(10.00 hodin)
(pokračuje Richterová)

A teď, když to tedy shrneme, tak máme červenec 2020, státem ovládanou firmu OKD - je pod Ministerstvem financí. Máme tady jasnou zodpovědnost vlády za to, jak podpořit kraj v rychlém zvládání. Máme tady obecný dokument, který se jmenuje Národní strategie testování, ale nejsou v něm žádné konkrétní kroky, jak bychom byli schopni jako stát rychle navýšit kapacity pro testování, rychle zajistit nová odběrová místa. Ten dokument třeba definuje páteřní odběrová místa, páteřní laboratoře, ale už neříká, které to jsou, neříká, jak se budou financovat, ani neříká, kdy je budeme mít.

Takže to jsou ty konkrétní věci, které za Piráty požadujeme. Požadujeme to i z toho důvodu, že prostě není možné se tvářit, že to všechno tak nějak zvládneme, přejde to samo a na podzim se nic nestane.

A ještě jednou řeknu, a říkala jsem to včera, ale považuji to za velmi důležité. Máme 5 600 praktických lékařů, 2 500 pediatrů. Na podzim začnou rýmy, kašle. Kdyby poslali pouze čtyři lidi denně na podzim na otestování kvůli kombinaci příznaků, co lidé budou mít, jestli to není covid, tak jsme právě na kapacitě těch 30 tisíc testů denně, které potřebujeme, čistě když praktičtí lékaři a pediatři budou posílat tak, jak by podle metodik měli, takže to nebudeme schopni zvládnout.

A poslední věc, kterou zdůrazním. Na výboru jsme se včera hodně bavili o tom, že vlastně chybí doporučený postup pro laboratoře, jak sdělovat pozitivity, negativity, že chybí tohle metodické řízení ze strany ministerstva. Jsme si za Piráty velmi dobře vědomi toho, že laboratoře jsou soukromá zařízení. Ale ty testy jsou propláceny z veřejného zdravotního pojištění nebo jiným způsobem z veřejných prostředků, pokud se nejedná o těch několik málo testů pro samoplátce.

Takže to, oč nám jde, aby bylo jasné, že opravdu má vláda zvládnuté to praktické zajištění odběrů testování, rychlého nasazení mobilních odběrových týmů a že to zmíněné testování pracovníků, kteří se věnují zranitelným osobám, kteří pracují třeba v domovech pro seniory, stále probíhá. To by byla moje poslední otázka na pana ministra, zda ono jím zmíněné testování opravdu u pečujících, u pracujících v domovech pro seniory pomocí odběrových mobilních týmů nebo jiným organizovaným způsobem stále je na Karvinsku zajištěné. Tak to je tedy konkrétní otázka.

A rozloučím se přehledem (ukazuje) stupňů pohotovosti, protože i v plánu Budoucnost řešíme teď jsme navrhovali zavést čtyři stupně pohotovosti, které se neliší od podrobnějších informací jen tím, že jsou jednoznačné: žlutý naznačuje mírný stupeň ohrožení, stupeň tři oranžový jistá omezení, stupeň čtyři už opravdu tvrdé zákazy. Vyznačuje se takovýto systém zejména tím, že je definováno, při jakém výskytu se děje co, jaká opatření mají lidé očekávat, s čím mohou alespoň trochu počítat. A to je bohužel ta smutná věta, se kterou se rozloučím: My nyní vůbec nevíme, s čím ze strany této vlády můžeme počítat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat. Ale požádám paní kolegyni Pekarovou ještě o posečkání, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan ministr zdravotnictví Vojtěch Adam. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Už jsem to říkal v úvodním slovu, ale požádal bych Sněmovnu, aby schválila přítomnost a možnost vystoupit na schůzi, na plénu, paní ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, paní doktorky Svrčinové, a hlavní hygieničky České republiky, paní doktorky Rážové. Takže o to bych chtěl požádat hlasováním.

A jinak se aspoň ještě vyjádřím stručně k paní poslankyni Richterové. Ano, testování stále probíhá. Je nastaveno mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. To znamená, testuje se, ve všech zařízeních sociálních služeb, sociálních pobytových služeb, ve všech lůžkových zařízeních, zdravotnických zařízeních se testují pravidelně a mají testovat jak zaměstnanci, tak nově příchozí klienti, potažmo pacienti. Takto zní mimořádné opatření, které bylo přijato, tuším, na začátku minulého týdne. Stejně tak je vyžadován test u všech přeshraničních pracovníků, který musejí vyžadovat všichni zaměstnavatelé na území Moravskoslezského kraje, protože jsme viděli, že těch přeshraničních pracovníků pozitivně otestovaných je tam poměrně hodně i v rámci klastru OKD. Takže toto vše je nastaveno.

Fungují a fungovaly mobilní týmy Armády České republiky, za to je třeba poděkovat, protože armáda nám v tomto směru poskytuje obrovskou pomoc. Právě díky tomu jsme byli schopni ve velmi krátkém čase otestovat vlastně zaměstnance OKD v ohnisku. A kolegové z armády jsou připraveni nám nadále pomáhat v rámci mobilních odběrových týmů, ale stejně tak fungují i stacionární odběrová místa, která jsme posílili v rámci jednotlivých nemocnic. Takže v tomto směru si myslím, že se ta situace zlepšila, stejně tak pokud jde o kapacity laboratoří.

Aktuálně jinak pro vaši informaci, v systému máme celkově 100 laboratoří, které jsou schopny testovat na COVID-19 v České republice, byť samozřejmě v některých krajích, kde jsou nulové záchyty nových případů COVID-19, ty kapacity jsou utlumené, protože nedává smysl testovat tam, kde nemáte několik dnů nebo týdnů spíše žádný pozitivní záchyt.

Takže prosím jenom o to hlasování. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, pane ministře. Protože jde o procedurální návrh, aby Sněmovna souhlasila s přítomností a vystoupením hlavní hygieničky České republiky, paní doktorky Rážové, a ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, paní doktorky Svrčinové. Rozhodneme v hlasování číslo čtyři. (Reakce z pléna.) Už jsem gongoval.

A pan kolega Benda v zastoupení předsedy klubu s přednostním právem. (Poslanec Benda: Procedurálně!) Procedurálně.

 

Poslanec Marek Benda: Procedurálně, prosím. Já pokládám vystupování osob, které nemají toto právo ze zákona na půdě Poslanecké sněmovny, za vždycky minimálně sporné. A musíme o tom uvažovat. A velmi bych prosil, aby se hlasovalo odděleně. Já si ještě dokážu představit, že přichází hlavní hygienička České republiky, to ještě nějak tak pokládám za korektní a správné. Ale abychom tady měli jednotlivé úředníky krajů, to se taky můžeme v čase zbláznit. Takže bych poprosil, aby to hlasování bylo o hlavní hygieničce, pak případně o krajské.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Rozumím vaší připomínce, pane poslanče. Čili budeme hlasovat o přítomnosti jednotlivě, nejdříve o přítomnosti hlavní hygieničky České republiky doktorky Rážové. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. Ještě jednou zagonguji.

 

O přítomnosti a právu vystoupit v Poslanecké sněmovně pro paní doktorku Rážovou rozhodneme v hlasování číslo 4, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 4 z přítomných 113 pro 110, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP