(19.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Martin Baxa, zatím poslední přihláška na faktickou, takže pak se připraví a stále je připravený pan navrhovatel Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane místopředsedo, během dnešní odpolední rozpravy tady myslím dvakrát nebo třikrát také zaznělo jméno mého města, kde jsem primátorem města Plzně, a beru jako takový folklór, ale folklór nehezký, veřejné rozpravy v naší zemi to, když se bavíme o rozpočtovém určení daní, že se staví proti sobě velcí a menší, že se proti sobě staví ta velká města, města střední a obce. Bylo to tady tak odjakživa, novela zákona o rozpočtovém určení daní ty disparity trochu vyřešila.

Ale musím, pane premiére, teď reagovat na to, co jste zmínil ve svém posledním příspěvku, kde jste mluvil o tom, že máme, ta velká města, takzvaně miliardy na účtech a že neinvestujeme. Pane premiére, vy si vždycky zakládáte na tom, že říkáte, jaký máte přehled o tom, co se děje, šermujete čísly, uvádíte konkrétní data, tak vám tady chci říct, že jste tady řekl jasnou lež. Prostě naše města žádné - předpokládám, že kolegové mi to potvrdí, anebo když ne kolegové, tak to řeknu alespoň za město Plzeň - my žádné takzvaně volné miliardy na účtech nemáme, a to, pane premiére, proto, že naše město odjakživa rok co rok investuje. A mimo jiné, pane premiére, investujeme do infrastruktury, kterou nutně potřebují právě všichni ti, kteří do našeho města, stejně jako do všech těch velkých měst, jezdí. Stavíme velkou vozovnu dopravního podniku, kterou každý den využívají stovky tisíc lidí, kteří se pohybují po našem městě, nejenom občané města Plzně, ale i ti, kteří přijíždějí za prací, studenti univerzit, studenti středních škol. Investujeme do naší vodárny, která zásobuje vodou široké okolí, a tak dále.

Možná, pane premiére, nevíte tyto konkrétní investice, ale co byste určitě vědět měl, je, jakým způsobem velká města fungují, jak fungují městské aglomerace, a nevykládejte tady to, že velká města jenom berou peníze a nic nedělají, zatímco ty malé obce peníze nemají. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já malým obcím peníze přeji, jsou důležité, ale chci říct, že bez infrastruktury velkých měst bychom dobře fungovat nemohli.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan navrhovatel Ondřej Veselý. Jste se dočkal, hodinku, dvě. Prosím. Zatím jste poslední vystupující. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, pane předsedající. Já toho využiji, pokud budu poslední, jako závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Závěrečné slovo ještě dostanete.

 

Poslanec Ondřej Veselý: To je jasné, ale abych potom třeba už nemusel vystupovat.

Řekl bych, že debata byla plodná. Samozřejmě jsou tady velké rozpory, nicméně v čem se shodujeme, je to, že chceme pomáhat jak OSVČ a malým s. r. o. v rámci kompenzačního bonusu, tak zároveň chceme pomoct obcím, městům a krajům, aby nepřišly o prostředky, které nutně potřebují pro svůj rozvoj a investice. Z tohoto důvodu padala různá usnesení. Já si to dovolím trochu zkomplikovat tím, že načtu i svoje usnesení, které podporují mí kolegové, se kterými jsme vlastně ten bod dnes navrhovali.

Takže navrhuji, aby bylo přijato usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 mld. korun pro obce a minimálně 6 mld. korun pro kraje". Takže tolik náš návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali je ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Nyní se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Nemáte zájem. Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které mám přihlášené tři poslance. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych chtěl jenom ještě jednou načíst usnesení, které jsem odůvodňoval v obecné rozpravě, a to: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 100 korun obci a 600 korun kraji za každého obyvatele."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku. Nicméně v pořadí tady nevidím také paní poslankyni Vostrou, ale já bych vás požádal, abyste se přihlásila k usnesení v podrobné rozpravě, aby vám to nepropadlo. Prosím, poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovoluji navrhnout a načíst usnesení, o kterém jsme už mluvili, které jsme zdůvodňovali: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 3. června připravila návrh jednorázového opatření pro rok 2020, které samosprávám poskytne jednorázovou finanční kompenzaci za ztrátu příjmů, která je způsobena kompenzačním bonusem, a to minimálně ve výši 1 000 korun obci a 400 korun kraji za každého obyvatele pro financování investic a údržby majetku".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předejte prosím panu zpravodaji usnesení, ať víme, o čem budeme hlasovat. Nyní vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Já odkazuji na svoje usnesení, ale protože bylo relativně nové, tak ho přečtu ještě jednou: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 30. 6. 2020 připravila návrh na jednorázovou kompenzaci za snížení daňových příjmů obcí a krajů v důsledku výplaty kompenzačního bonusu, a to ve výši minimálně 10 mld. korun pro obce a minimálně 6 mld. korun pro kraje".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych se přihlásila k návrhu usnesení, který jsem tady četla v obecné rozpravě. Ale protože už uběhla nějaká doba, tak dovolte, abych ho také zopakovala.

Ten návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení

A. návrhu řešení výpadku příjmů ze sdílených daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 u obcí do 3 000 obyvatel;

B. návrhu finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letech 2020 a 2021 v souvislosti s výpadkem daňových příjmů minimálně v rozsahu 15 mld. korun, a to v termínu do 16. 6. 2020".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy v podrobné rozpravě už další přihlášku nemám, nicméně jenom upozorním, že pan předseda Stanjura bude muset trošku revokovat svůj procedurální návrh, protože jste navrhoval pořadí tří usnesení, ale ona jsou čtyři. Tak jenom na to upozorňuji, že to stejně budete potom muset říct znovu. Já teď ukončím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Zájem nemáte. A nyní mě předseda klubu ČSSD poslanec Chvojka informoval, že tady bude žádost o pauzu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl poprosit o pauzu na klub v délce patnácti minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vaší žádosti vyhovím a sejdeme se tady ve 20.12 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 19.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP