(14.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Takže to na doplnění toho mého dopoledního expozé. Teď už je to, myslím, prakticky všechno, co jsem v tuto chvíli chtěl říct, a budu se těšit zejména v tom druhém čtení, protože tam si myslím, že zvěcnit tu podobu návrhu je víc než namístě, a rádi se zapojíme do toho, aby prošlo to, co má konsenzuálně a i logicky největší šanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já se chci pozastavit nad jednou věcí, která tady neustále zaznívá. Vy tady plísníte neuvěřitelně vládu a přesněji říkáte, dejte nám přesný rozpočet, kam co přijde. Já si myslím, že to je to nejhorší, co můžete udělat, protože v této situaci by bylo lepší ty peníze nechat na kupě a opravdu je rozdělit v okamžiku, kdy budeme vědět, kam přesně budou potřeba, protože za měsíc situace může být úplně jiná. Na investice třeba nezbude vůbec nic, protože bude více potřeba do sociální politiky nebo do jiných záležitostí.

Ale co bych chtěl říct především. Vy tady plísníte vládu, a na druhou stranu se rozplýváte nad tím, kam sáhlo to Německo, jak hluboko sáhlo do kapsy, a ono na to vlastně mělo. Ale to, že jsou o 36 % vůči HDP více zadluženi než my a že naše zadlužení vůči průměru Evropy je o 40 % nižší, na to nikdo pořád nepoukázal. Takže je potřeba se zamyslet, co tady hodnotíte. A pokud chcete hodnotit, tak opravdu přestaňte přehazovat miliardy vidlemi, když nikdo z vás není schopen určit, co vlastně bude nutné udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat další faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Nedá mi to a musím reagovat tady na své předřečníky, a to z jednoho prostého důvodu. Takto vysoký schodek státního rozpočtu skutečně Česká republika nepamatuje a já mám k tomu jenom jednu takovou poznámku. Budu velice krátký.

My si tady hodláme udělat schodek zhruba v objemu takové dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo takové jedné dostavby jaderné elektrárny Temelín. No, jsem zvědav, z jakých prostředků tedy budeme provozovat a dostavovat tyto dvě elektrárny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Jiřího Dolejše. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Ve vší stručnosti. Pane kolego z řad vládního ANO, že plísníme vládu. No, zvykejte si. Vláda je menšinová, vláda potřebuje toleranci, a když některé její kroky prostě nejsou na jedničku s hvězdičkou, no tak plísníme a plísnit budeme. Ale hlavně si všimněte, že ta státotvornost naše, ta kritická státotvornost míří k výsledku, k pozitivnímu výsledku.

Já myslím, že samotná vláda se zamyslela sama nad sebou, pokud k tomu bílému papíru, který vůbec nespecifikoval položky, se pokusila ty položky sepsat. My to vítáme, myslíme si, že je to třeba dovysvětlit a dotvořit. To je naprosto v pořádku. Ale za tohle bych nás neplísnil.

Mimochodem na margo té jaderné elektrárny. Pokud máme skutečně udržet pozici jádra v českém energetickém mixu, tak to zřejmě nepůjde i bez státem zajištěných levných peněz, čili také dluhopisy. Ale to je věc trošičku jiná, ta se už týká toho strategického rámce a samozřejmě i ceny peněz dluhové služby, a za jaké peníze vůbec tyto peníze pomocí státních dluhopisů v té chvíli budeme schopni vytvořit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych vám na margo té diskuze, která tady proběhla mezi panem poslancem Bláhou a panem poslancem Dolejšem, vaším prostřednictvím, přečetl dvě věty z hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření státu za rok 2018: Státní rozpočet je na případnou recesi připraven ještě hůře, než tomu bylo před deseti lety. Dokonce i mírné ekonomické oslabení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky.

To řekl Nejvyšší kontrolní úřad před dvěma lety. A já musím říct, pane kolego Dolejši, vaším prostřednictvím, že kdyby ta kritika v uvozovkách, vy jste řekl státotvorná, přišla i při schvalování předchozích rozpočtů této vlády, která nás dohnala do toho, že běžné výdaje státního rozpočtu v minulém roce rostly více než běžné příjmy, tak bychom dneska tady nemuseli schvalovat takto vysoké rozpočty. A za ty deficitní rozpočty a za ty vysoké deficity z mého pohledu vláda spíše schovává to, že v minulých letech nehospodařila efektivně s prostředky daňových poplatníků. A bohužel na základě, na margo toho jejího hospodaření, které takto popsal Nejvyšší kontrolní úřad, my dnes musíme - nebo nemusíme. Vláda chce skokově zvýšit deficit a skokově zadlužení našich daňových poplatníků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Stanislava Blahy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane předsedající. Já jenom v reakci na pana poslance Bláhu. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste řekl, to přesně vystihuje tu podstatu. Tak to paní ministryně přesně předložila, přišla do rozpočtového výboru, řekla: Schodek bude půl bilionu a na nic se nás neptejte. My to nějak prostě utratíme. Proč chcete znát ty detaily, za co, to vám nepřísluší.

Učíme se tady novým kouskům. A já si myslím, že tak jak jste to tady řekl, že by bylo špatně, kdyby opozice věděla, na co ty peníze konkrétně budou použity, tak já si myslím, že ve chvíli, kdyby naopak vláda věděla, na co je použít chce, tak by předstoupila před tuto Poslaneckou sněmovnu a požádala by ji o schválení tady těchto výdajů.

A v reakci na pana poslance Dolejše, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, já si myslím, že tato vláda má od prvého počátku přesně definovanou většinu. Nehrajme si tady na nějakou menšinovou vládu. Vy jste ji podporovali od prvopočátku, tak tady nehrajte toto divadlo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolejš s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jistě už pustíme ty, co jsou řádně přihlášeni, ale tady si neodpustím jenom stručnou repliku. Za prvé, menšinová vláda jednala o své podpoře při svém vzniku. A pak samozřejmě my hlasujeme především o těch bodech, které jsou součástí našeho tolerančního patentu.

Je pochopitelné, že když chceme něco prosadit, tak to musíme i zaplatit, tudíž věnujeme velkou pozornost rozpočtu. Ale pokud se bavíme o rozpočtové minulosti - a chápu, že opozice už z popisu své práce na to má jiný pohled, také kritičtější, my jsme říkali, že pokud jsme hlasovali o rozpočtech 2018 a 2019, tak to byl velmi pragmatický kompromis. Rovnou jsme říkali, že ta rozpočtová filozofie, která se za těmito rozpočty skrývá, není naší filozofií. My bychom ty rozpočty tvořili úplně jinak. Takže myslím si, že tyto výhrady jsou poněkud liché. A mysleme spíš na tu budoucnost. To znamená, že otevřeme konečně tedy debatu o těch rozpočtových strategiích. Možná se nám vrátí trošku pravolevý souboj, ale to není od věci, protože zatím jsme se často v této Sněmovně věnovali spíše zástupným tématům.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura se omlouvá od 14 hodin do 14.30 z pracovních důvodů.

Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně, členové vlády, kolegyně, kolegové, říká se, že rozpočet, tím pádem (nesroz.) je zákon roku. Já si to nemyslím, že by to byl zákon roku. A vaše neúčast na projednávání tomu nasvědčuje, že mám pravdu, že to není zákon roku, že jsou mnohdy důležitější zákony.

Možná bych mohl začít tím, jak hledáme přídavná jména k tomu schodku. Obří, gigantický, historicky největší, dvaapůlkrát horší než nejhorší výsledek z roku 2009, velmi často vysmívaný tzv. Kalouskův rozpočet. Najednou se to nedá použít jako výsměch, když při propadu zhruba 5 % HDP byl schodek 192 miliard. A paní ministryně tady na začátku řekla, že mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky. A včera jsem viděl v televizi její vystoupení po vládě - teď nevím, jestli to bylo přeřeknutí vědomé, nevědomé, nebo to paní ministryně myslela vážně a říkala: Máme před sebou řadu problémů, na které potřebujeme peníze. - Já se domnívám, že na problémy nejdříve potřebujeme řešení a až ve druhé řadě jsou peníze, ale možná to bylo přeřeknutí. Vím, jak je to velmi těžké někdy reagovat okamžitě, ale bylo to na tiskové konferenci, myslím, vaše úvodní slovo, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP