Středa 8. července 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

308.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Je to také první volba a první kolo. V Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu se uvolní jedno místo za několik dnů, 13. července, kdy skončí funkční období našemu kolegovi poslanci Josefu Kottovi. Volební komise vyhlásila lhůtu s předstihem do 16. června a projednala návrhy klubů na své 25. schůzi v usnesení číslo 160. Obdrželi jsme dva návrhy, opět pan poslanec Josef Kott, navržen hnutím ANO, a další nominace je pan Josef Stehlík, který byl navržen poslaneckým klubem ODS.

I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a připomenu, pokud by dnes Sněmovna rozhodla a zvolila, tak zvolenému členovi započne jeho nové čtyřleté funkční období nejdříve dnem 14. července. Takto je to obsaženo v usnesení volební komise.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 187 poslanců, pro 124, proti 23. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby.

 

Bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP