(22.10 hodin)

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. Pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího požádal o analýzu plnění usnesení za naší vlády. Já bych poprosil, aby tato analýza byla rozšířena i o období za vlády ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za podnětné návrhy. Projednám je s předsedou Sněmovny. A samozřejmě kontrola vlády se provádí i usnesením Poslanecké sněmovny, nejen formou zákonů. Ale nechci vstupovat mimo možnosti předsedajícího.

Pan předseda Jurečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Budu stručný. Mám jenom dvě poznámky a jednu v závěru důležitou otázku na paní ministryni.

Zaprvé bych chtěl rozporovat to, že paní ministryně říkala, že Senát a senátní kluby KDU-ČSL a STAN z toho udělaly politické téma. To si nemyslím. Myslím si, že ti lidé, kteří podepsali tu petici, těch více než 1 300 starostů, to nejsou lidé, kteří by byli většinově v KDU-ČSL nebo ve STAN, byť KDU má nejvíc komunálních politiků, ale to jsou lidé napříč politickým spektrem. Jsou starostové, kteří řeší to, jak ta jejich obec bude fungovat, aby splnili očekávání lidí, kteří v těch obcích, městech a samozřejmě z úrovně krajů i v krajích žijí. Takže vůči tomu se chci ohradit.

Potom bych chtěl zmínit, když tady paní ministryně hovořila o tom, že teď to tady hrotím a podobně, tak vlastně před těmi čtrnácti dny na to tady bylo upozorňováno v rámci jednání, v rámci pozměňovacího návrhu kolegy Honzy Bartoška. A troufnu si říct, že kdyby Senát a následná petice a reakce starostů nebyla tak silná, jakou tady dnes máme, tak by ani to bezzubé, nekonkrétní usnesení, které tady prošlo z dílny komunistů, tak ani to by tady nebylo.

A poslední věc. Paní ministryně, mám prosbu. To je to, co jsem říkal, že budu mít na závěr. Vy jste tady za toto volební období slibovala, že máte analýzu k církevním restitucím, když tady byl ten sprostý návrh, který byl v rozporu se snazším zákonným uspořádáním. A Ústavní soud dal tomu za pravdu. Tak jste říkali, že máte analýzu. Pak se ukázalo, když jsme tu analýzu začali chtít, že žádná analýza není. Před zhruba dvěma měsíci nám bylo tvrzeno, že vláda měla analýzu, když rozhodovala o změně vládním opatřením z režimu krizového zákona na zákon o ochraně veřejného zdraví. Ukázalo se opět, že žádná analýza k tomu nebyla. Já jsem ji žádal písemně. Do dnešních dnů mně ani pan premiér, ani pan ministr vnitra, ani pan ministr zdravotnictví - už je to víc jak 30 dnů, já když jsem byl ministr, jsem měl dobrý zvyk vůči svým úředníkům, že do 30 dnů všichni dostávali odpověď - tak jsem žádnou odpověď nedostal. Analýza není.

A dnes tady jako silný argument padlo slovo zátěžový test, že si Ministerstvo financí udělalo ve vztahu k obcím, městům, nevím, jestli i krajům, jakýsi zátěžový test. Já mám jednoduchý dotaz. A mohl bych ho vidět? Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Nyní ještě faktická poznámka pana předsedy Stanjury. A stále je připravený kolega Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mám jednoduchý procedurální návrh. Navrhuji přerušit jednání o tomto bodě do zítřejší deváté hodiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak v tom případě musím svolat kolegy z předsálí. Návrh pana předsedy Stanjury je přerušit do deváté hodiny ranní zítřejšího dne. Rozhodneme tak v hlasování číslo třicet devět. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných, tak rozhodneme hlasováním o tomto návrhu. (Do sálu stále přibíhají další poslanci.) Tak myslím, že už je to v pořádku.

 

Hlasujeme o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do zítřejší deváté hodiny.

Zahájil jsem hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 39 z přítomných 177 pro 80, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme vystoupením pana předsedy Stanjury, který se hlásí k faktické poznámce, protože jinak je tady s přednostním právem kolega Kalousek. Prosím sněmovnu o klid. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mě ten výsledek hlasování mrzí. Nicméně když nemá rozum většina sněmovny, tak některé kluby rozum mají. Já žádám o přestávku na jednání našeho klubu v délce dvě hodiny. (Reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím. Já jsem nehlasoval proti vašemu návrhu, protože jsem nehlasoval ani pro prodloužení po 19. hodině. Ale to se nedá nic dělat. Takže mi nezbývá nic jiného, než vyhlásit přestávku do 24 hodin dnešního jednacího dne. A sejdeme se zítra ráno v 9 hodin s tím, že navržený pořad schůze, abych dodržel jednací řád, na zítřejší ráno je - body třetích čtení. Body 252, 253, 254, 255, 256 a 257 jsou pevně zařazeny s tím, že předpokládám, že i první půl hodina bude vyhrazena případným změnám pořadí schůze. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo ve 22.17 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP