neslyšel. Takže bych chtěl říct, že to, co jste řekl, není pravda. Nedalo se nic víc dělat, pouze za předpokladu, že by se vyhlásil nouzový stav nebo stav nebezpečí. A dopady takového stavu jsou výrazně horší než to, co se dneska děje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Vondráka. Ten problém je v tom, že nejdřív přijdou počty nakažených a potom přijdou počty těch vytížených jipek a toho selhávajícího zdravotnictví a je tam zhruba 14 dní prodlení. Takže když budete čekat na plné jipky, tak už bude pozdě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Vondrák se přihlásil k faktické poznámce a bude reagovat.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Každý den komunikuji celou situaci s ÚZIS, s panem profesorem Duškem. A jedno z těch kritérií vyhlášení plošné karantény v dané oblasti je naplnění kritérií, která k tomu vedou. A jedno z nich je právě přetečení zdravotního systému. Zatím jsme na polovině toho z hlediska obsazenosti nemocnic, co bylo v měsíci březnu a dubnu. Takže zatím situace k vyhlášení stavu nebezpečí nenastala. A mimochodem, my na to nečekáme. My jsme svolali minulý týden jednání všech zástupců všech 17 nemocnic a připravili jsme v podstatě stav takový, abychom mohli zajistit minimálně pobyty v nemocnicích a samozřejmě připravit péči i pro ty, kteří budou ventilovaní. Máme 149 ventilovaných lůžek. Zatím jestli je tam devět těžkých případů, tak je to hodně. Takže bych řekl, že je třeba se podívat na reálná data a fakta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl poprosit, abychom se opravdu zkusili především dívat na tu situaci s určitým nadhledem a poučením toho, že jsme teď zaznamenali poslední tři týdny určitý krizový vývoj v jedné lokalitě. A především, abychom si tady řekli, jakým způsobem z toho dokážeme udělat opatření taková, abychom se do té situace nedostali za další dva tři měsíce. Samozřejmě asi by bylo naprosto i férové, aby do této debaty, a to už dneska není možné, já po tom ani nevolám, byl taky vtažen management vedení toho podniku, protože za poslední tři měsíce byly tady stovky firem v České republice, které se zodpovědností jako zaměstnavatelů nechávaly lidi doma. Udělaly maximum pro to i na úkor omezení své ekonomické činnosti. A to mně třeba v tom rozhodování managementu OKD chybělo. Stejně jako když mi líčili horníci, že museli do té práce přijet, přijeli tam společně a až na místě předtím než si píchli, dostali informaci o tom, jestli jsou pozitivní, nebo negativní. Takhle že to zpočátku bylo. Nechci hodnotit, jestli to tak skutečně bylo, nebo ne, říkali mi to lidé, kteří tam pracují. A to si myslím, že by taky bylo důležité řešit. Ale to ať si řeší někdo jiný.

Já bych byl velmi rád, aby tady zaznělo od premiéra, který konečně přišel teď na tu odpolední část, od ministra zdravotnictví, co z těch konkrétních věcí se změní. Aby chytrá karanténa byla chytrou karanténou, aby legislativní věci, které je nutno změnit a aktualizovat, aby se nám tady dostaly na jednání této Sněmovny. Od toho tady my jako poslanci jsme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky, takže nyní je přihlášen v rozpravě pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já si myslím, že jsme pro Karvinou a Karvinsko, abychom je zviditelnili, udělali daleko víc, než se kdy podařilo Yo Yo Bandu. Tak myslím, že teď každý bude vidět, jaký je rozdíl mezi Karvinou a Karvinskem. A kdo aspoň jednou nerubal, tak se bude cítit méněcenný. Aspoň já se cítím a určitě aspoň kilo uhlí vykopu, abych se zařadit mezi normální slušné lidi. To je můj pocit z velké části té diskuse. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP