(15.10 hodin)

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek k novele zákona o státním rozpočtu.

Před dvěma měsíci Sněmovna odhlasovala změny v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a tím v podstatě rozvolnila pro sebe, ale i pro všechny vlády rozpočtová pravidla. Já si dobře pamatuji, že tehdy paní ministryně financí opakovaně ujišťovala, že změny jsou vzhledem k mimořádné situaci nutné a že je vláda v žádném případě nezneužije. A mimo jiné tehdy paní ministryně uvedla - teď cituji: Je evidentní, že vláda nechce žádný bianko šek. - A také mimo jiné uvedla: A už vůbec nehrozí eroze důsledné kontroly nad veřejnými výdaji v České republice. - Od té doby uplynulo jen několik týdnů a už se ukazuje, jak fatální chybou bylo na něco takového vládě Andreje Babiše podle mého názoru kývnout.

Nyní vláda žádá deficit státního rozpočtu na - ono už tady bylo dneska řečeno mnoho přívlastků - neuvěřitelných půl bilionu korun, aniž by to vůbec řádně zdůvodnila. Chybí jakékoli vyhodnocení dosavadních dopadů pandemie covidu na ekonomiku, když se podíváte na ty materiály, chybí jakékoli vyčíslení dosavadní vládní pomoci a její efekt, pokud se začtete do těch podkladů, chybí jakákoli relevantní ekonomická prognóza, co vlastně bude s touto zemí, a chybí jakékoli rozklíčování základních položek, jako je třeba pokles daňových příjmů. Proto se ptám, co jiného než bianko šek toto vlastně, vážená paní ministryně financí, je.

Pokud se zastavím u kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak tam se vláda omezila pouze na konstatování, že se snižují příjmy v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což je podle toho materiálu dáno zhoršeným ekonomickým vývojem a zavedením nové podpory Antivirus typu C. Z návrhu a důvodové zprávy neplyne nic bližšího o tom, jak tedy bude v příštích měsících resort Ministerstva práce a sociálních věcí hospodařit a s jakým výhledem je třeba do budoucna počítat.

S tímto pamfletem ale vláda nepřišla jenom za námi, za poslanci Parlamentu České republiky, protože - už to tady také dnes padlo - ty peníze nechce od nás, od poslanců. Vláda dnes přišla požádat všechny občany České republiky o svolení, zda si může půjčit dalších 200 miliard korun. Strohá důvodová zpráva ale připomíná spíše situaci, kdy si, podle mého názoru, dospívající syn přijde říci tatínkovi o dvě stovky na pivo, možná to znáte ze života ve svých rodinách: Tati, půjč mi prosím dvě stovky. - Tatínek odpoví: A na co? - No někam jdeme s klukama. - A kam? - To já ještě nevím. - Tak na co potřebuješ dvě stovky? - No prostě někam jdeme s klukama... No prostě potřebujeme dluh 500 miliard korun a basta.

Také se musím usmát, že vám to vyšlo tak přesně na korunu, že jste už baťovsky třeba nevyužili 499 miliard, možná že by to mohlo vypadat lépe.

Anebo uvedu jiný příklad, který možná bude bližší panu premiérovi Babišovi. On od začátku lidem slibuje, že bude řídit tuto zemi jako firmu. A nesporně má s tím své zkušenosti, protože to je významný podnikatel, a tak nám určitě může přiblížit, jak to vypadá, když si jde taková firma do banky žádat o úvěr. To by mě strašně zajímalo, já s tím mám také své zkušenosti. Nebo když jde představenstvo firmy za jejími vlastníky a žádá pro úvěr souhlas, to je taky zajímavá zkušenost: kolik lejster potřebujete doložit, kolik podkladů musíte předložit, kolik tabulek musíte v obou dvou těch případech předložit, odhadů a dalších materiálů, co jste povinni většinou předložit. Opravdu máme věřit, že Andrej Babiš řídí stát jako firmu, když po nás chce odklepnout 200 miliard na základě několika děravých stran formátu A4?

A skutečně když jsem dneska poslouchal tu rozpravu... Ta kritika z mé strany není pouze o tom - a jsem si dobře vědom toho, že mnohá ta opatření, která jsme tady v minulosti odsouhlasili, stojí nějaké finance. Ale pokud se podíváte na každého člověka v této zemi, když si žádá o milion korun hypotéky, podnikatelé, kteří tady vystupovali, kteří žádají o jeden milion korun půjčky na své podnikání, co všechno musí doložit, co všechno musí připravit, aby ten úvěr byl poskytnut, a vy si tady žádáte 200 miliard, a prakticky k tomu nemáme vůbec nic.

Závěrem, milé dámy a pánové. Tady na plénu často zaznívají od poslanců i ministrů slova o zodpovědnosti. To slovo zodpovědnost tady je velmi časté. Občané mají být zodpovědní, aby nekončili na sociálních dávkách, jim tady často povídáme. Občané mají být zodpovědní, aby se nezadlužovali nad svoje možnosti a nepadali do dluhových pastí - také tady velmi často zaznívá. Pokud chce ale vláda zodpovědné občany, měla by se v první řadě chovat zodpovědně především ona sama. A to podle mého názoru právě teď nedělá. To, co po nás vláda chce nyní, a hlavně jakou formou to žádá, je pro mě nepřijatelné, přijde mi to mimořádně neslušné a ruku pro to v žádném případě zvednout nemohu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude vystupovat pan poslanec Blaha, připraví se pan poslanec Kupka. Než pan poslanec Blaha dostane slovo, ještě vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Schwarzenberg se omlouvá mezi 17. a 23. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: (Z mobilu pouští do mikrofonu u řečniště zvuk budíku.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o menší množství zvukových efektů. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, promiňte mi ten nepříjemný zvuk budíku, ale nemohl jsem si odpustit tu příležitost, abych pana premiéra a celou vládu neprobudil. A definitivně neprobudil z toho nicnedělání, letargie, chaosu a blábolení, které hnutí ANO vneslo do resortu dopravy.

Již druhé volební období je tento resort v kompetenci ministrů, kteří jsou postupně jmenováni a odvoláváni Andrejem Babišem, a trochu mi to už připomíná tu pohádku o dědečkovi, který měnil, až vyměnil. Fakticky to není o těch věcech, ale o konkrétních lidech, v tomto případě o ministrech. Výsledný efekt je ovšem stejný.

Ministerstvo dopravy se momentálně fakticky nachází bez ministra. Formálně jej sice vede pan ministr Havlíček, ale při vší úctě k jeho schopnostem, myslím si, že resort průmyslu a obchodu ho zaměstnává natolik, že na dopravu mu opravdu nezbývá čas. A jiná otázka, kterou bych mu v tuto chvíli chtěl položit, kolik v posledních měsících fakticky strávil času na Ministerstvu dopravy. Myslím si, že ta odpověď se dá tušit -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já si dovolím vás požádat, abyste zamířil k tématu postupně. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Ale já právě směřuji k tématu, protože se chci zabývat navrhovanou změnou rozpočtu právě ve vztahu k Ministerstvu dopravy.

Rychlá rekapitulace. Hnutí ANO drží všechny klíčové resorty, které jsou naprosto nezbytné pro dopravní infrastrukturu už od roku 2013, tzn. dlouhých sedm let. Dlouhých sedm let ministři za ANO vládnou resortu financí, resortu místního rozvoje, samozřejmě resortu dopravy a v neposlední řadě i resortu životního prostředí. Navíc si troufnu tvrdit, že má v opozici a v ODS tedy určitě partnera, který víceméně podpoří jakýkoli návrh na legislativu, která má urychlit výstavbu, a samozřejmě v neposlední řadě i návrh finančních prostředků, které by se do toho následně zapojily tak, aby v České republice infrastruktura postupovala mílovými kroky, abychom dokázali dohnat všechny ty země okolní, které jsou na tom např. v dálniční síti mnohem lépe než my.

No a jaké jsou při krátké rekapitulaci výsledky? Jak říkám, dlouhých sedm let ministři ANO na klíčových ministerstvech. A za tu dobu se postavilo v České republice 38 kilometrů nových dálnic. 38 kilometrů nových dálnic. D1 do toho opravdu nepočítám, protože tady se jedná o modernizaci, která byla nastartována už před touto érou a fakticky běží a nelze ji zastavit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP