(20.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych potřeboval vyjasnit a vysvětlit, o čem to usnesení vlastně je. Je to navíc, chápu to dobře? Je to usnesení, které má kompenzovat výpadek sdílených daní, které je díky sníženým daňovým příjmům republikově - pak to můžeme hlasovat zvlášť, ale nemá to žádnou souvislost s bodem číslo 5. Tak já chápu návrh usnesení. Ale než o tom budeme hlasovat, tak bych byl rád, kdyby předkladatelé nám to zdůvodnili, protože v návrhu usnesení není ani slovo o kompenzačním bonusu a o tom, že obce a kraje se na něm podílejí. Pokud je to navíc, tak já za sebe nemám problém. Pokud předkladatelé chtěli řešit kompenzační bonus, tak to napsali blbě, protože to v tom usnesení prostě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, já bych nerad otevíral znovu obecnou rozpravu, nicméně dal jsem vám slovo a hlásí se další, takže prosím pana předsedu, ale jenom s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce, děkuji. Jestli můžu poprosit upřesnění. Jedná se o těch 14 nebo 16 miliard, co navrhuje sociální demokracie, plus dalších 15 miliard, které navrhuje KSČ? Je to tedy v součtu dohromady 31 miliard? Rozumím tomu dobře? Jenom upřesnit, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Kováčik doufám upřesní.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jednak směrem k předřečníkovi panu kolegovi Bartoškovi prostřednictvím pana předsedajícího. Žádná KSČ tady není, je tady KSČM!

Jednak prosím pěkně, připadá mi velmi neobvyklé a při jiných příležitostech se také i někteří z těch, kteří tady bezprostředně přede mnou mluvili, ohrazují, když uprostřed hlasování se znovu otevírá diskuse a vede se diskuse. Takže můžete vyjádřit hlasováním, ale nemyslím si, že by bylo dobře otevírat diskusi. Ledaže by snad některý z ministrů chtěl vystoupit a otevřel rozpravu znovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura se opět hlásí s přednostním právem. Já budu dobrota sama, ale prosím o stručnost a krátkost!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No to mě motivuje k tomu, abych nebyl stručný a krátký! Taková poznámka, pane místopředsedo, je úplně nemístná. Za prvé diskuse není, ale ti, kteří mají přednostní právo, vystoupit mohou podle jednacího řádu.

A mně to fakt není jasné! To není, že bych argumentoval pro nebo proti tomu návrhu, to bych se vracel do diskuse. Já jsem to pochopil úplně přesně jako pan poslanec pan předseda Bartošek, že to je dalších plus 15. My jsme tak odvážní nebyli, ale chtěl jsem se jenom ujistit u předkladatelů, že je to tak myšleno. Protože není to alternativa k tomu, co navrhl pan poslanec Veselý, co jsme před chvílí schválili. To bychom o tom nemohli ani hlasovat, kdyby to byla alternativa. Takže pokud to vládní poslanci chtějí podpořit, tak chci jenom říct, že výsledek projednávání bude lepší, než jsme čekali, bude to plus 31 miliard do rozpočtů měst, obcí a krajů. Tak odvážní jsme zdaleka nebyli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že jsme na počátku schválili proceduru na požadavky tady v sále, aby tahle poslední možnost nebyla vnímána jako vylučující se s těmi ostatními. Takže hlasovat určitě budeme. Nevím, jestli pan zpravodaj to chce nějak doplnit. A pokud by to bylo potřeba nějak dál vyjasňovat, tak já bych spíš požádal o přestávku na takové vyjasnění. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jako zpravodaj to chápu tak, jak to tady bylo řečeno, že to je doplnění bodu 3. Takže asi víme, o čem hlasujeme. Že to je navíc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli se můžeme posunout ke konečnému hlasování a jestli je potřeba znovu přečíst návrh usnesení, nebo jestli si ho všichni pamatují. K hlasování, tak prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se velice omlouvám, ale zpochybňuji předchozí hlasování číslo 32.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Třicet dva, nebo třicet tři?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Předchozí hlasování - zdržel jsem se, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže jedná se o zpochybnění hlasování číslo 33. Tak budu muset nechat hlasovat o námitce proti hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti hlasování. Kdo je proti?

hlasování číslo 34 o námitce je přihlášeno 190 poslanců a poslankyň, pro 167, proti 4. Námitka byla schválena.

 

My bychom měli opakovat předchozí hlasování. Takže poprosím pana zpravodaje. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím před tímto hlasováním. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Prosím pana zpravodaje, aby nám případně zopakoval návrh usnesení, o kterém teď budeme hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Takže ještě jednou tu máme poslanecký návrh pana poslance Veselého: Poslanecká sněmovna Parlamentu... už jsem to četl, asi není nutné opakovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já teď nevím, budu doufat, že sněmovna ví, o čem budeme hlasovat. A zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 35 je přihlášeno 189 poslanců a poslankyň, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Silný potlesk poslanců v pravé části sálu, výkřiky.)

 

Poslanec Tomáš Martínek: A teď bychom tedy hlasovali o poslaneckém návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám podezření, že zde ještě bude kontrola hlasování. (Rozruch v levé části sálu.) Dám prostor ke kontrole hlasování. Pan předseda Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, na rozdíl od některých jiných klubů já jsem si ještě dneska nevzal přestávku. Jestli chcete pokračovat v těchto praktikách, může k tomu dojít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec k hlasování, prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Dobrý večer. Já bych chtěl předchozí hlasování zpochybnit z toho důvodu, že kartu jsem zastrčil, ale zde mám enko. A když se podíváte na hlasování předtím, tak jsem se taky zdržel, takže není důvod tady zpochybňovat moji řeč!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nevím, jestli zazněla správně námitka, obávám se, že ne. Pan předseda Kalousek se hlásí, pan předseda Stanjura se hlásil.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane poslanče, asi budete muset ještě dodat, že zpochybňujete hlasování, aby se dalo o námitce hlasovat. Nicméně aniž bych vám chtěl sahat do svědomí, v tomhle sále jsou kamery. (Reakce ze sálu.) Musíte si být opravdu jist, že jste na svém místě byl. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec znovu.

 

Poslanec Jan Richter: Takže jak jsem uvedl na začátku, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to je námitka. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem vstřícnost sama, ale nepochopil jsem, proč je zpochybněno hlasování. To jsem fakt nepochopil. A pan poslanec tu byl dvakrát. Já nevěřím tomu, omlouvám se, nevěřím tomu, že mi nefunguje hlasovací zařízení, sedím jako pecka, nedělám nic, a až když mě přijde sprdnout předseda klubu, tak si vzpomenu, že mi to nefungovalo! Tomu fakt nevěřím! Večerníček už byl! (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP