(18.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Ale přesto se snažilo Ministerstvo financí, potažmo samozřejmě se o tom rozhodovalo na příslušných vládách, navýšit tyto prostředky nad rámec toho RUD, který je dohledatelný v archivech Ministerstva financí, a já cituji z tehdejších tisků, z tehdejších důvodových zpráv. Takže není pravdou, že se převedly silnice bez prostředků. (Obrací se na předsedajícího, aby zjednal klid v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid! Paní ministryně se nemůže v klidu vyjádřit. Ještě jednou vás prosím o klid! Máme ještě deset minut, tak to vydržme!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rovněž musím důrazně upozornit na skutečnost, že stávající podoba návrhu znemožňuje jeho aplikaci v praxi, a to zejména z následujících důvodů.

V návrhu není stanoven způsob zveřejnění procentních podílů jednotlivých krajů, a to buď pro daný rok, nebo na delší období.

Za druhé, postup výpočtu podílu krajů na stanovené části výnosů sdílených daní, který je popsán v novém odstavci 2 v § 3, není jednoznačný a může vést k chybné interpretaci. Jsou zaměňovány termíny pro podíl, výnos a procentní podíl a dále je např. od hrubého výnosu odečítán procentní podíl.

Za třetí, problém je rovněž se zdrojem dat o délce silnic druhých a třetích tříd. Platné právní předpisy Českému statistickému úřadu výslovně neukládají povinnost vést návrhem předpokládanou evidenci délky silnic druhých a třetích tříd kraje, přičemž tyto údaje jsou zveřejňovány pouze ve Statistické ročence, a to s ročním zpožděním.

Ještě mi dovolte na závěr říct, nechci tady vykopávat příkopy mezi vládou a jednotlivými kraji. My jsme připraveni o tom jednat, jednali jsme už dnes, budeme jednat zítra, skutečně v řádech dnů, nejen o dotační politice, nejen o kompenzaci pro obce, protože se tady rozhořela debata o tzv. kompenzačním bonusu, kterou nebudu opakovat, protože tu zaznívala a předpokládám, že ještě zaznívat bude. A jsme samozřejmě připraveni podpořit kraje v oblasti silnic druhých a třetích tříd, a to významnou částkou, která bude navíc nastavena tak, aby byla nejen pro rok 2020, ale i pro rok 2021, tak aby si kraje mohly toto rozplánovat. Ale musela jsem připomenout tuto historii. Ta historie byla a existovala a teď se jenom opakuje. Ona se opakuje jako evergreen pravidelně, že by se změnil RUD, ještě bych řekla legislativně a technicky nesprávným způsobem. Vyvolalo by to tyto problémy, které jsem tady definovala, a pak by se na to za pár let zase zapomnělo a zase bychom řešili to samé. Je to prostě takový kolovrátek a evergreen, který se vrací každý rok.

Nechci to hrotit. Chci říct, že podpoříme kraje, podpoříme silnice druhých a třetích tříd, a to nejen v roce 2020, ale i pro rok 2021, velmi významnou částkou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu přihlášky na přednostní právo, které mám v pořadí - je to ministr Karel Havlíček, ministryně Klára Dostálová, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a předseda STAN pan poslanec Rakušan. Takže ovšem máme tu jednu faktickou poznámku, což je také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Takže vaše dvě minuty, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Není úplně jednoduché reagovat a nesmát se. To, co nám řekla paní ministryně nakonec: popsala jsem vám historii, která byla taková, jaká byla. A k čemu nám to je? Vůbec k ničemu, paní ministryně. Ale ten příběh se pořád opakuje. Proč volit jednoduché řešení, když máme složitější řešení, které bude nutit hejtmany leštit kliky? Protože paní ministryně říká: My tam ty peníze pošleme. Ale ne jednoduše, že to rozpočteme a pošleme krajům a krajská zastupitelstva a hejtmani si s tím poradí. Ne, my jsme chytřejší. Vy budete psát žádosti o dotace, to vás bude něco stát, ať už z vlastních zdrojů, že budete mít svoje úředníky, naši úředníci to budou vyhodnocovat, jiní úředníci to budou kontrolovat - takže zaměstnáme plno lidí, možná je to v rámci boje proti nezaměstnanosti. Ale není to produktivní.

Můžeme mít výhrady k technice - to se dá spravit v rámci druhého čtení pozměňujících návrhů. Ale pokud vláda myslí vážně, že ty peníze chce těm krajům poslat, tak to udělejme takhle jednoduše změnou zákona. Ne dotačních titulů.

Já sedím s kolegy v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury. Na ty 4 miliardy - kterými se vláda tak chlubí, a oprávněně, já to nekritizuji - to jsou stovky žádostí, které někdo píše, stovky žádostí, které někdo posuzuje, vyhodnocuje, my pak o nich hlasujeme. A stovky žádostí, které bude následně někdo kontrolovat. Má to smysl? Já bych rozuměl souboji, když vláda řekne: Krajům nedám nic! A jsem proti. Tomu bych rozuměl. Ale vláda říká: My vám ty peníze dáme, ale pozor, pozor, pozor, pěkně poníženě si budete psát žádosti a my je posoudíme. A když budete zlobit, tak vám je nedáme, protože tam najdeme nějaký technický problém. A to je stejný spor, který tady byl minulý týden o kompenzaci obcím. Místo udělat to jednoduše a mít důvěru - a klíčové slovo je důvěra: buď věřím, že zastupitelstva si s tím poradí sama (upozornění na čas), anebo máme nejchytřejší v Praze. A já jsem na straně důvěry.

Já vím, že je 18.55. Děkuji, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne ne, to je z toho důvodu, že vám uplynul dvouminutový limit.

Jenom přečtu jednu omluvu. Od 19 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Nicméně my jsme si odsouhlasili pouze do 19. hodiny.

Tak mám tady tři faktické poznámky. Takže tím už to bude v podstatě dán program dnešních vystoupení. Pan poslanec Vít Rakušan na faktickou, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip a Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS, ještě jednou. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Paní ministryně, to je přeci kontext toho, co tady zažíváme v těch posledních týdnech stále. Prostě vezmeme samosprávnou zodpovědnost obcím, krajům, městům v České republice, ale my vám slíbíme, že vám ty peníze nějakým způsobem do těch obcí a měst pošleme. To je zase centralizace moci, centralizace finančních toků v této zemi.

Tady přichází návrh tří krajských zastupitelstev, který má jasné řešení situace. Vždyť byste oprostila hejtmany od každoroční ponížené cesty do Prahy, aby přijeli a bavili se s vámi a prosili vás o to, ať jim pustíte tu nějakou korunku na ty krajské silnice druhých a třetích tříd, které musí spravovat. Chvilku by to vypadalo, že nic nedostanou, ale potom jim milostivě něco dáte, zavážete si je, oni vám budou nesmírně vděční a odjedou zase domů. Ale ono to jde udělat systémově. My můžeme změnit rozpočtové určení daní pro kraje a ony budou mít na ty peníze ze zákona nárok. A stále je to stejná písnička několik týdnů. Vykompenzujeme to obcím, krajům, městům na dotacích. A proč? Tak jim ty peníze neberte, nechte jim je nebo jim je novým rozpočtovým určením prostě přikažte! Ony si s tím poradí, věřte jim. Ony jsou pod dennodenní přímou kontrolou občanů. Protože na ty jejich investice v městech, obcích a krajích v celé České republice je prostě jednoduše vidět. To nejsou nějaké velké státní hladové zdi, kam nikdo nedohlédne. Tady je kontrolují lidé každý den.

Prosím, neschovávejte si tu hromádku v Praze, pošlete ji dolů, oni si s tím poradí. A zvládnou to efektivněji, než to zvládáte vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nerad beru slovo panu místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi, ale musím. Víte, tady se mluví o tom, jakým způsobem se to dá na ty silnice druhých a třetích tříd. Já si pamatuji debatu, když se rušil druhý pilíř, který byl nefunkční, a poprvé jsme dali peníze na rozvoj silnic druhých a třetích tříd. Samozřejmě že jsme navrhovali, aby to existovalo nějakým způsobem opravdu funkčně, aby to mělo systém. Ale to, že si omašličkujeme tím, že vezmeme jako další sdílenou daň daň z paliv a maziv, tak samozřejmě můžeme říct stejným způsobem, jestli to dáme krajům a ty je budou dělat, anebo jestli to dáme rovnou centrálně a budeme ty druhé a třetí třídy spravovat pro ty kraje. To je přeci samozřejmě možné! Tak to si tady musíme rozříkat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP