(16.50 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, já jenom na kolegu Votavu. Já jsem to samozřejmě řekl jako nadsázku, protože jsem říkal ty důvody, proč říkám, že to je sprosté slovo. To, jestli některé obce bez dotací nejsou schopny investic, nebo dokonce provozu, to je otázka jiná, to je na zamyšlení o tom, zda ty obce ekonomicky vůbec mají opodstatnění. Ale to je jiná diskuse, do té se nechci dostávat, takže to prostě tak je. Takže jenom na vysvětlení, aby bylo jasno. A já znovu říkám, ten systém tak je nastaven. Ale na druhé straně ještě chci říct, že kolikrát evropské dotace mají lepší parametry než ty české, to je potřeba říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vít Rakušan s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Votavovi. No určitě, já jsem si jako starosta 30tisícového města zažil administraci dotací a je jasné, že v tom městě té velikosti je to pro nás jednodušší než pro malé obce. A samozřejmě si uvědomuji, že malé obce jsou mnohokrát na dotacích závislé. Na druhou stranu, o tom se tady teď přece nebavíme. My se bavíme o tom, zda obcím všech velikostí, i těm malým obcím, peníze v jejich rozpočtech nechat, a ty obce si potom budou moci svobodně rozhodnout, do čeho a bez nějakou deformací dotačním titulem budou investovat, anebo jim potom vytvoříme nějaké dotační tituly, které jsou nesmírně administrativně náročné. A pro ty malé obce mnohem náročnější než pro města a kraje, které k tomu mají vytvořeny nějaké své aparáty. Takže si naopak myslím, že pro malé obce v této chvíli příslib toho, že přijdou nějaké tučné dotační tituly, není ničím lákavým. Pro ty malé obce je mnohem lákavější, že jim peníze v jejich rozpočtech prostě zůstanou a že si budou moci svobodně určit v rámci nějaké i mnohdy dlouhodobé finanční rozvahy, kam ty peníze budou investovat. A dotační tituly samozřejmě budou mít nějaké kapitoly a jenom povedou k tomu, že se těm samosprávám bude ubírat na té svobodě, kam mají peníze investovat, protože ty dotační tituly vždycky budou nějakým směrem konkrétně zacíleny. Proto my říkáme: nechme peníze městům a obcím v této chvíli a nestavme proti sobě - což se tady také děje - města, obce versus podnikatelé jako nějaké nepřátele.

Chtěl bych dodat, že v tom nejsou jenom města a obce. Devět ze 14 krajů v České republice se také staví proti tomu, aby to šlo na úkor měst, obcí a krajů v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mockrát za slovo. Kolegyně, kolegové, já se pokusím jenom zareagovat. Každý máte svoji pravdu a každý zcela určitě hájí svůj region a svoje město a každý má nějakou zkušenost. Já bych mohl tady hovořit o zkušenosti středně velkého, nebo řekněme většího města. A nebudu vás tím unavovat, protože to je zhruba přes 6 000 příběhů, protože každé město má jiné parametry, jiný charakter, jiné zadlužení atd., atd. A samozřejmě mnohdy se i ti komunální politici ne svou vlastní vinou dostávají do velmi složité situace, protože prostě zdědili zadlužené město. A přiznám se, především pro města, která jsou toho menšího charakteru, ty jedničky, chcete-li, ta nejmenší města, tak pokud má nějakou vysokou zadluženost, tak to pro ně do jisté míry může být velmi komplikované.

Na druhou stranu ale musím říci, že co mě trošku na tom malinko děsí, to souhlasím tady s mým předřečníkem - vaším prostřednictvím - Ivanem Adamcem, taky kolegou starostou, že máme tady velký propad už dneska. V mém městě je to 37 %. To je docela vážná věc, to je hodně, protože právnické nebo fyzické osoby nula, teď, co se týče alikvóty, DPH je odloženo, takže velmi nízké, a fyzické osoby, pardon, právnické osoby, tam je propad v těch 37 %. To mě trošku děsí. Takže tím pádem se dostáváme do situace, kdy není cash flow, což do jisté míry to město nějakým způsobem ale vůbec ne destabilizuje. Prostě pravda je ta, že vycházíme z toho, že v roce, nebo sedm let jsme měli velkou konjunkci, měli jsme velké příjmy, a ten, kdo mohl tu možnost mít, jak se říká střádat a nějakým způsobem si to jistit, tak se pojistil a dneska do jisté míry s tím nemá problém. To město, které já reprezentuji, s tím problém nemá. (Mpř. Fiala: Omlouvám se, čas.) Ale znovu říkám, je to 6 000 různých příběhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Stanislav Blaha.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Jenom krátká reakce. Moc děkuji panu poslanci Výbornému vaším prostřednictvím, že to alespoň uvedl na pravou míru. Ano, bylo to jménem města, které přijalo usnesení. A jestliže jsou tam starosta a dva místostarostové, tak je jasné, že to je za vedení města a že to není za pana starostu. Takže jsem rád, že jste to uvedl sám na pravou míru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Blaha, připraví se pan předseda Bartošek, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane předsedající. Já cítím potřebu zasáhnout do debaty na téma, zda obce mají nebo nemají chtít dotace. Já dotace principiálně odmítám, protože každý z nás starostů ví, jak drahá je jejich obsluha. Nicméně vždycky říkám, systém je nastaven, jsme povinni těm rozpočtům ulevit. Toto ale není ten případ. Tady chceme to, aby nám stát vrátil to, co si z rozpočtů obcí, měst a krajů půjčil. Všimněte si, že nepoužívám výrazu sebral, protože já očekávám, že vystoupí paní ministryně a jasně nám sdělí, jak chce tento výpadek kompenzovat. Ty názory, které říkají, že se na té krizi musejí podílet všichni, to já sdílím taky. Ale přece ty obce a města a kraje taky jsou tím zasaženy úplně stejně jako všichni ostatní, protože tím, že se snižuje základna, že se nevybírají daně, to všechno znamená obrovské výpadky do našich rozpočtů.

Já proto žádám paní ministryni, aby před následujícím bodem, který budeme projednávat a kde budeme mít obrovské dilema, zda podpořit senátní návrh, a tím možná ohrozit celý kompenzační bonus, pomoc těm nejpotřebnějším, kteří jsou zasaženi koronavirovou krizí nejvíce, možná ohrozit, anebo jestli podpoříme rozpočty měst a obcí a samozřejmě podpoříme své kolegy a fakticky připravíme všechny podnikatele o peníze, které jsme jim už před časem schválili, a teď bychom to všechno brali zpět. A já toto dilema nechci podstoupit, proto bych byl rád, aby paní ministryně svým jasným prohlášením potvrdila svá slova, která různě zaznívají, a jasně sdělila, jak posílí rozpočty měst, obcí a krajů tak, abychom nebyli nakonec vlastně v podstatě zatíženi nadměrně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Bartošek, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Budu stručný. Řekl bych, milá vládo, dobře to tady s námi teď hrajete. Protože tohle je součástí strategie, kterak rozmělnit, zpochybnit a znejistit před dalším hlasováním o kompenzačním bonusu.

Návrh usnesení, který tady je, v podstatě říká, že vláda poskytne kompenzaci kompenzačním bonusem. A mě zajímá: bude to napřímo do rozpočtů obcí, nebo se vláda bude vymlouvat a bude říkat "je to přes různé dotační programy, my se budeme snažit, uvidíme"? Jasně. Já vůbec nechápu, proč to vláda nejdřív vezme a pak horko těžko se to snaží nějakým způsobem do těch rozpočtů doplnit. To je pro mě naprosto nepochopitelné. To znamená, že pro mě je největší problém, že já nevěřím této vládě, protože bylo jasně řečeno, že se nebude sahat na rozpočty obcí a krajů. Tento slib nebyl dodržen! Kdybychom si toho nevšimli, tak se tím krásně prošlo jako nůž máslem, obce a kraje se voholily o 11 nebo 15 mld. a šlo se dál.

To znamená, kde je garance toho, že když jste předtím nedodrželi slovo, že nebudete sahat na rozpočty obcí a krajů, že dodržíte usnesení, které vyzývá vládu? To je takové, že jako Poslanecká sněmovna žádá vládu, zda by mohla. A já chci slyšet jasnou garanci, jakým způsobem se to provede. A přesto pro mě nejjednodušší řešení a nejčistší je senátní vratka zákona o kompenzačním bonusu, kterou podpořím a preferuji. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Gazdík. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP