(11.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

My si z hlediska dlouhodobé udržitelnosti nemůžeme dovolit stamiliardové deficity v příštích letech. My máme sice výjimečně dobrou pozici z hlediska celkové výše zadlužení, tam jsme na tom opravdu dobře, ale máme výjimečně špatnou pozici z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Tam jsme na tom čtvrtí nejhorší v Evropě. To vám možná paní ministryně nezdůrazňuje tak často, ale je to pravda. Tam jsme čtvrtí nejhorší v Evropě, protože nás v roce 2030 čeká obrovský demografický zlom, a jestli k tomu obrovskému demografickému zlomu dojdeme vysíleni stamiliardovými deficity v příštích sedmi letech, tak prostě mně je dodneška těch dětí líto. Mně bude sedmdesát, budu v důchodu, tak žádný důchod brát nebudu, ale ty děti si s tím nějak budou muset poradit. A já při téhle politice opravdu nevím jak.

Setrvávám tedy na tom, co jsem řekl na začátku. Ten návrh je nezdůvodněný, je neodpovědný a nemá jednu jedinou snahu přesvědčit nás o efektivitě těch výdajů. V takovém případě jsem přesvědčen, že nemáme právo něco takového vládě schválit. A chápu, že vláda je v situaci, kdy má na účtu vládní rozpočtové rezervy 100 mil. a jsou před ní některé výdaje, které je schopna specifikovat, ale těch zase není tolik, a nepokusila se o jedinou úsporu v provozních výdajích schválených z roku 2019, a tam je tedy rezerva obrovská. Takže jsem přesvědčen, že s klidným svědomím je možné hlasovat pro novelu zákona, kde výdaje nejsou navýšeny o 137 mld., ale o 80 mld. méně.

Z tohoto důvodu si dovoluji předložit návrh usnesení - a teď prosím dělám odbočku. Já respektuji stanovisko legislativního odboru, který říká, že nejednáme podle speciální kapitoly jednacího řádu o státním rozpočtu, ale že to projednáváme jako standardní zákon. Přesto mi ale dovolte, abych v návrhu usnesení respektoval tradici a v návrhu na vrácení vládě k přepracování formuloval i doporučení, to znamená, navrhuji vrátit vládě návrh novely zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením: Výdaje snížit o 80 mld., saldo snížit o 80 mld., příjmy ponechat v navrhované výši, návrh doplnit makroekonomickým rámcem, termín dvacet dnů.

V případě - to je klasický návrh při projednávání státního rozpočtu -, že by vzhledem ke stanovisku legislativního odboru zpravodaj shledal tento návrh jako nehlasovatelný, tak v takovém případě dávám alternativní, obyčejný návrh vrácení k přepracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký den. Já jsem si poznamenal váš návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování... (Posl. Kalousek: Přepracování.) Přepracování. (S doporučením...) Ano, s doporučením, to tady ještě vyhodnotíme, jestli, protože tady se v této fázi o tom usnesení nehlasuje, nicméně v rámci toho vašeho návrhu určitě to může být nějakým způsobem přečteno.

Nyní tedy přečtu omluvu. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá mezi 11.00 a 13.00 z důvodu - pracovní důvody.

A nyní s přednostním právem vystoupí místopředseda Sněmovny, předseda ODS Petr Fiala a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský, který je pověřen přednést stanovisko poslaneckého klubu... pardon, Mikuláš Ferjenčík, opět ovšem podepsáno poslancem Lukášem Černohorským, prvním místopředsedou poslaneckého klubu Pirátů, který je pověřen přednést stanovisko poslaneckého klubu. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zřejmě vás nepřekvapím, když na začátek oznámím, že ODS tento návrh na zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun nepodpoří. Moji kolegové potom v rozpravě podrobně vysvětlí, proč tento vládní návrh není dobrý nápad. Já se tady omezím na začátek na tři vzkazy.

První vzkaz je předsedovi vlády. Pane premiére, státní rozpočet - a to vy dobře víte, i když se občas tváříte jinak - nejsou vaše peníze, nejsou to ani peníze vlády. Jsou to peníze všech občanů a každá deficitní koruna, každá deficitní koruna je dluh, který budou muset lidé v této zemi vrátit. A zatímco na začátku tohoto roku byl dluh každého občana České republiky 153 500 korun, v případě, že bychom schválili vaší vládou navrhovaný deficit ve výši 500 miliard, zvýšilo by se zadlužení každého občana na 198 300 korun, včetně seniorů a malých dětí. Tedy zadlužení každého občana ze 153 tisíc na 198 tisíc jenom tímto rozhodnutím.

Daňovým poplatníkům chci říct, dámy a pánové, to, co vláda dnes předložila - to není záchranný balíček, to není balíček obnovy, to není investiční balík nebo něco podobného. Je to především důkaz bezradnosti. A řeči o tom, že se proinvestujeme k prosperitě, jsou v případě této vlády pouze mediální trik. Je to pouze fráze. Ano, i my, občanští demokraté, věříme tomu, jsme o tom přesvědčeni, že lidem se má pomoct, že k nim vláda má dopravit peníze. A ještě lépe, že jim má peníze nechat, že jim má peníze nechat zjednodušením byrokracie, snížením daní, těmi recepty, které předkládáme. A přímá i nepřímá pomoc má jít cíleně, transparentně a promyšleně. A to není případ této vlády. Tato vláda to dělá chaoticky a klientelisticky.

Třetí vzkaz směřuje k Poslanecké sněmovně. Je to spíš výzva k vám, kolegyně a kolegové. Nepokračujme po koronavirové krizi tam, kde jsme skončili před ní. Nepodporujme vládní bezradnost a vyžadujme pro vládě řádnou práci. A tím mám na mysli, aby plnila alespoň svoje sliby, svoje závazky, které dala. Proto v závěru nabídnu pětibodový plán, jak to můžeme udělat a jak k tomu můžeme vládu přivést.

Dámy a pánové, předseda vlády tady od minulého týdne v médiích vystupuje jako nějaký Ježíšek, který přinesl nadílku a tu chce rozdat, ty dárečky, občanům, a je to nějaká zlá, špatná opozice, hloupá, která chce občanům ty dárky sebrat. Pan premiér se tady pokouší udělat z občanů, promiňte mi to slovo, hlupáky, protože každý přece ví, každý přece ví, že vláda má v této Poslanecké sněmovně většinu. Vláda ANO, ČSSD a KSČM tady má většinu 107 hlasů z 200, takže opozice mu v tom rozdávání prostě nemůže zabránit. To není pravda, to je lež. A pokud pan premiér tu podporu nemá, tak to není chyba opozice, tak ať to veřejnosti oznámí a vyjednává o nějaké jiné vládě, ale vinit opozici z vlastních chyb, z vlastní bezradnosti, dělat z veřejnosti hlupáky, to si myslím, že je přinejmenším neslušné.

Ale to, co je nejpodstatnější, pane premiére, paní ministryně financí, chystáte se tady 500 miliardami dluhu zatěžovat možná i celou jednu příští generaci. Ani jedna ta koruna toho dluhu, který uděláte, není od vlády. A podle toho se k těm korunám prosím chovejte. Každou jednu korunu, každou jednu korunu, kterou tady dnes zapíšeme jako deficitní, budou muset lidé této země v budoucnosti splácet. A budou ji splácet i s úroky. Na to bychom měli dnes myslet.***
Přihlásit/registrovat se do ISP