(12.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Je to ten impuls, který by měl velet k tomu, že se povolávají, nuceně povolávají, pracovníci na plnění těchto úkolů? Nevím, to si musí zodpovídat krizový štáb kraje. Ale tady musí nastat toto řešení, že se prostě povolají ti lidé, a neexistuje, aby se přes víkend zavřelo, zmrazily se vzorky a netestovalo se. To nejde. To vše tady je a je popsáno. Je napsáno, a ty plány existují, že mnoho lidí pod dennodenními dojmy nepotřebnosti krizových plánů je má někde založené v šuplících a padá na ně prach. Budiž. Ale první, když se něco takového stane, je tyto krizové plány třeba vytáhnout a přečíst si je.

Dovolte mi ještě okrajově zmínit jeden problém, který jsme tady neřešili, a to je zdravotnická síť. Někde jsem od odborníků zaslechl, a sleduji ty debaty docela pozorně i na facebookových profilech různých věrozvěstů, kteří hlásají různé teorie, a další a přitom jsou odborníci a mají ta čtyři písmenka před jménem titulu MUDr., dokonce jsou epidemiologové, což mě někdy zaráží, a ti hovořili o tom, že vlastně nás, Českou republiku, svým způsobem zachránila hustá síť okresních nemocnic historicky. Že se tlak na ty centrální rozložil a že vlastně díky tomu, že tady zůstal zachován státní systém nějakých okresních dojezdových a dalších lůžkových kapacit, se nám podařilo zdravotnictví uchránit před tou nástupní vlnou a díky tomu jsme fungovali.

Tady si dovolím jenom malou odbočku, možná teď se omlouvám, politicky, nekandiduji do krajského zastupitelstva, ale osud orlovské nemocnice je takový černý puntíček v tomto, protože to samozřejmě začalo přetěžovat havířovskou nemocnici, která se stala spádovou pro tu oblast, a začaly tam ty problémy, o kterých se tady taky říkalo, že mají ti zdravotníci trošku v našem postiženém regionu problém. Ale je to poučení. Poučení, že krizové plány vůči infekčním chorobám, které byly zpracovávány po roce 2015 - ano, po roce 2015, po první virové vlně, která přišla z Asie, se zpracovávaly v České republice krizové plány na pandemický vývoj virových chorob -, byly k něčemu a že to zachování sítě, které tam bylo popsáno a pojmenováno, co každý okres, každý kraj má dělat, tam je jasně napsáno, jak se jednotliví dodržovali zástupci samospráv, kteří tady byli vychvalováni, a teď nic kritického proti tomu, zachovali vůči plánu, jestli opravdu dodrželi ty počty lůžek, počty ventilátorů, počty lékařů, personální obsazení je tam velice důležité, a v každém takovém pracovišti by měl aspoň jeden odborník, jak tento plán stanovoval, aby byl schopen ne sám vykonávat tu činnost, ale rychle připravit ostatní odborné lékaře na tu speciální profesi, na tu specializaci, která je v této věci nutná, tak tam by měli být zachováni.

K tomu míří ještě moje další otázka. Zase mírně mimo, ale budu apelovat na vládu. Jistě sledujete média, vnímáte, jaký má momentálně Ostrava problém s lékařskou fakultou. Tady budu apelovat na nepřítomného ministra školství pana Plagu a ne - přítomného, pardon, přítomného pana ministra zdravotnictví. Zkuste zachovat lékařskou fakultu v Ostravě, protože tento kraj bude potřebovat ty odborně vzdělané lidi, a já nevím, jak bude hejtman zajišťovat transport lékařů z Prahy. To je asi, řekněme si všichni, nereálné, protože už jsem si taky mj. přečetl, že pendolino jakožto jediný dopravní rychlospoj Ostrava-Praha je zrovna to infekční nebezpečí, před kterým nás všeznalá média varují a vzbuzují tu hrůzu. Zkuste se zamyslet nad tím, že i Moravskoslezský kraj potřebuje lékařskou fakultu a že by bylo velice dobré, aby zůstala zachována, aby mohla vychovávat ty odborníky, kteří jsou schopni v regionu pomoci, aby se nám nestávalo to, co se nám stává teď, když takováto infekce vypukne.

Na závěr si dovolím pouze konstatování, Česká republika v zákonech má řešení těchto efektů, které se na nás přesunuly. My jsme je nezpůsobili. Způsobil to neviditelný virus, který má dlouhou inkubační dobu, a proto je nebezpečný, a šíří se podobně, jako se šíří chřipka. Každý z nás tu chřipku někdy měl. Kdyby se někdo přihlásil náhodou, že ji neměl, měl by být zkoumán. Budeme si na to prostě muset zvyknout, že tady jsou choroby, které nás budou provázet, a že budeme muset zachovat určitou míru zodpovědnosti v přístupu k sobě samým a k životu obecně. Ale nepřeji si, abychom museli trvale nosit roušky, abychom trvale žili v nějaké izolaci, abychom trvale byli nuceni řešit to, že určitá skupina občanů, která je zrovna tím virem postižena, bude ostrakizována a bude vytlačována na okraj společnosti jenom proto, že tu chorobu zrovna má a médiím se to líbí jako hlavní nosné téma.

Zkusme se vrátit k tomu, že všichni jsme na jedné lodi, všichni bojujeme s neviditelným nepřítelem, a zkusme se taky na to soustředit. A jestliže jsou nějaké problémy, ano, bavme se o nich. Ale znovu říkám, neodvolávejme se na něco, co tady je, a nechtějme něco nového. Krizové řízení a krizové plánování existuje, je tady, a v České republice je dokonce na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Přihlásil se pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré popoledne, dámy a pánové. Začal bych tím, co se tady hovořilo na téma vyhlášení stavu nebezpečí. Tady došlo k tomu, že se vlastně plošně otestovalo OKD, kde se prokázala skutečně 20% nákaza u lidí. Ale nedošlo k tomu, co by znamenalo kolaps celého kraje. Všechny složky fungují. Jinými slovy řečeno, je to skutečně teď nápor na krajskou hygienickou stanici dohledávat, a prostě podmínky stavu nebezpečí nebyly splněny. My jsme to řešili každé zasedání bezpečnostní rady kraje a předtím ještě krizového štábu. Takže to bych chtěl říct, že tyto věci skutečně zatím, pokud ta situace nepřeteče skutečně do stavu chaosu, tak pak samozřejmě není třeba tento stav nebezpečí vyhlašovat.

A za druhé, zazněla tady orlovská nemocnice. My jsme transformovali orlovskou nemocnici z akutní péče na péči následnou, tzn. LDN a všechny věci, které s tím souvisejí. A mimochodem byla to právě tato nemocnice, která zachránila v okamžiku, kdy jsme potřebovali v podstatě stáhnout ze všech našich nemocnic nemocné lidi, resp. uvolnit prostory a ty starší nemocné lidi, kteří tam byli, převézt do této nemocnice. Naopak to rozhodnutí nám velmi pomohlo zvládnout tuto situaci a pomáhá i teď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Daniel Pawlas. A stále je připravena paní poslankyně Richterová. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na slova pana hejtmana Vondráka prostřednictvím pana předsedajícího. Myslím si, že právě to, že se zrušila orlovská nemocnice, způsobuje dneska přetížení havířovské nemocnice. Protože jestliže nastal stav, že i v Karviné došlo k izolaci částí oddělení, protože tam byla nákaza covid, orlovská nemocnice de facto byla převedena na LDN, nebo následnou péči, a veškeré akutní případy jsou sváženy právě do Havířova, a ten Havířov je přetížený a víme, že zajistit dostatek zdravotnického personálu zvlášť v našem regionu je velice složité. Takže převod a zrušení orlovské nemocnice byla pro Moravskoslezský kraj velká chyba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, zareaguje pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Vážený pane poslanče Pawlasi prostřednictvím předsedajícího, orlovská nemocnice nebyla zrušena. Nebyla zrušena. Byl pouze změněn charakter její péče, kterou poskytuje, takže prosím, nemaťte tady lidi. A hlavně do televizních kamer. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP