(17.00 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Jak se vláda staví k pozměňovacím návrhům opozice? Odmítá je. Ale teď si tedy uvědomte, paní ministryně, že v té chvíli, když je odmítáte, tak to bude zcela, ale zcela zodpovědnost jen a pouze vaší vlády za vývoj ekonomiky, který přijde, za to, že 1 200 000 lidí se v současné době objektivně ocitá v situaci, kdy jsou ohrožena jejich pracovní místa. Budete mít zodpovědnost za to, že pro tyto lidi nejsou v rozpočtu připraveny žádné konkrétní a jasné projekty zaměstnanosti, které jsme navrhovali. Zároveň vláda nepředstavila žádný systém vlastních úspor. Pokud chce po lidech v České republice, aby šetřili, chce to po každém z nás, po každém jednotlivci, tak má jít prostě a jednoduše na začátku příkladem. Vláda nemá ani žádnou tendenci snižovat byrokratickou zátěž, která tady pro obyvatele v České republice je. Podpůrné projekty, které připravuje, jsou snad až na jednu výjimku nesmírně, ale nesmírně složité. A vláda by také jasně měla říct podnikatelům, jak to bude vypadat se situací v České republice, jaká je predikce toho, co se bude dít s ekonomikou, pokud by, nedej bože, skutečně na podzim měla přijít druhá vlna pandemie.

Madame Pompadour šeptala Ludvíku XV., že by se neměl zatěžovat tím, jak to po něm dopadne, nebo z toho onemocní, protože po nás potopa. On je to hezký historický bonmot, ale já mám bohužel pocit, že podobný vzkaz nám tady šeptá i paní ministryně Schillerová. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych zareagoval na předřečníka, což byl pan poslanec Benešík z KDU-ČSL, který mě tady jako předseda evropského výboru zklamal, protože řekl lež. Řekl, že členové EFTA musejí implementovat 100 % evropských regulací Evropské unie. Je to lež. A já se divím, že takto nekompetentní člověk je předsedou evropského výboru ve Sněmovně. Protože jak upozornil britský europoslanec za Konzervativní stranu Daniel Hannan, a už avizuji, že jsem měl samozřejmě pravdu v tom, co jsem říkal, členové Evropského sdružení volného obchodu, což, znovu říkám, vidím jako alternativu pro Českou republiku po vystoupení z Evropské unie, je tam například Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, v letech 2000 až 2013 podle sekretariátu Evropského sdružení volného obchodu Evropská unie vygenerovala 52 183 právních nařízení, ze kterých Norsko přijalo celkem 4 724, což je 9 %. Pan Benešík z KDU-ČSL říká 100 %, ale je to 9 %. Dále co se týče Islandu, tak číslo vyšlo hodně podobné. Na Islandu přijali z těch evropských nařízení 6 326 z 62 809 právních aktů od ledna 1994 do prosince 2014. To znamená, že je to zlomek unijní legislativy. Takže mám pravdu já, že členové EFTA nemusí přijmout zdaleka ani 100 %, dokonce menšinu evropských regulací. To jsem chtěl jenom dodat a myslím, že bychom se měli asi vrátit k rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Reagovat bude pan poslanec Martínek a poté pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Tady na pana manipulátora musím jenom krátce. Já jsem tedy poslouchal. Pan Benešík řekl, že musí přijímat opatření v tom segmentu, ve kterém je ten podnik. Samozřejmě nemusí přijímat vše, ale pokud podnikají v konkrétním segmentu, například ve výrobě, tak v té výrobě, kterou chtějí mít, dodržet ta pravidla, to musejí přijmout. To, co nezmínil pan Benešík a možná by bylo vhodné to přijmout, je, že kromě toho, že nemají rozhodovací práva, tak musí povinně i odvádět prostřednictvím svých fondů, například norských fondů a dalších, prostředky zemím, které jsou členskými zeměmi Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom poprosím, abychom se na sebe kdyžtak obraceli mým prostřednictvím. Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, já děkuji svému předřečníkovi, že to upřesnil. Doporučil bych panu Okamurovi, aby si vyčistil uši a pokud možno aby to video, až to bude dávat pro své fanoušky na Facebook, dal celé. Já jsem přesně říkal v tom segmentu, ve kterém chtějí obchodovat, nikoliv kompletně. Takže to je prostě opět demagogie, naprostá demagogie z úst pana Okamury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Připomenu, že bychom se na sebe měli obracet mým prostřednictvím, zejména pokud se někomu chystáme něco vyčistit. A nyní pan poslanec Válek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já bych strašně prosil, abychom se dostali zase zpátky k rozpočtu. Já se to snažím sledovat, teď jsme se dostali úplně bokem. Podle mě je jedno, jestli si někdo vyčistí uši napřímo, nebo prostřednictvím pana předsedajícího, rozumím, že korektní je prostřednictvím pana předsedajícího. (Veselost v sále.) Nicméně důležitý je rozpočet a ne to, kdo komu jak vyčistí uši.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan místopředseda Okamura bude reagovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jsem chtěl říct v podstatě to samé. Pane poslanče Benešíku, nemusíte mít péči o můj zdravotní stav. Já se o svůj zdravotní stav postarám sám. A o to, jestli slyším dobře, nebo ne, opravdu nemusíte mít v KDU-ČSL starosti. Já se zařídím podle svého.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět požádám, abychom se na sebe obraceli mým prostřednictvím. Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, vaším prostřednictvím, mě vůbec nezajímá zdravotní stav pana Okamury. Já jsem prostě řekl to, co jsem řekl. On tady lhal, vytrhl mě z kontextu, neřekl to celé a říká, že jsem lhal já. To je celé. Mě váš zdravotní stav absolutně nezajímá. Jenom tady mluvte na tento mikrofon pravdu a nelžete o mně. Děkuji. (Důrazně. Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny faktické poznámky. Takže nyní se dostaneme k obecné rozpravě, k běžným písemným přihláškám, takže paní poslankyně Šafránková, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vás dovolím požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které jsem za SPD podala s mým kolegou Pavlem Jelínkem.

V prvním z nich jde o převod 23,5 mld. korun z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně se jedná o snížení objemu odvodů do rozpočtu Evropské unie na polovinu plánované částky. V době počínající ekonomické krize v důsledku pandemie koronaviru je třeba činit i takto zásadní rozpočtové kroky a zejména je třeba upřednostnit zájmy českých občanů a českých firem postižených dopady této krize. V této situaci tudíž není namístě takto enormně vysokou částku posílat do zahraničí na provoz orgánů Evropské unie, které ani neplánují žádné vlastní úspory.

Částku 23,5 mld. korun navrhujeme v rámci kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přesunout do těchto oblastí: 1,5 mld. korun na dávky osobám se zdravotním postižením, 8 mld. korun na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, dále 4 mld. korun na výdaje na platy pracovníků rezortu, zejména v rámci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, a 10 mld. korun na provoz sociálních služeb zajišťovaný orgány krajů a obcí včetně prostředků na platy sociálních pracovníků.

V našem druhém návrhu jde o přesun 27 mld. korun z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně jde o převod veškerých prostředků určených na dotace na obnovitelné zdroje energie mezi finanční prostředky určené na výplaty všech typů důchodů. Astronomická dotační podpora takzvaným solárním baronům, soukromým producentům energií, je neomluvitelná sama o sobě a v době nastupující ekonomické krize zvlášť. Částku, těchto 27 mld. korun, tedy navrhujeme převést do oblasti dávek důchodového pojištění, a to z toho důvodu, že vlivem utlumení ekonomiky v době nouzového stavu došlo k nezanedbatelnému poklesu vybraného důchodového pojištění a takzvaný důchodový účet je tedy značně oslaben. To nelze připustit, protože starobní a invalidní důchodci a příjemci dalších typů důchodu, sirotci, vdovy a vdovci nesmí být kráceni ve svých příjmech a životní úrovni na úkor podpory soukromých komerčních subjektů a nesmí být ani nijak omezena plánovaná valorizace jejich důchodů.

Proto vás prosím o jejich podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP