(14.10 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Všechny tři návrhy tří krajských zastupitelstev - a všimněte si, že je to krajské zastupitelstvo, kde je hejtmanem hejtman ze sociální demokracie, dalším je hejtman z KDU-ČSL, třetí hejtman je od Starostů, tedy napříč politickým spektrem - ty tři návrhy mají drobné odlišnosti, ale neliší se v jedné věci: napravují tu zásadní nespravedlnost, aby kraje musely rok co rok marně žádat o finanční prostředky na opravy silnic. Peníze na silnice by byly poskytovány podle počtu obyvatel v daném kraji a rovněž také podle délky silniční sítě v daném kraji, což by znamenalo, že by se celkem dostalo do rozpočtového určení kraje na silnice druhých a třetích tříd až 8 mld. korun. To už jsou peníze, za které by jistě kraje zvládly péči o zanedbanou silniční síť v České republice, lépe než to zvládají doposud.

Zároveň jsme všichni zažili koronakrizi a velkou debatu minulý týden o tom, že obcím, městům a krajům v České republice se nedostávají finanční prostředky, že přijdou o značnou část svých příjmů. Mimochodem, daňové propady už v této době avizované z obcí a měst v České republice jsou 30 až 40 %.

Tyto návrhy zákonů, které předkládám a o jejichž zařazení prosím, mohou sloužit zároveň jako velmi dobrý nosič další debaty o tom, aby se do regionů, do krajů, měst a obcí vrátily finanční prostředky, a to nejenom finanční prostředky, které umožní krajům a městům investice. Ono je potřeba si uvědomit, že při tom výpadku, který teď dopadá na obce a kraje a přes ta opatření, nebo kvůli těm opatřením, která schválila Poslanecká sněmovna, mnohé obce a města budou omezeny i na provozu, budou šetřit na provozu škol, školek, sekání trávy, svícení. A tady se dostáváme do dobrého okamžiku, kdy můžeme otevřít celkovou debatu v rámci tohoto zákona, který se primárně věnuje rozpočtovému určení daní pro kraje.

Uvědomme si prosím, že peníze pro kraje jsou určovány nespravedlivě dvacet let stejně. Například ve Středočeském kraji přibylo za tu dobu 250 tisíc obyvatel a žádným způsobem se těchto nových 250 tisíc obyvatel neodrazilo v rozpočtovém určení daní pro kraje.

Proto vás moc žádám, pojďme tyto body zařadit dnes pevně od 18 hodin. A proč od 18 hodin? Do Poslanecké sněmovny se vydal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Bude tady přítomen. Už je ve Sněmovně přítomen hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Oni samozřejmě chtějí osobně prezentovat zákonodárnou iniciativu svých krajských zastupitelstev - a chci zdůraznit -, která byla podpořena napříč politickým spektrem. Jedná se o tři návrhy hejtmanů z různých částí politického spektra. Pojďme tuto debatu otevřít. Můžeme napravit letitou nespravedlnost, ale můžeme tím otevřít i debatu o té nespravedlnosti, která byla na obcích, městech a krajích napáchána rozhodnutími vlády a Poslanecké sněmovny v posledních týdnech.

Ještě jednou děkuji za podporu tohoto návrhu a zařazení všech tří bodů, tří návrhů tří krajských zastupitelstev. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Udolal jste nakonec svým hlasem i kolegy, kteří tady pořád mají o čem debatovat, ačkoliv jsme už začali. Já poprosím ještě jednou o klid. Slovo má pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já jsem rád, že dneska ráno na grémiu jsme dosáhli téměř stoprocentní shody v uspořádání programu na příští dva týdny, a moc za to děkuji.

Dvě věci, které se mi nepodařily prosadit v rámci grémia, bych chtěl navrhnout nyní. Konkrétně se jedná o pevné zařazení bodu číslo 68, tisk 800, zákon Ministerstva obrany o Vojenském zpravodajství, jedná se o první čtení, a sice na čtvrtek 18. 6., to je variabilní týden, jako druhý bod jednacího dne za bod číslo 67, tisk 790, který byl navržen ke schválení z grémia. Jedná se o Vojenskou policii. Za Vojenskou policii dát Vojenské zpravodajství.

Další je pouze technická úprava. Navrhuji, aby v bloku druhých čtení dnes byl přesunut tisk 532, zákon o České národní bance z dílny Ministerstva financí, na konec bloku paní ministryně Schillerové, nyní je to bod číslo 9, tak, aby byl posunut za tisk 567, nyní bod 12. Vše je to v rámci bloku paní ministryně Schillerové. Předávám panu předsedovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám dva návrhy k programu jednání. Ten první jsme už debatovali na dnešním grémiu. Navrhuji, aby bod 381, návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci, byl zařazen zítra odpoledne jako třetí bod, to znamená po těch dvou návrzích zákonů o zbraních, zjednodušeně, a před ten bod, jak jde z grémia před debatou o uznání zásluh československých legionářů.

Pak mi dovolte, stejně jako jsem avizoval na grémiu, abych přednesl protinávrh k poslednímu návrhu pana předsedy Faltýnka, a to je ke druhému čtení zákona o České národní bance, dnes je to bod číslo 9. Před několika málo týdny jsme přijali jinou novelu zákona o České národní bance, která ty klíčové pravomoci České národní bance přiznala. Čeká nás složitá debata o hypotékách a parametrech a uzákonění parametrů hypoték. Očekávám dlouhou debatu, proto navrhuji, z důvodu, abychom projednali co nejvíce tisků ve druhém čtení, abychom tento bod zařadili jako poslední v bloku druhého čtení, jinými slovy, abychom to nechali na příští schůzi, protože nepředpokládám, že se nám podaří projednat všechny body v bloku druhých čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jestliže nevidím nikoho s přednostním právem, tak k pořadu je písemně přihlášen pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Úvodem bych rád řekl dvě věty.

Za prvé - to, co budu říkat, jsem s nikým nekonzultoval, včetně vlastní strany, ale občas se člověku stane, že mu něco leží v hlavě a má pocit, že k tomu něco má říct.

Za druhé - to, co budu říkat, nesměřuje proti novinářům. To chci zdůraznit.

Včera jsem možná jako mnozí z vás a tisíce lidí sledoval pořad Reportéři ČT, který byl kromě jiného o určitém dění v Brně, které se týkalo jedné politické strany či hnutí, a já dopředu říkám, vážení kolegové, neobávejte se, že jdu tento pultík zneužít kvůli tomu, abych si tady řešil cokoliv z Brna. Na to jsou jiní lidé z Brna, kteří povolávají pražské novináře, aby si pomohli v Brně. Já k nim nepatřím.

V té reportáži ale, a to mi leží od včerejška v hlavě - člověk už je zvyklý na leccos, ale tam se prostě objevily před hlavním líčením, které má být od září, už policejní nahrávky, dokonce audiovizuální, které byly s obžalovaným, který je ve vazbě. A tady já musím říci, že se ptám jednoduše: Má takovýto obžalovaný, kterého nejmenuji v tuto chvilku, právo na spravedlivý proces? Já tvrdím, že v tuto chvilku nemá. Mohou jít ostatní svědci, další účastníci řízení, k tomu soudu s pocitem, že budou mít právo normálně vypovídat jako všichni ostatní? Nemohou.

To není první případ, který se děje, ale tentokrát bych řekl, že to už je za hranou. Už jsme si zvykli, že čteme různé přepisy policejních odposlechů atd., ale dát tam vyloženě nahrávku člověka, který se vůbec, ale vůbec nemůže bránit? Normálně to má být tak, že se to u soudu promítne a on má právo říci: to nejsem já, nebo to bylo v nějaké souvislosti atd. Tady neměl vůbec žádné právo se k tomu vyjádřit, i ta druhá osoba, která tam byla.

Je mi líto, co teď řeknu, ale mám velké podezření, že to opět vynesly orgány činné v trestním řízení. Pokud to tak není, tak se omlouvám. Ale přípravné řízení je zásadně neveřejné a já se na to prostě v televizi dívat nechci a myslím si, že je velmi špatně, pokud se na to vůbec dívat můžeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP