(18.20 hodin)
(pokračuje Volný)

Tak jestli není připomínka - to znamená budeme hlasovat nejprve pozměňovací návrh A, následně B, pak C1, C2, následně D1, D2, následně pak E1, E2, pak F, pak pozměňovací návrh G1, G2 a G3. Jako třinácté hlasování bude H1; H2 čtrnácté hlasování; 15. hlasování H3; 16. hlasování I1; 17. hlasování I2; 18. hlasování I3; 19. hlasování bude I4; 20. hlasování I5, 21. hlasování pozměňovací návrh pod písmenem J; 22. pod písmenem K; 23. pod písmenem L; 24. pod písmenem N1 a 25 pod písmenem N2. Následně budeme hlasovat o návrhu jako celku.

Po schválení tohoto zákona budeme hlasovat dále o 10 doprovodných usneseních, z toho jedno od pana kolegy poslance Fialy Petra, jedno od pana poslance Dolejšího. (Opravy z pléna: Dolejše.) Dolejše, pardon, 5 od pana poslance Ferjenčíka, dále pak od paní kolegyně poslankyně Richterové, od pana kolegy Jurečky a od pana poslance Bartoška Jana.

Já bych chtěl nechat hlasovat o této proceduře.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, pane zpravodaji. Je nějaká připomínka k této proceduře? Nikoho nevidím. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já nemám připomínku k proceduře, mám prosbu na pana zpravodaje. Až budete předkládat jednotlivé pozměňující návrhy, jestli byste k nim vždycky dodal ještě jméno navrhovatele, nejenom písmeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji...

 

Poslanec Jan Volný: Samozřejmě, já jsem to signalizoval, že to tak budu určitě činit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže k proceduře. Pan Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jenom pro záznam, co se týče těch mých pěti doprovodných usnesení, tak to usnesení k ochranným pomůckám věcně zpracoval kolega Martínek a usnesení k Lesům ČR kolega Holomčík, já jsem pouze ve druhém čtení byl na rozdíl od nich v tu dobu přítomen.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: K proceduře nechám hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přihlášeno 190 poslankyň a poslanců, pro 188, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Volný: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu písmeno A pana Andreje Babiše, je to rozdělení částky 105 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy do kapitol na konkrétní účely. Rozpočtový výbor - souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68, přihlášeno 190 poslankyň a poslanců, pro 140, proti byli 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem B máme pozměňovací návrh pana kolegy Františka Navrkala, je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 100 mil. Kč a navýšení kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

 

Poslanec Jan Volný: Výbor proti.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, omlouvám se.

 

Poslanec Jan Volný: Výbor je proti, nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Toto hlasování považuji za zmatečné, to byla moje chyba, ukončení hlasování, vynulování hlasování.

 

Stanovisko zpravodaje? (Nesouhlas.) Stanovisko ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přihlášeno 191 poslankyň a poslanců, pro 55, proti 85. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem C1 je pozměňovací návrh pana Václava Votavy, je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 1,5 mld. Kč a navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj: Nesouhlas. - Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přihlášeno 189 poslanců, pro 53, proti 83. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem C2 je pozměňovací návrh kolegy Václava Votavy, je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 460 mil. Kč a navýšení kapitoly Státní správy hmotných rezerv o 400 mil. a 60 mil. potom uvést do Informačního systému programového financování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj: Nesouhlas. - Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 72, přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 83. Návrh byl přijat. (Správně: Nebyl přijat.) Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Pod bodem D1, paní Lucie Šafářová, pozměňovací návrh - snížení výdajů... (Hlasy: Šafránková.) Šafránková, pardon, snížení výdajů na odvody do Evropské unie z kapitoly VPS a navýšení o 23,5 mld. Kč - navýšení do kapitoly MPSV o zmíněných 23,5 mld Kč.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko? (Zpravodaj: Nesouhlas. - Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 73, přihlášeno 191 poslanců, pro 22, proti 149. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem D2, opět paní kolegyně Lucie Šafránková, je to snížení výdajů kapitoly MPO o 27 mld. a navýšení o 27 mld. kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovisko výboru - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 74, přihlášeno 191 poslanců, pro 21, proti 106. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

A poprosím o klid v sále!

 

Poslanec Jan Volný: Pod písmenem E1, pan kolega Jiří Dolejš, je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 300 mil. Kč a navýšení kapitoly MŠMT. Souhlasné stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, přihlášeno 192 poslanců, pro 166, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Dale je to pozměňovací návrh E2, opět pana kolegy Jiřího Dolejše, je to snížení vládní rozpočtové rezervy o 2 mld. Kč a navýšení kapitoly MŠMT o 200 mil., kapitoly MPSV o 50 mil. a kapitoly Ministerstva zdravotnictví o miliardu 750 mil. Souhlasné stanovisko výboru. (Ministryně: Souhlasné.)
Přihlásit/registrovat se do ISP